Niels Ulsing

Niels Ulsing

2. viceborgmester

Jeg er 66 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982.

Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget,
2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget.
Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg.

Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF’s liste.

Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn.

Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg.

Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening.

Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet.

Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder.

Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi.

SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne.

SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

www.nielsulsing.dk

Indlæg af Niels Ulsing

SF er klar til valget

Vi mangler en helhedsplan på folkeskoleområdet

SF er relevant i debatten om Hvidovre Motionscenter!

Bevar motionscentret som vi kender det – og lyt til brugerne!

Red Hvidovre Motionscenter!

Svaret på ændret indtægtsniveau er ikke nedskæringer

SF har udtaget holdet

Fagligt begrundet og berettiget kritik af Kontanthjælpsreformen

Den mest kyniske lov på området i mands minde

Hvor skal børnene gå i skole henne?

Nedskæringsstop i Ældreplejen

2. behandling af Budget 2015

1. behandling af Budget 2015

Niels Ulsings 1. Maj-tale

Barnet bliver sat i centrum

Hvad er der sket politisk i Hvidovre i denne periode med lokal rød ”regering”?

1. Maj 2013

2. behandling af budget 2013.

Det kan blive rigtig godt

Budget 2011

Så kan debatniveauet vist ikke blive lavere

Almen Bolig +

Hvidovre kommunes velfærd under den næste regering

1. maj 2010

Risbjerggård skal bevares og renoveres

Vi tog bekymringerne alvorligt

Idrætspolitik i Hvidovre – valgmødeindlæg

Liste T befinder sig godt nok i eventyrets verden

2. behandling af budget 2010.

Budgettale

Rent populistisk forslag

Socialdemokratisk katastrofekurs

Et forkert billede af Hvidovre

Budgetgyser endte godt!

Slå koldt vand i blodet

1. Maj tale 2009

Hvidovre Avis har stillet de politiske ordførere 2 spørgsmål

2. behandling af budget 2009

Spareforslag uden politisk opbakning

Thisted Byråds håndtering af vindmøllesag er ikke relevant for Hvidovre.

1. Maj tale på Sønderkærskolen 2008

Aktuelt fra Kommunalbestyrelsen

“Økonomiske analfabeter” under lavmålet

Budgetforlig har styrket likviditeten!

Kan ikke trække sagen i langdrag

Halvfærdigt arbejde

Indlæg i Rebæk Søpark Beboerblad

“Sognerådspolitikere”

Budgettale — 2. behandling af budget 2008

Til borgmester Britta Christensen — tak for med- og modspil

Budget 2008

Helt nødvendigt med skattestigning

Udmeldinger i utide?

Han vildleder borgerne

Svar til Kenneth Kristensen, DF

1. Maj tale på Sønderkærskolen 2007

1. Maj 2007

300 timers reglen — en kynisk lovgivning

Højhuse i Rebæk Søpark?

Gode politiske visioner med Arnold Nielsens Boulevard

2. behandling af budget 2007

Varmen må have ramt Venstres Peter Broholm

Nødråb fra skolerne skal tages alvorligt

Niels Ulsings 1. Maj-tale

Er Milton Graff politisk blind og døv?

Det bedste for Hvidovre

Budget 2006 – 2. behandling i kommunalbestyrelsen

Budget 2006 – 1. behandling i kommunalbestyrelsen

Brændeovne – et stort forureningsproblem

Kontakt Niels Ulsing

Arnold Nielsens Boulevard 107 2. tv.
2650 Hvidovre

Mail: niu@hvidovre.dk

Hjemmeside: www.nielsulsing.dk

Telefon: 3649 4636

Mobil: 5123 3976

Tillidsposter: Medlem af kommunalbestyrelsen (2. viceborgmester, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Medlem af Økonomiudvalget), Medlem af Lokalpolitisk Gruppe (KB-medlem), Kandidat til kommunalbestyrelsen 2017 (#2), Kandidat til kommunalbestyrelsen 2013 (#1), Suppleant til Boligselskabet Frihedens bestyrelse, Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen, Valgbestyrelsen for kommunalvalg, Beboerklagernævnet (suppleant), Huslejenævnet, Valgbestyrelsen for Gungehus, Bevillingsnævnet, Folkeoplysningsudvalget, Grundejerforeningen Avedørelejren, Erhvervskontaktudvalget, Formand for bestyrelsen for Cirkusmuseet, Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, Vestegnens Kulturinvesteringsråd (stedfortræder)

Niels Ulsing i pressen

røde hjerter

grønne fodspor