Bevar motionscentret som vi kender det – og lyt til brugerne!

I 2015 blev der udarbejdet en analyse af vores Motionscenter.

Baggrunden var en ubalance mellem udgifter og indtægter.

– Helt naturligt og efter reglerne, behandlede vi først analysen i Kultur- og Fritidsudvalget der kom med en indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Resultatet blev en ny profil for Motionscentret, som havde stor politisk opbakning.

A, O, V og SF indstillede det positivt til budgettet, og i Kommunalbestyrelsen var kun C imod. Det gav således rigtig god mening at fortsætte med vores eget kommunale Motionscenter. Der blev desuden bevilget over 300.000 kr. til renovering og udvidelse af centret, som på den måde var endnu mere rustet til at klare fremtiden, og få økonomien i balance.

Stor var overraskelsen og siden vreden, da vi andre i 11.-12. time, blev bekendt med, at budgetforligspartierne, A, O, V og C for lukkede døre havde besluttet, ikke blot at spare en million kr. pr. år, men hvad der i virkeligheden er langt mere alvorligt – nu skulle Motionscentret være foreningsdrevet.

Det betyder, at det Motionscenter, som vi kender, bliver totalt ændret og ødelagt til stor skade for brugerne, hvilket ingen burde være i tvivl om, efter de mange fremmødte i Kommunalbestyrelsen, indlæg i avisen og mails til os politikere. Det er en kendsgerning, uanset hvilke løsningsforslag forvaltningen kommer med, og hvilke søforklaringer, der kommer fra forligspartierne.

Forligspartierne kan, eller mere sandsynligt, vil, ikke forstå, at vores motionscenter er et helt særligt tilbud til vores borgere, især de ældre, men også mange andre, som vi jo i rigt mål er gjort bekendt med i spørgetiden i Kommunalbestyrelsen, via mails og indlæg i avisen. Det er meget mere end et motionscenter, eller et traditionelt fitnesscenter. Det er et “værested”, en form for social “forening”, som A, O, V og C nu ødelægger.

Hvis budgetforligspartierne finder det rimeligt at spare en million på Motionscentret, kunne de jo helt naturligt overlade det til Kultur- og Fritidsudvalget som fagudvalg, at finde den fremtidige løsning for Motionscentret på en måde, så vi kan bevare det i den form, som vi kender, og som ønskes af brugerne, men alligevel opnå besparelsen. Hvis vi så ikke kan finde hele besparelsen, vil udvalget være ansvarlig for at finde resten inden for udvalget ramme. Det vil jeg som formand være garant for.

Nu er processen den, at jeg som formand, efter borgmesterens ordre, ikke kan få sagen på i Kultur- og Fritidsudvalget, men at udmøntningen af besparelsen skal hastes igennem i Økonomiudvalget i stedet for. Jeg har naturligvis anmodet om en juridisk vurdering af, hvorvidt jeg som formand kan sætte sager på fagudvalgets dagsorden, og om borgmesteren kan underkende en sagsfremsættelse med særlig henblik på, processen for budgetvedtagelsen. Endvidere ønskes der konkrete eksempler på, hvorvidt underkendelsen af sædvanlig procedure har fundet sted. Arne Bech fra HvidovreListen er med på den anmodning.

Min opfordring skal være: Bevar Motionscentret som vi kender det, og sæt en anden proces i gang, for at finde besparelsen.

I stedet for at lytte til brugerne, og give dem en reel chance for at være med til at præge Motionscentrets fremtid, sætter forligspartierne økonomi før mennesker.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Ældre, Budget, Demokrati, Fritid, Idræt, Sundhed

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • Festlig eftermiddag i nostalgiske omgivelser
    Hvidovre Avis 19. februar 2019
    I fredags lagde Holmegårdsskolen igen aula til en SF-sammenkomst. Ligesom den 15. februar 1959, da partiet blev stiftet, mødtes man netop der, denne gang for at fejre 60 års jubilæum. Både lokale SF’ere, medlemmer fra det meste af Sjælland og folketingsmedlemmer deltog i arrangementet.
  • “En Moder” iført dykkermaske
    Hvidovre Avis 18. december 2018
    I anledning af klimatopmødet COP24 i Polen afholdt SF national klima-kampagnedag torsdag, hvor også de lokale SF’ere i Hvidovre var i aktion. Ved Rytterskolen havde de klædt statuen “En Moder” på med snorkel og dykkerbriller, for at illustrere hvordan klimaændringerne bl.a. medfører stigende vandstand i havet, et problem der er relevant også i Hvidovre.