1. Maj Udtalelse

SF-Hvidovre holder atter i år 1. maj på Sønderkærskolen, hvor vi håber at se rigtig mange, både medlemmer og ikke medlemmer. Efter velkomst af SF Hvidovres formand Nina Thøgersen, er den første taler den dynamiske og erfarne 2. Viceborgmester Niels Ulsing. Den næste taler er en fremadstræbende energisk ung formand for SFU Vestegnen, Frederik Dahn. SF Hvidovre afslutter 1. maj arrangementet på Sønderkærskolen med den energiske og populære formand for Socialistisk Folkeparti Villy Søvndal, som holder sin tale ca. 09.15. Til sidst tager vi i samlet flok til Medborgerhuset, hvor venstrefløjen og socialdemokraterne, som noget nyt, holder fælles 1. maj, og her, kl. ca. 10.15, holder den tidligere fællestillidsrepræsentant på Rigshospitalet, nu aktive sektorformand i FAG og Arbejde (FOA) Karen Stæhr den faglige tale for SF Hvidovre.

Et socialt retfærdigt Danmark

Bekæmp uligheden.
SF vil bekæmpe uligheden i det danske samfund med fjernelse af kontanthjælpsloftet og starthjælpen som det første. Siden VCO regeringen kom til, er uligheden i det danske samfund blevet markant større. Mange har ganske vist fået en bedre økonomi, større friværdi i egen bolig, og dermed langt bedre forbrugsmuligheder, men de allerfattigste er blevet endnu fattigere. Mennesker på kontanthjælp bliver ramt af et ”loft” så de mister deres boligsikring, andre med anden etnisk baggrund, er på en meget lav starthjælp, alle kan blive ramt af 300 timers-reglen og sanktionsregler.

Regeringen har skabt velfærdsforringelser for de svageste, og mere velfærd for de rige og velfungerende. Regeringen anerkender ikke Danmark, som et mangfoldigt samfund, der også består af mennesker med dårligt helbred, manglende netværk, dårlig økonomi, ringe kompetencer og invaliderende misbrug. Det er dybt bekymrende, at regeringen lukker øjnene for den fattigdom, menneskeligt såvel økonomisk, der er en konsekvens af den førte politik.
Udvikling af en god og velfungerende offentlig sektor.

SF vil arbejde for udvikling af en god og velfungerende offentlig sektor med respekt for de offentlige ansattes arbejde. Der skal være mere prestige omkring det at arbejde i den offentlige omsorgssektor. De ansatte skal sikres ordentlig uddannelse, løn og arbejdsvilkår. SF ønsker kreative og velfungerende folkeskoler. Det kræver lavere klassekvotienter, bedre fysiske rammer, et sundt gratis måltid mad hver dag, flere lærere og bedre efteruddannelse.
Med kvalitetsreformen lover regeringen bedre ledelse, større indflydelse og mere frihed i den offentlige sektor. Det skal regeringen holdes fast på.

Miljø

SF mener, at Danmark skal forrest i kampen mod klimaændringerne. Det kræver massive investeringer i udvikling af vedvarende energikilder, som vand og sol. Sådan skaber vi fremtidens grønne arbejdspladser, og gør Danmark uafhængig af kul og olie. Desuden skal den kollektive trafik udbygges og billetpriserne sænkes markant.

Niels Ulsing
Nina Thøgersen

Nina Thøgersen

Alder: 56 år. Medlem af SF siden 1996. Stilling: Social- og Sundhedsassistent på Søvangsgården, Faglige tillidsposter: FOA Tillidsrepræsentant siden 1989, Bestyrelsesmedlem i SF Faglige Gruppe Storkøbenhavn, (FGS) Bestyrelses og udvalgsposter: Kommunalbestyrelsesmedlem Medl. Socialudvalget, Kultur&Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet. Hvidovre Kulturråd ( Presseansvarlig), Kommunal udpeget til: Børneinst. Willers bestyrelse (12 år)indtil 31.3.10 Hvad vil jeg i KB: Jeg vil arbejde aktivt for at få SF politik taget med i de beslutninger, der skal til for at Hvidovre bliver en endnu bedre kommune at bo i. Det er en stor udfordring, der ligger foran os med den nye kommunalreform. Især indenfor det sociale område og arbejdsmarkedsområdet, vil der ske store forandringer og det skal vi sørge for bliver tacklet på en forsvarlig, menneskelig og konstruktiv måde! Jeg vil gøre mit til at borgerne, brugerne, ansatte bliver hørt og får den indflydelse, de har behov for i de konkrete sager. Vi skulle gerne bevare og udbygge den dialog og åbenhed, vi har fået ved konstitueringsaftalen med A og T og C. Jeg vil også i fremtiden arbejde for at SF´s medmenneskelige og retfærdige politik bliver taget med i beslutningsprocesserne bredt i Hvidovre Kommune Det nytter at gøre en indsats for at påvirke beslutninger i en tid, hvor den nuværende regering gerne vil styre alt i kommunerne.

Udgivet i 1. Maj, Pressemeddelelser

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • SF vil have fem kvoteflygtninge
    Hvidovre Avis 26. februar 2019
    SF i Hvidovre stiller på dagens kommunalbestyrelsesmøde forslag om, at Hvidovre skal tage fem kvoteflygtninge. SF begrunder sit forslag med, at det svarer til Hvidovres andel af et samlet antal kvoteflygtninge til Danmark på 500. Af SF-forslaget fremgår det imidlertid også, at Danmarks udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) både i 2016, 2017 og 2018 har meddelt, at Danmark ikke vil tage kvoteflygtninge. SF i Hvidovre mener således, at “Hvidovre Kommune bør tilkendegive overfor regeringen, at vi har kapacitet til at tage vores andel af de 500 kvoteflygtninge”.
  • SF på gaden for et liv efter arbejdslivet
    Hvidovre Avis 26. februar 2019
    Alt for mange danskere er tvunget til at spise piller for at klare en arbejdsdag med store smerter. SF mener, at nedslidte skal have bedre mulighed for at trække sig tilbage efter et langt arbejdsliv. Torsdag var SF på gaden i Hvidovre, hvor de delte flyers ud for at skabe opmærksomhed omkring, at det ikke er holdbart, at mange må tage smertestillende piller for at kunne gå på arbejde.