• Tak for det flotte valg!

  24. november 2021 SF Hvidovre KV21

  Vi vil i SF gerne takke borgerne i Hvidovre for det rigtig flotte valg, vi fik til kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november.

  SF gik et mandat frem begge steder, så vi efter nytår har fire mandater i kommunalbestyrelsen og et lokalt i regionsrådet. Der var 994 flere borgere end ved sidste kommunalvalg, der satte deres kryds ved SF. Det har givet os en fremgang på næsten 50 %, så vi samlet set har fået 15,5 % af alle stemmerne i Hvidovre.

  Valgt til kommunalbestyrelsen for SF blev: Anders Wolf Andresen, Sara Benzon, Marie-Louise Jørgensen og Bent Roldgaard. Kristine Amalie Rostgård blev første suppleant og Maria Avnskjold anden suppleant. Stine Roldgaard kom i regionsrådet efter at have siddet som suppleant i denne periode.

 • Tryghed, dialog og handling

  10. november 2021 Anders Wolf Andresen

  Hvis du for nylig har set ovenstående tre ord sammen her i Hvidovre, så har du sikkert set det i en sammenhæng, hvor jeg fortæller, at jeg er parat til at blive Hvidovres næste borgmester. Der er nemlig en anden mulighed end det sædvanlige, vi er vant til her i Hvidovre. Hvis vælgerne giver mig chancen, vil jeg arbejde for at styrke velfærden hver eneste dag. Det er det, jeg brænder for.

  Jeg tror på, at vi kan skabe en endnu bedre by for de mindste med pædagoger nok i vores vuggestuer og børnehaver og med højst 24 elever i skoleklasserne, så ingen børn bliver overset.

  Og så skal vi passe på de svageste og sikre bedre omsorg for de ældre, som hver dag skal mødes af hjemmehjælpere og sosu’er som de kender, og som har tid.

  Jeg drømmer også om at Hvidovre bliver en grøn kommune, hvor vi har langt flere vejtræer, blomster og som går forrest på klimaindsatsen.

  Hvidovre kan så meget, men jeg synes, der er brug for at sætte mere skub i tingene. Til gavn for Hvidovre borgere. Det vil jeg gerne stå i spidsen for.

 • Der er brug for SF i Hvidovre

  10. november 2021 Pia Olsen Dyhr

  Der er brug for SF, så vi sammen kan tænke fremad og finde løsninger.

  Vi skal samtidig sørge for, at alle er med i fællesskabet. Hvidovre skal igen være kendt for det gode sammenhold, for den gode service, og for en bæredygtig udvikling med omtanke. Vi skal sætte fart på den grønne omstilling, men uden at sætte nogen af undervejs.

  SF kan med Anders Wolf Andresen i spidsen sørge for tryghed, dialog og handling, og for at Hvidovre igen får førertrøjen på.

  Hvidovre har brug for SF.

 • Nej til pigeløn – ja til ligeløn

  10. november 2021 Marie-Louise Jørgensen

  Jeg bliver så vred, når vi i 2021 stadigvæk snakker om kvinde- og mandeløn, i stedet for at snakke om ligeløn. For det er hvad tjenestemandsreformen fra 1969 gør, deler lønnerningerne op i kvinde- og mandeløn.

  Sygeplejerskekonflikten er nu afsluttet, og det endte med et regeringsindgreb, hvor socialdemokraterne er gået sammen med de borgerlige om en løsning, der slet ikke gør op med reformen fra 1969.

  Hvis vi skal gøre op med den skæve løndannelse på det offentlige arbejdsmarked, kræver det et politisk løfte med tilhørende økonomi. Ikke bare endnu en lønstrukturkomité uden afsat økonomi, som nu er løsningen.

 • Deres beregninger er ikke retvisende

  10. november 2021 Kristine Amalie Rostgård

  I SF har vi ved flere lejligheder tydeliggjort – også over for Socialdemokratiet – at vi ikke anerkender, at Danmarks Statistiks beregninger viser dagligdagen i daginstitutionerne. Det mener Danmarks Statistik og Hvidovre Kommunes forvaltning i øvrigt heller ikke, at de gør – så den opfattelse står Socialdemokraterne alene med!

