Budget 2006 – 1. behandling i kommunalbestyrelsen

I SF mener vi, at budgetproceduren har været under al kritik. Et flertal i Økonomiudvalget beslutter, at der skal udarbejdes spareforslag, der udgør 3 % af driftsbudgettet. Der bliver regnet ud, hvor mange penge det betyder for hvert udvalg. Forvaltningerne gør, som de har fået besked på, og der kommer derfor nogle sparekataloger med alle tænkelige og utænkelige forslag. Socialdemokraterne melder ikke noget ud om, hvor meget partiet forestiller sig, at der skal spares. Hårdt presset bliver der sagt, at der kun er bedt om forslag til besparelser i den størrelsesorden, men intet er besluttet. Over for det, hører vi formanden for skoleudvalget her i kommunalbestyrelsen sige, i en konkret sag om Musikskolen, at hans udvalg skal spare 15. mill., som vil svare til de 3 %.

De spareforslag, som er fremkommet på denne måde, har skabt store frustrationer på næsten alle områder. Aldrig har vi set så mange udtalelser, høringsbreve og indlæg i Hvidovre Avis fra medarbejdere ledere, organisationer, samarbejdsudvalg som denne gang.
SF har mange gange efterlyst mere dialog, borger- og medarbejder inddragelse, men vi har ikke forestillet os, at det skal foregå på denne måde.
Fremgangsmåden har skabt frustrationer, ængstelse, ærgrelse, og kostet en mængde energi og tid, på forslag, som bliver trukket af, så snart politikerne får mulighed for at tage stilling. Er det rimeligt, at skabe så megen uro, når det reelle billede og sparekrav udgør en 1/3 af det der udmeldes fra politisk side. I SF mener vi, at det er urimeligt at trække borger, brugere og medarbejdere igennem den slags spil. Jeg ved ikke om der er valgtaktik i det, forstået på den måde, at Socialdemokraterne nu kan gå ud og sige til borgerne: ”Se hvor gode vi er, de fleste af de grimme forslag er trukket af bordet, så I har ikke haft grund til alle de bekymringer. ” Hvis det er taktisk, håber jeg at det er blevet gennemskuet. Hvis det ikke er taktisk, håber jeg at flertallet vil tænke sig grundigt om, og ikke gentager øvelsen en anden gang.

Hvad kunne vi ellers have gjort, vil nogen måske spørge. Vi kunne have brugt den procedure, som SF har foreslået i mange år. Dialog mellem partierne, dialog med de ansatte, brugerne, borgene om behovet for besparelser og vi ville få nogle forslag som ikke skabte panik på den måde, som det er sket her. Minimumsløsningen ville være en dialog partierne imellem, for at få et realistisk billede at behovet for besparelser.

Så over til selve budgettet, som det ser ud nu.
Der er som sagt fjernet mange kedelige forslag, men desværre, er der opretholdt nogle af de værste. Grunden til, at der på et tidspunkt så ud til at være problemer, var jo et voldsomt stort anlægsbudget, der i den grad trak penge ud af kassebeholdningen. Det er der nu taget højde for med en hård, men nødvendig prioritering af anlægsbudgettet samt besparelser på driften, som efter SF’s opfattelse er blevet for voldsomme. SF har været med til at spare ca. 17 mill. på driften, og stemt for lånefinanciering, hvor det er fornuftigt. Det er efter vores opfattelse nok til at sikre et rimeligt budget uden nogen som helst fare for at blive sat under administration, som jo er det store skræmmebillede. Det betyder så, at vi har en del ændringsforslag, for at rette op på de åbenlyse urimeligheder der er indeholdt i flertallets budgetforslag.

Det værste er personalbesparelserne. Borgmesteren siger, at der er uomgængeligt, at der også skal spares på lønsummen. Det er lidt uhyggeligt, for det efterlader det indtryk, at skal der overhovedet spares, så må personalet holde for,uanset om besparelserne kan hentes på anden måde.
Det har aldrig været så tåbeligt som nu, at reducere medarbejderstyrken. De sidste 2 afsnit i borgmesterens forelæggelse er en udmærket dokumentation på dette. De handler nemlig om Kommunalreformen, konsekvenserne for kommunen, og de mange krav der vil blive stillet til kommunen, om at løse opgaverne tilfredstillende. Jeg kan ikke få ind i hovedet, hvordan nogle kan mene, at det gør vi bedst ved at reducere antallet af medarbejdere. Det er en form for logik, der rækker ud over min tankegang. Hvis der skal ske ændringer, så vi er godt rustet til at løse nye opgaver, og imødekomme nye krav, må der nødvendigvis blive tale om yderligere ressourcer. Det er der så ikke økonomi til, men ligefrem at reducere medarbejderstyrken, når vi står over for nye udfordringer, og det ikke er økonomisk nødvendigt, er for SF helt hen i skoven, og direkte tåbeligt. Socialdemokraterne og andre vil henlægge 5,9 mill til kassen, temmelig tæt på det beløb, der hentes på
personalebesparelser uagtet at kassebeholdningen er rimelig uden de 5,9 mill.

SF stiller naturligvis ændringsforsalg, der vil rette op på det.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Budget, Taler

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*