Seneste nyt

 • Trygheden er altafgørende

  29. november 2016 Sara Benzon

  I aften tages der fat på den brandvarme sag om Hvidovre Motionscenter i kommunalbestyrelsen.
  Hvidovrelisten har stillet et medlemsforslag – det bakker vi op om i SF!
  Som det også fremgår af de mange indlæg i avisen, der i bilagsform følger med forslaget, er motionscentret en hjertesag for SF. Vi mener, at besparelsen på sigt vil blive en udgift, på grund af manglende forebyggelse. I vores øjne er det ikke en mulighed for mange af brugerne, “bare” at tage ned og træne i et af de kommercielle centre, da trygheden ved det faste personale og små hold er altafgørende.
  Niels Ulsing, SF, der er formand for kultur- og fritidsudvalget, har forgæves prøvet at sætte sagen på udvalgets dagsorden, men det blev forhindret af borgmesteren. En sag der nu ligger hos kommunens jurister og som vi håber snart bliver afgjort, så udvalget kan få lov at lave en plan, der kan sikre, at motionscentret kan fortsætte i sin nuværende form.

 • Farvel og tak for denne gang

  29. november 2016 Marie-Louise Peschardt Jørgensen

  I denne måned fik otte kommunale medarbejdere konsekvensen af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre og Konservatives budget at mærke, da de fik opsagt deres stillinger. I alt er 24 stillinger blevet nedlagt.
  Det er vi i SF rigtige kede af og vi vil gerne sige tak for jeres indsats.
  Som tidligere skrevet var SF ikke med i årets budgetforlig, da vi ikke ville spare på velfærden. Derimod fremlagde vi vores eget budget, hvor ingen kommunale medarbejdere ville miste deres job, desværre var der ikke flertal for det i kommunalbestyrelsen.
  Vi er rigtig kede af konsekvensen af det indgåede budget, for det får betydning for borgerne i Hvidovre og ikke mindst de afskedigede medarbejdere og deres kollegaer, som bliver påvirket af dette og nu skal løbe stærkere.

 • Pædagoger har også kun to hænder

  29. november 2016 Folkeskoler

  På trods af, at der i bloktilskuddet fra staten, er sat 2,5 mio. kr. af til Hvidovre Kommune, øremærket til ekstra pædagogisk personale – ja så må Hvidovres institutioner kigge langt efter pengene til næste år.
  Et flertal i kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgettet, at de penge, der ellers var afsat til flere pædagoger skulle indgå i den generelle drift af hele kommunen. En beslutning vi i SF er rigtig kede af. Pædagoger har også kun to hænder og de skal allerede som det er nu løbe rigtig stærkt, for at give den optimale omsorg til Hvidovres yngste borgere. Resultatet er dårligere trivsel for vores børn og utryghed blandt forældrene. Det både kan og skal vi gøre bedre!

 • Vis rettidig omhu for Hvidovres skoler!

  22. november 2016 Bent Roldgaard

  Den nye prognose for børnetallet i Hvidovre viser en markant stigning. Desværre ser det ud til at ambitionerne for folkeskolerne ikke følger med.

  SF har i flere år kæmpet for at få sat penge af til en helhedsplan for Hvidovres folkeskoler, der kunne danne baggrund for en langsigtet plan. Og med den nye prognose for børnetallene i Hvidovre er dette vigtigere end nogensinde før. Vi ved begge fra vores daglige arbejde, hvor vigtigt det er, at vores elever trives og vi ønsker at udvise rettidig omhu og investere i Hvidovres børn!

 • mandag den 19. kl. 19:00: Lokalpolitisk Gruppemøde Sted: Rådhuset
 • onsdag den 18. kl. 17:00: Formandsmøde Sted: Café Claudio

SF Hvidovre i pressen

 • Motionscentret til fornyet debat
  Hvidovre Avis 29. november 2016
  Af et læserbrev i denne uges avis fremgår det, at forslaget vil få opbakning fra SF. - Hvidovrelisten har stillet et medlemsforslag - det bakker vi op om i SF, skriver Sara Benzon: - Vi håber, at Hvidovrelisten og SF kan overbevise et flertal i kommunalbestyrelsen om, at den rigtige beslutning er at bevare de gode forhold, der er i Hvidovre Motionscenter. Forslaget vil sandsynligvis også blive bakket op af Kashif Ahmad (UP) og Mogens Leo Hansen (Ø), der begge holdt selskab med Hvidovrelisten og SF i den kreds på fem, der ikke var med i dette års budgetforlig.
 • Bent Roldgaard køber økologiske gulerødder
  Politiken 19. november 2016
  »Vi har fem børn på henholdsvis 3,11,15,16 og 18 år, og min kone er dagplejemor, så jeg køber en vognfuld varer to-tre gange om ugen. Den her ordning gør, at jeg ikke behøver at tænke så meget over det, når jeg vælger økologiske varer, for med rabatten er de ikke så meget dyrere, end de andre«, siger Bent Roldgaard. Familien har været tilhænger af økologi, siden den ældste søn kom til verden for 18 år siden. »Jeg er biologilærer i gymnasiet, og jeg er ret bekymret over sprøjtegifte i maden. De er ikke gode for kroppen, selv om vi ikke ved helt præcis, hvor meget skade de kan gøre«, siger Bent Roldgaard, som også går op i dyrevelfærd, og hvordan varen er produceret.
 • Tog borgmesteren motionscentret af dagsordenen?
  Hvidovre Avis 15. november 2016
  - Det er budgetbeslutning og dermed basta! Sådan må medlemmerne i Kultur- og Fritidsudvalget have følt det, da de på udvalgsmødet forleden ikke kunne få lov til at spørge ind til den politiske og forvaltningsmæssige behandling omkring den meget kritiserede besparelse for Hvidovre Motionscenter. Og det uanset at motionscentret absolut indgår i dette fagudvalgs sagsområder. Det var udvalgsformanden Niels Ulsing(SF) der havde sat sagen på dagsordenen, bl.a. fordi fagudvalget overhovedet ikke havde været over sagen og endog ikke set noget derom fra forvaltningen. - For et par år siden fik vi en analyse af situationen og det blev bl.a. fulgt op med en bekostelig istandsættelse på motionscentret fornylig, - det er faktisk det eneste vi kender til sagen, siger Niels Ulsing. - Derfor fandt jeg det rimeligt at fagudvalget fik mulighed for at drøfte den løsning forvaltningen er kommet med i forbindelse med kommunens budget og hvad det indebærer.
 • Vågn dog op!
  Hvidovre Avis 15. november 2016
  Mon ikke vores lokale politikere efterhånden vågner op, og ser skriften på væggen, efter det amerikanske valg: Når man ikke gider lytte til folket, får man en berettiget modstand! I mange år har vi set på Socialdemokraternes - og nu også desværre også Dansk Folkepartis - magtbrynde, hvor man har vedtaget ting indenfor lukkede døre, uden at ville indrage andre partier, der måske kunne tænke anderledes. Jeg tænker her på SF og Hvidovrelisten, der er blevet holdt ude - selv om SF’s Niels Ulsing er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.