  Selv hvis man gik ind på den mærkelige præmis, at Danmarks Statistiks tal skulle vise noget om virkeligheden, er det væsentligt at være opmærksom på den snedige gennemsnitsberegning, som Socialdemokraterne benytter. De medregner nemlig kommunens specialdaginstitutioner i gennemsnittet, som helt rimeligt har langt bedre normeringer (ca. 1 voksen til 1, 5 barn). På den måde får de et meget bedre gennemsnit på papiret – men ikke et gennemsnit, der er retvisende.

 • Lad os få styr på fortiden og fremtidens synder

  10. november 2021 Thomas Møller

  Når vi finder forureninger skal vi gøre op med fortiden og få renset op, det er ikke i orden at lade det ligge til de næste generationer. Så når Hvidovre havn skal have ordnet molen, vil det være naturligt at få renset bunden i havnen op. Der ligger mange års slam, som er fyldt med tungmetaller der med tidevandet risikerer at blive skyllet videre ud i havet.

  Mange år med gartnerier har forurenet jorden øst for Byvej, hvor der planlægges en ny bydel “Gartnerparken” – men der er fundet omkring 90 forskellige giftstoffer i jorden. Også disse bør renses op og ikke gemmes væk.

  I Hvidovre er der fundet pesticidrester i begge vores drikkevandsboringer. Retten til rent drikkevand er i fare, og nedsivningen af fortidens giftstoffer er ikke toppet endnu. Derfor er der også brug for et totalt stop, for brug af sprøjtegifte, så vi gør alt hvad vi kan for at afhjælpe problemerne.

 • Ulsing-prisen uddelt for første gang
  Hvidovre Avis 10. november 2021
  SF Hvidovre har indstiftet en ny pris, Ulsing-Prisen, for at hædre Niels Ulsings mangeårige indsats indenfor Kultur- og Fritidsområdet i Hvidovre Kommune. Prisen uddeles til en person som ligeledes har ydet en særlig indsats på området, og ledsages af en donation til en lokal forening, udvalgt af prismodtageren.
 • Tirsdagens valg – hvad står på spil?
  Hvidovre Avis 10. november 2021
  SF har været lidt mere ”ude i kulden”, men kan ved et forventet godt valgresultat, godt tænkes at blive en magtfaktor og stille krav omkring bl.a. børneinstitutionspolitikken og ældreplejen ved en kommende konstituering.
 • Sverrild, Ulsing og ældredebat
  Hvidovre Avis 3. november 2021
  Debat om ældrepolitik ved borgmesterkandidaterne fra SF og Det Konservative Folkeparti, Anders Wolf Andresen og Søren Friis Trebbien på søndag i Kometen/Medborgersalen. I debatten vil også deltage de to partiers regionsrådskandidater Jane Hjort (C) og Peter Westermann (F).
 • Aldrig mere en Krystalnat
  Hvidovre Avis 3. november 2021
  I Hvidovre er det en fast tradition at mindes Krystalnatten, i år sker det igen i et samarbejde mellem Radikale Venstre, Enhedslisten og SF - Socialistisk Folkeparti. Det sker ved et arrangement tirsdag den 9. november på Rytterskolen fra kl. 19-21.
 • Partier har indgået “usædvanlig” aftale, der vil tilgodese valgets tabere
  Lorry 29. oktober 2021
  "Partier der ikke opnår valg til kommunalbestyrelsen tilgodeses, så vidt konstitueringen efter valget gør det muligt, med poster, der ikke kræver besættelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer." - Vi prøver at gøre det her med fordelingen af poster på en anderledes måde. Vi synes, det skal være mere demokratisk, og flere skal være med. Vi har en høj spærregrænse. Det kræver mange stemmer at komme ind i kommunalbestyrelsen, udtaler Anders Wolf Andresen.