Udtalelse fra SF Hvidovres Generalforsamling 2008

SF Hvidovre har afholdt generalforsamling torsdag d. 28. 2 .08 og her blev kasserer Bent Bavnsfelt og bestyrelsesmedlemmerne Anders Wolf Andreasen og Morten Høybye Frederiksen genvalgt med akklamation. Suppleanter til bestyrelsen blev Bille Dam, Jonas Engelhardt og Katrine Høybye Frederiksen.

Ligeledes blev SF Hvidovres lokalpolitiske gruppe udvidet med 2 nye medlemmer. Vi fik valgt et kandidatudvalg, der sammen med bestyrelsen og lokalpolitisk gruppe skal i gang med at planlægge kandidatopstillingen og igangsætte valgkampen til kommunalvalget 2009.

SF Hvidovre har fået øget sit medlemstal til det dobbelte og der vil sandsynligvis være potentiale til at rekruttere nye kandidater til kommunalvalget.

Generalforsamlingen debatterede blandt andet problemerne omkring det faldende børnetal. Det faldende børnetal bliver et væsentligt politisk emne i den kommende budgetbehandling og denne gang bliver forældre og ansatte hørt før politikerne tager en ny drøftelse. Det er en positiv udvikling, som SF Hvidovre hilser meget velkommen.

Det faldende børnetal betyder umiddelbart færre kroner til daginstitutioner og skoler og i en stram økonomisk situation kan politikere godt forfalde til udelukkende, at se det som en mulighed for at styrke økonomien! SF Hvidovre vil opfordre til at gribe den oplagte mulighed, der er for at vurdere og helst gennemføre kvalitetsforbedringer. Der er ingen tvivl om at vi kommer til at drøfte skolelukninger, lukning af daginstitutioner, sammenlægninger m. v…!

På SF Hvidovres generalforsamling var der bred enighed om, at det faldende børnetal ikke må føre til lukning af skoler eller velfungerende daginstitutioner. Vi skal også prøve at undgå sammenlægninger, medmindre det er et højt ønske hos alle berørte parter. Stort er ikke pr. definition bare godt og derfor skal vi nøje overveje, hvor store institutioner, der er ønskelige.


Som nævnt kan vi skabe større kvalitet, bedre fysiske rammer og imødekomme særlige behov. Det vil være SF Hvidovres udgangspunkt, men vi vil naturligvis have den fornødne respekt for den kommende økonomiske situation.

Med venlig hilsen


Nina Thøgersen


Niels Ulsing

Nina Thøgersen

Alder: 56 år. Medlem af SF siden 1996. Stilling: Social- og Sundhedsassistent på Søvangsgården, Faglige tillidsposter: FOA Tillidsrepræsentant siden 1989, Bestyrelsesmedlem i SF Faglige Gruppe Storkøbenhavn, (FGS) Bestyrelses og udvalgsposter: Kommunalbestyrelsesmedlem Medl. Socialudvalget, Kultur&Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet. Hvidovre Kulturråd ( Presseansvarlig), Kommunal udpeget til: Børneinst. Willers bestyrelse (12 år)indtil 31.3.10 Hvad vil jeg i KB: Jeg vil arbejde aktivt for at få SF politik taget med i de beslutninger, der skal til for at Hvidovre bliver en endnu bedre kommune at bo i. Det er en stor udfordring, der ligger foran os med den nye kommunalreform. Især indenfor det sociale område og arbejdsmarkedsområdet, vil der ske store forandringer og det skal vi sørge for bliver tacklet på en forsvarlig, menneskelig og konstruktiv måde! Jeg vil gøre mit til at borgerne, brugerne, ansatte bliver hørt og får den indflydelse, de har behov for i de konkrete sager. Vi skulle gerne bevare og udbygge den dialog og åbenhed, vi har fået ved konstitueringsaftalen med A og T og C. Jeg vil også i fremtiden arbejde for at SF´s medmenneskelige og retfærdige politik bliver taget med i beslutningsprocesserne bredt i Hvidovre Kommune Det nytter at gøre en indsats for at påvirke beslutninger i en tid, hvor den nuværende regering gerne vil styre alt i kommunerne.

Udgivet i Demokrati, Pressemeddelelser, Skoler, Valg

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • SF vil have fem kvoteflygtninge
    Hvidovre Avis 26. februar 2019
    SF i Hvidovre stiller på dagens kommunalbestyrelsesmøde forslag om, at Hvidovre skal tage fem kvoteflygtninge. SF begrunder sit forslag med, at det svarer til Hvidovres andel af et samlet antal kvoteflygtninge til Danmark på 500. Af SF-forslaget fremgår det imidlertid også, at Danmarks udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) både i 2016, 2017 og 2018 har meddelt, at Danmark ikke vil tage kvoteflygtninge. SF i Hvidovre mener således, at “Hvidovre Kommune bør tilkendegive overfor regeringen, at vi har kapacitet til at tage vores andel af de 500 kvoteflygtninge”.
  • SF på gaden for et liv efter arbejdslivet
    Hvidovre Avis 26. februar 2019
    Alt for mange danskere er tvunget til at spise piller for at klare en arbejdsdag med store smerter. SF mener, at nedslidte skal have bedre mulighed for at trække sig tilbage efter et langt arbejdsliv. Torsdag var SF på gaden i Hvidovre, hvor de delte flyers ud for at skabe opmærksomhed omkring, at det ikke er holdbart, at mange må tage smertestillende piller for at kunne gå på arbejde.