SF Hvidovre 2017

Seneste nyt

 • Vi vælger velfærd!

  14. november 2017

  Et af SF’s slogans for denne valgkamp er “Vi vælger velfærd”. Men det er langt mere end et slogan – det er den gennemgående retningslinje for al politik vi laver. Når vi udarbejder forslag selv eller skal tage stilling til andres, så spørger vi altid os selv: “Hvordan skaber vi mest velfærd for borgerne?” Det er derfor vi blandt andet kæmper så hårdt for maks. 24 elever i klasserne, for værdig ældrepleje, for tillid til de offentligt ansatte og gratis psykologhjælp til de unge – det giver trivsel og tryghed til de borgere, vi som politikere har ansvar for at hjælpe! Derfor tør vi også investere i velfærd – vi vil ikke nøjes med at have fokus på det.

  Borgerne skal kunne mærke, at der sker forbedringer i deres hverdag. Skoleeleverne skal kunne mærke, at der bliver mere tid til dem. De ældre skal opleve, at personalet omkring dem har ro og overskud til kærlig omsorg og ikke kun praktiske ting.

  Offentligt ansatte skal vises tillid, så deres tid ikke bliver opslugt af ligegyldig dokumentation, men kan bruges på det, der rent faktisk kommer borgerne til gode – det er dem, de er der for. De unge skal hjælpes, når de møder psykiske udfordringer – fordi det hjælper den enkelte unge og fordi det hjælper samfundet, at de får en uddannelse og kommer ud på arbejdsmarkedet.

 • Visioner for Hvidovres udvikling

  7. november 2017 Anders Wolf Andresen

  I denne valgkampstid er det også vigtigt, at have fokus på den lange bane for hvad vi vil med vores by. Det handler om at turde tænke højt og drøfte de idéer, der ikke lige passer i business casen eller regnearket endnu. Det er nu engang sådan samfund og byer udvikles. Velfærdssamfundet, folkeskolen og gratis adgang til sundhedsvæsenet var også engang urealistiske drømmeløsninger. Lige indtil nogle satte sig for at gennemføre dem.

  I SF vil vi skabe tryghed i folkeskolerne med max. 24 elever i klasserne og tryghed i ældreplejen med mere tid til hjælp og pleje hos den enkelte ældre. Den nære velfærd skal bare være tryg og i orden.

  Men vi har også fokus på det visionære og at udvikle de lange store træk i vores kommune.

 • Kan det blive bedre?

  31. oktober 2017 Stine Roldgaard

  Vi har som mennesker en drift i os, som stræber efter at kunne klare sig selv, og hvis vi ikke kan, så har vi brug for forståelse og omsorg. Ikke mistillid og økonomiske sanktioner. Selvfølgelig har Hvidovre kommune ikke uanede ressourcer, men nogle udgifter er så indlysende og selvfølgelige, at vi fra SF ikke kan se fornuften i at diskutere dem, men det er der åbenbart andre der kan? I SF har vi altid øje for de svage borgere, som ikke kan råbe op for sig selv. Vi ved, at der er mange mennesker involveret, når en borger har behov for økonomisk hjælp. De sidste fire år har vi ikke haft mandater nok til at give det aftryk på kommunens handikappolitik, som vi kunne ønske.

 • Brug ordet seniorer

  24. oktober 2017 Skjold H. Elken

  Man kan blive så splittertosset, hver gang man hører ordet ældrebyrden!

  Man glemmer åbenbart, helt at det er os seniorer. Der har været med til at skabe det samfund vi har i dag?

  F.eks. Hvordan overlevede vi besættelsen, er det helt glemt? Skam jer.

 • Børn har brug for mere end bare fokus!

  17. oktober 2017 Sara Benzon

  For tredje år i træk har SF til budgettet foreslået, at der sættes penge af til en helhedsplan for folkeskolen, der skal sikre lavere klassekvotienter og bedre fysiske forhold også når vi tager de kommende års stigende børne, så vi sikrer, at skolerne kan leve op til folkeskolens formål om at gøre ALLE elever så dygtige som muligt!

  Til dette års budget foreslog vi også, at der blev afsat en pulje, som allerede fra 1. januar kunne hjælpe nogle af de megaklasser, der er mest pressede. De skulle have mulighed for at få ekstra voksenressourcer, så klassen kunne deles i flere timer.

  Desværre sagde partierne omkring budgettet nej til begge dele, på trods af at forslaget var fuldt finansieret. At de i stedet har vedtaget, at der skal være fokus på området og får det til at lyde som om vi som politikere lytter, er bare ikke godt nok for SF!

  Flere andre partier har ellers givet udtryk for, at de tog problemet alvorligt, men åbenbart ikke alvorligt nok til at sætte handling bag.

SF Hvidovre i pressen

 • Stopfyldte klasselokaler er en faglig stopklods
  Hvidovre Avis 14. november 2017
  I fredags havde SF Hvidovre besøg af Jacob Mark, der udover at være gruppeformand hos SF på Christiansborg blandt andet også er Børne-, Uddannelse- og Undervisningsordfører. Han deltog med budskabet om maksimalt 24 elever i klasserne i uddelingen af flyers og skolekridt og budskabet foran Risbjergskolen.
 • Politisk enighed om at speede processen op
  Hvidovre Avis 7. november 2017
  på sagen igen Kommunalbestyrelsen besluttede på sit seneste møde, at lade sagen om de nye kommende omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion gå tilbage til fornyede udvalgsdrøftelser. Niels Ulsing (SF) betegnede det som en ”kedelig” sag: - Sagen har været alt for længe undervejs, men vi kan ikke gøre andet end at forkaste licitationsresultatet. Jeg håber, at vi kan finde en løsning snarest.
 • Ser positivt på muligheden for nye handicapboliger
  Hvidovre Avis 7. november 2017
  Som tidligere omtalt her i Hvidovre Avis har Boligselskabet Lejerbo henvendt sig til Hvidovre Kommune med et forslag om at omdanne to ledige erhvervslejemål i Strandbyparken til ældre- og handicapegnede boliger. Hvidovre Kommune har et markant behov for handicapboliger, så henvendelsen fra boligselskabet fik en positiv modtagelse i kommunalbestyrelsen. - Vi vil i SF meget gerne være med til at kommunen etablerer flere af denne type boliger, som Hvidovre bestemt har brug for, sagde Niels Ulsing.
 • Jakob Mark giver en hånd med
  Hvidovre Avis 7. november 2017
  På fredag den 10. november får SF Hvidovre besøg af folketingsmedlem Jakob Mark, som kommer og giver en hånd i kampen for max 24 elever! Jacob er ordfører for børn, uddannelse og undervisning på Christiansborg og han kæmper blandt andet for at sikre minimumsnormeringer i daginstitutionerne og et klasseloft på max 24 elever. - Vi starter på Risbjergskolen kl. 8.00-8.25 og fortsætter derefter på Friheden Station indtil kl. 9.30. Vi deler skolekridt og flyers ud - så kom og få en snak med Jacob Mark og de lokale SF kandidater, skriver SF Hvidovre i en pressemeddelelse.