Brændeovne – et stort forureningsproblem

Nu gribes der omsider ind i forhold til forureningen fra brændeovne.

I dag kan vi læse i Jyllands-Posten, at hvert 3 hjem i Danmark har brændeovn, og at de er skyld i 36 % af alle de sundhedsfarlige partikler, vi danskere hvert år sender ud i luften. Det får nu Miljøminister Connie Hedegaard til at gribe ind.

Fra 1. januar skal alle nye brændeovne leve op til en række strenge miljøkrav, og kravene strammes yderligere i 2010, så Danmark kommer på linje med de strengeste miljøkrav til brændeovne i verden, nemlig de Amerikanske. Det har, efter min opfattelse taget alt for lang tid, før man nu erkender det store forureningsproblem, der allerede har gjort mange syge, men det er under alle omstændigheder godt, at der nu sker noget.

Der er derimod ikke godt, og under al kritik, at der ikke skal gribes ind over for de allerede eksisterende 700.000 gamle brændeovne, som står rundt omkring i hjemmene.

I Hvidovre har vi en meget aktiv gruppe, som har gjort et kæmpe arbejde for at åbne politikernes øjne for den store og farlige forurening, som brændeovnene udgør. Medlemmer af gruppen er selv hårdt ramt af forureningen. SF-Hvidovre har forsøgt at hjælpe ved at rejse sagen i Kommunalbestyrelsen. Vi fremsatte et forslag om at kommunalbestyrelsen finansierede filtre til en grundejerforening, som ville være med til at afprøve dem.

Det blev afvist af et politisk flertal, som nu burde sidde med en flov smag i munden. Med konstateringen af, at uanset hvor fornuftigt folk bruger deres brændeovne, så forurener de voldsomt, sammenholdt med, at regeringen ikke vil gribe ind i forhold til alle de gamle ovne, er bolden spillet tilbage til den enkelte kommune.

Skal der gøres noget effektivt ved den voldsomme forurening, må politikerne leve op til deres ansvar for de borgere som bor i kommunen. Det kan tilsyneladende kun lade sig gøre ved at sætte filtre på, som har vist sig at stoppe de farlige partikler effektivt. Hvidovre Kommune burde vise vejen, og få truffet nogle nødvendige beslutninger, således at vi kan få undersøgt priser, levering og mulighed for medfinanciering. Det ville være en god start, at gå i dialog med grundejerforeningerne.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Læserbreve, Miljø

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*