Det bedste for Hvidovre

I Hvidovre Avis den 19.10.05 er der et stort interview med borgmester Britta Christensen (BC).
BC udtaler, at hun prøver at gøre det bedste for Hvidovre ved at forberede sagerne grundigt i sin egen gruppe, og det er lige præcis her at kæden hopper af. Det kan aldrig være bedst for Hvidovre, at der alene i den socialdemokratiske gruppe træffes de vigtige politiske beslutninger. I princippet skal blot 6 af socialdemokraterne i kommunalbestyrelsen blive enige, så kan det føre til politiske beslutninger af stor betydning for Hvidovre kommune. Kan BC virkelig mene, at det er demokratisk og politisk i orden? Der er en meget stor risiko for, at det er den laveste fællesnævner, som flertalsgruppen kan blive enige om, og derefter gennemtrumfer uden om 9-10 andre kommunalbestyrelsesmedlemmer, som jo ofte sidder inde med en viden og indsigt, der ikke er tilstede i den socialdemokratiske gruppe. Jeg klandrer ikke den socialdemokratiske gruppe for at vil have sin politik igennem, hvis den vel og mærke kan stå distancen, men derimod den manglende dialog og politiske diskussion, uden på forhånd, at have lagt sig krampagtig fast på en beslutning, truffet i en snæver kreds af ikke altid lige indsigtsfulde politikere. Ægte demokrati er, at lægge sine synspunkter åbent frem, få dem drøftet og afprøvet mod andres argumenter og viden, og derefter træffe sin beslutning. Det har BC ikke villet eller formået, men derimod kørt et lukket system, som først og fremmest efterlader det indtryk, at socialdemokraterne ikke tør risikere at miste bare en flig af magten. Det må og bør give bagslag ved dette valg.

BC udtaler desuden, at der var et fornuftigt forlig omkring budgettet uden de store falbelader. Jeg kan blive aldeles rasende, når jeg læser den slags udtalelser. Det er en nedvurdering af andre partiers budgetforslag, og budgettale. Jeg var på SF’s vegne endog meget kritisk i forhold til Socialdemokraternes budget for 2006 og gjorde meget ud af at afsløre de uheldige konsekvenser af flertallets budget. Der er rigtig mange katastrofale besparelser, som blandt andet betyder, at vi skal afskedige adskillige af vores ansatte, og dermed ikke står så godt rustet til at tackle Kommunalreformen, at vi på nogle områder reducerer den tid, som hjemmehjælperne har sammen med de ældre, at vi forringer vores skolevæsen, at vi ikke længere skal have et familiecenter på Poppelgården, at vi ødelægger Værestedet for psykisk syge, at vi forringer vores biblioteker, at vi ikke får trafiksaneret i Hvidovre Nord og på Avedøre Tværvej. Desværre slipper BC nemt fra sin udtalelse, da Hvidovre Avis, præcis i år, hvor der skal være valg, stort set ikke bringer noget fra andre partiers budgetforslag og budgettaler. Heldigvis findes det hele på bånd som dokumentation, og jeg skal nok sørge for, at det bliver en vigtig del af valgkampen.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Kommunalbestyrelsen, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*