Den 3. mulighed – et reelt alternativ

Borgmester Britta siger, at vælgerne vil vide, hvad de får! Derfor er det ”illusorisk” at oppositionen satser på et systemskifte uden at have et samlet politisk bud. Hun siger også, at en stemme på et parti i et valgforbund kan gå til et andet parti. Hvis man er med til at sikre Socialdemokrater­ne et absolut flertal, ved man derimod hvad man får.

Hvis man stemmer på SF, ved man også, hvad man får – i hvert fald indholdsmæssigt. Til gengæld er vi åb­ne overfor, at vi i den sidste ende måske må støtte en borgmesterkandidat, som ikke er SF’er. Politik­ken og samarbejdsformen er vigtigere for os end personspørgsmål.

Vi vil ikke bidrage til at regeringen får en ”forlænget arm” i Hvid­ovre. På den anden side vil vi heller ikke være en automatisk garant for Socialdemokraterne. Det er på høje tid, de tvinges til at lytte til andre end dem selv.

Derfor er vi gået i valgsamarbejde. Hvidovres vælgere har alle tiders chance for at sikre, at ”det 3. alternativ” (centrum-venstresamarbejdet) bliver stærkt.

Der er så af­gjort punkter, hvor SF og Hvidovrelisten ikke er enige. Men sådan er det også med SF og So­cial­de­mokraterne. Et eksempel på dette er ungdomspolitikken. Jeg nævner det lige igen: Det var dumt at lukke Café Orange. Og det er på høje tid at sætte noget andet – og endnu bedre – i stedet. Der skal bare være gode tilbud – ud over foreningsliv m.v. Mest for de unges skyld. Men også for at undgå kriminalitet m.v.

Socialdemokraterne har indrykket en stor annonce med budskabet: “Et flertal skal selvfølgelig bruges”? Javel. Men skal det ikke hellere bruges til at gennemføre den rigtige, socialt bevidste poli­tik, efter en god og åben dialog, hvor man har inddraget andre partier og borgere/brugere?

Det borgerlige alternativ – nej tak!

Jeg vil gerne illustrere, hvorfor højrefløjen (VKO) ikke er et godt alternativ til Socialdemokraterne. Her er nogle eksempler i form af spareforslag fra Venstre (til kommunens budget for 2006):

– 1,7 mill. kr. på ved at øge forældrebetalingen til daginstitut­io­nerne.
– 1,2 mill. kr. ved at lukke Frihedens Bibliotek.
– Et millionbeløb på rengøringsområdet, hvor der i forvejen er skåret ned i stor stil.
– 12 mill. kr. (stigende til 19 mill.) på administrationen. Det vil være bundnaivt at tro, at disse be­sparelser ikke vil gå ud over driften!

Udgivet i Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*