Idrætspolitik i Hvidovre – valgmødeindlæg

Idrætspolitik i Hvidovre.

 Hvidovre har i mange år været en god forenings- og idrætskommune, og nu har vi så fået vedtaget en ny rigtig flot Kultur- og Fritidspolitik, der oven i købet indeholder en egentlig idrætspolitik, som også tænkes sammen med den øvrige del af kulturen. Så langt så godt.

I forordet til den nye politik, fremgår det, at det er kommunens ønsker og visioner, og det kan tage tid, at få alle ønsker opfyldt, og drømmene realiseret. – det er der sikkert mange her i aften, der kan skrive under på.

 Allerede for 4 år siden udtrykte jeg en vis bekymring. Jeg var dengang med i idrætsarbejdsgruppen, og vi kunne på det tidspunkt konkludere, at der mange steder var problemer med at få nye frivillige til at overtage det vigtige arbejde med at køre klubberne videre. Økonomien strammede til, og der blev mere og mere administrativt arbejde. Vagtordningerne på idrætsanlæggene var blevet forringet, og der manglede ressourcer til rengøring. Desuden var en del af idrætsfaciliteterne for slidte og utidssvarende.

Jeg har desværre ikke været så tæt på idrætsområdet i denne periode, men jeg bliver da meget positivt overrasket, hvis jeg i dag hører, at der stort set er rettet op på det hele, og bare kan arbejde videre med visionerne, så Hvidovre kan blive årets idrætskommune senest i år 2012.

 Det er bestemt en god idrætspolitik, som Kommunalbestyrelsen nu har vedtaget, og i SF vil gøre vores til, at den bliver gennemført i takt med at vi kan finde økonomi til det.

Der er mange gode bud på, hvad der skal til, men ord alene gør det jo ikke. Skal det realiseres kræves der tilførsel af økonomi til idrætten, og ikke det modsatte. Ved behandlingen af budget 2010 fik vi, i fællesskab, heldigvis fjernet besparelser på over en mio. fra idrætscentrerne, men alligevel mister hele idrætsområdet  kr. 724.000. Det er så billigt sluppet i forhold til så mange andre områder, men det trækker under alle omstændigheder den forkerte vej, hvis vi skal kunne realisere den flotte idrætspolitik.

 I indbydelsen til mødet står der, at debatten vil blive delt op i 3 kategorier, nemlig bredden, eliten og faciliteterne.

Den nye idrætspolitik har særskilte afsnit om de 3 kategorier, og der er nu et stort afsnit om elitepolitik. Det er rigtig godt, så behøver vi ikke længere skulle svare på, om vi skal støtte bredden eller eliten. Det fremgår med al tydelighed, at vi her går på begge ben, og naturligvis satset på begge dele, som jo også er tæt forbundet eller uadskillelige om man vil.

 Lad mig bruge HBC som eksempel.

Et flertal i kommunalbestyrelsen har lige besluttet, at kommunen overtager HBC-Hallen for at sikre klubbens overlevelse. HBC er vel, i en forstand, ikke længere en eliteklub, da HBC ikke ligger i den bedste række. Til gengæld er der mange eliteungdomsspillere, og derudover en meget stor bredde.    

Der foregår altså både elite- og breddearbejde, og begge dele skal støttes og opmuntres.

 Nu har jeg godt nok nået at læse et indlæg om HBC fra en af Venstres kandidater, og sjælden har jeg set så meget vrøvl på så kort plads. Han taler om lønninger af stjernespillere, som tjener mere end kommunaldirektøren. Nu ved jeg så ikke om det er ukendskab til kommunaldirektørlønninger eller ukendskab til badmintonsporten, eller måske bege dele.

Det værste er imidlertid at han omtaler HBC som et rent eliteprojekt, der ikke gør meget for bredden og ungdommen.       

Nogle partier var kyniske nok til at chance på om klubben måtte lukke eller klare sig selv, men heldigvis traf et stort flertal den rigtige beslutning, og sikrede en stor klub med 700 medlemmer og et flot ungdoms-, bredde- og elitearbejde fortsat eksistens.

 Med hensyn til faciliteterne står der i Idrætspolitikken, at der skal være særlig fokus på omklædningsfaciliteterne, som skal fremstå venlige renlige og rare at opholde sig i.

Der står også, at der skal være fokus på hvad ønskerne er for faciliteter i det lange løb, og så er der et afsnit om optimal udnyttelse. Der er forskellige forslag til, hvad der kan gøres, f.eks. samarbejde mellem idrætsliv og skoler, bevidst og langsigtet planlægning og prioritering.

 Vi har således efter SF’s opfattelse en god og brugbar idrætspolitik, som vi i fællesskab skal føre ud i livet. Det kræver at vi politikere er villige til at investere i idrætten, men også at I kæmper videre, selvom det ind imellem virker svært.

 En helt ny undersøgelse viser, at en stor del af vælgerne ikke ønsker, at der skæres ned på idrætsområdet, og det vil jeg godt afslutte mit indlæg med.     

 

 

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Kommunalbestyrelsen, Kultur

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • 1. maj fejret med taler, sange og underholdning
    Hvidovre Avis 8. maj 2018
    Traditionen tro fejrede partierne på venstrefløjen den internationale kampdag i Hvidovre 1. maj. I den nordlige ende af Hvidovre fejrede SF kamp-dagen på Rytterskolen ved Hvidovre Torv. Her holdt to af SF’s medlemmer af kommunalbestyrelsen, Anders Wolf-Andresen og Sara Benzon, taler for de fremmødte.
  • Rettidig omhu ønskes
    Lorry 24. marts 2018
    - I SF vil vi gerne have der bliver vist lidt rettidig omhu, og får det her forslag vedtaget, inden vi rammer en evt. lockout. Vi forstår ikke socialdemokraterne stemmer imod, hvis de faktisk synes det er et godt forslag, fortæller SF's Anders Wolf Andresen.