Plads til sundhedscentre og tværfagligt samarbejde i kommunens nye sundhedspolitik

Ærgerligt at Hvidovre ikke blev tilgodeset med puljemidlerne til forsøg med oprettelse af akutcenter og akutteam.

Andre steder i landet, har man med held oprettet et akut plejeteam, der tager sig af de borgere, der ellers ville ligge og optage plads på hospitalernes venteafdelinger. De kan så blive behandlet i deres eget hjem, mens der bliver arbejdet med en afgørelse for fremtiden. Det er erfarne sygeplejersker og social – og sundhedsassistenter, der vil kunne yde en sygepleje, der ikke kan klares af hjemmeplejen, f.eks. intravenøs ernæring. De vil kunne blive i hjemmet hos borgeren i længere tid og kunne samarbejde med læger, hjemmepleje og andre omkring borgeren og derved forebygge at borgeren evt. vil blive indlagt på hospital igen.

SF Hvidovre mener at et eller flere sundhedscentre i Hvidovre vil betyde et betydeligt løft i sundhedstilstanden og sygdomsforebyggelsen. Mange borgere går forgæves til deres praktiserende læger, uden at få ordentlig information og indsigt i deres helbred og/eller sygdom, fordi lægerne har for travlt til at tale med deres patienter.

Sundhedscentrene kunne aflaste lægerne ved at tage sig af de små skavanker og tilbyde sundhedstjek og samtaler om forebyggelse af livsstilssygdomme.

Folk med kroniske sygdomme har også et stort behov for at tale om deres sygdom ift. livskvalitet eller skal måske bare have en indsprøjtning eller taget en blodprøve og det vil kunne klares af sygeplejefagligt personale.

Centrene kunne have længere åbningstid og derved også aflaste lægerne og vagtlægerne.
Det vil på længere sigt være med til at forhindre hospitalsindlæggelser.
Meningen med sundhedscentre er at folk kun behøves at komme et sted og få den service eller behandling, de har behov for.

SF Hvidovre mener, at der må satses på flere centre med sammenhængende tilbud, så folk ikke skal pendle rundt i Hvidovre for at blive behandlet.

Et af centrene kunne være et decideret genoptræningscenter med varmtvandsbade og massage og individuel genoptræning af unge og ældre, der har et behov efter hospitalsindlæggelse eller efter et langt sygdomsforløb.

Tværfaglige grupper af sygeplejefagligt personale, såsom sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og massører kunne sammen med de praktiserende læger arbejde for et hurtigere forløb med genoptræning, end sådan som det foregår nu. Indstilling og rekvirering af hjælpemidler vil kunne foretages meget bedre og hurtigere. Hjælpemiddelcentral vil kunne være i samme bygning.

Lad os ikke glemme Socialpsykiatrien, der ikke lever op til de mål, der er sat.
Mennesker med psykiske sygdomme har det svært og bliver ofte misforstået og får en ydmygende behandling. Mange kommer ofte til en lukket dør, da det ofte er om aftenen og natten angsten kommer og behovet for hjælp er påkrævet. Disse mennesker bør vi også have plads til i et sundhedscenter. Psykologer, psykiater og socialog- sundhedsassistenter kunne arbejde i teams, så centret havde åbent hele døgnet, så ville vi virkelig spare kroner på skadestuebesøg og hospitalsindlæggelser. Det er utroligt, hvad en samtale med forstående og indsigtsfuldt personale kan gøre for de mennesker.

Vi er nødt til at ændre i den måde, vi skal forvalte opgaverne på ift. den nye strukturreform. Kommunerne får et delvis betalingsansvar for det regionale sundhedsvæsen i form af et aktivitetsafhængig bidrag på ca. 10% af regionens samlede sundhedsudgifter.

Vi skal oprette egne lokale foranstaltninger til effektivt at fremme forebyggelse, trænings – og plejeindsatsen for borgerne.

Det kræver veluddannet personale at udvikle de nye tilbud og skulle samarbejde med sygehusene og specialister i et større omfang end tidligere.

Dermed må Hvidovre også tage hånd om at medarbejderne i det kommunale sundhedsvæsen kompetenceudvikles. De fremtidige kompetencer skulle gerne matche de komplekse og specialiserede sundhedsopgaver i kommunen.

Nina Thøgersen

Alder: 56 år. Medlem af SF siden 1996. Stilling: Social- og Sundhedsassistent på Søvangsgården, Faglige tillidsposter: FOA Tillidsrepræsentant siden 1989, Bestyrelsesmedlem i SF Faglige Gruppe Storkøbenhavn, (FGS) Bestyrelses og udvalgsposter: Kommunalbestyrelsesmedlem Medl. Socialudvalget, Kultur&Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet. Hvidovre Kulturråd ( Presseansvarlig), Kommunal udpeget til: Børneinst. Willers bestyrelse (12 år)indtil 31.3.10 Hvad vil jeg i KB: Jeg vil arbejde aktivt for at få SF politik taget med i de beslutninger, der skal til for at Hvidovre bliver en endnu bedre kommune at bo i. Det er en stor udfordring, der ligger foran os med den nye kommunalreform. Især indenfor det sociale område og arbejdsmarkedsområdet, vil der ske store forandringer og det skal vi sørge for bliver tacklet på en forsvarlig, menneskelig og konstruktiv måde! Jeg vil gøre mit til at borgerne, brugerne, ansatte bliver hørt og får den indflydelse, de har behov for i de konkrete sager. Vi skulle gerne bevare og udbygge den dialog og åbenhed, vi har fået ved konstitueringsaftalen med A og T og C. Jeg vil også i fremtiden arbejde for at SF´s medmenneskelige og retfærdige politik bliver taget med i beslutningsprocesserne bredt i Hvidovre Kommune Det nytter at gøre en indsats for at påvirke beslutninger i en tid, hvor den nuværende regering gerne vil styre alt i kommunerne.

Udgivet i Læserbreve, Sundhed

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*