Hvorfor kun den halve sandhed – Liste H?

Ikke alle alternativer er lige gode!
Ikke al gæld er lige dårlig!

I sidste uges avis gav Frank Løber (FL) fra Hvidovrelisten kraftigt udtryk for, at kommunens øko­nomi er ødelagt på grund af ”hæmningsløs gældsætning”. FL anfører, at kom­mu­n­ens økonomiske situ­a­tion er afgørende for det serviceni­veau, borgerne kan få – ligesom vores egen husholdnings­økonomi er afgørende for den livsstil, vi kan tillade os.

FL forklarer nok så dramatisk, at kommunens langsigtede gæld er steget til det 5-dob­bel­te på 12 år.

OG HVAD SÅ?

I min lille familie har vi haft en tilsvarende udvikling. Det passer meget godt, at vi skylder ca. 5 gange så meget på vores hus nu, som vi for 12 år siden skyldte på vores ejerlejlighed. Alligevel er vores øko­nomi væsentlig bedre nu end for 12 år siden. Det skyldes bl.a., at vores faste ejendom er steget vold­somt i værdi

Hvordan vil FL mon forklare, at kommunens udvikling er væsentlig anderledes?

Er det ikke rigtigt, at den samlede værdi af kommunens faste ejendom er steget betragteligt på de 12 år?

Sandheden

Sandheden er, at min families økonomi ville være væsentligt dårligere, hvis vi havde boet til leje i stedet for at eje vores egen bolig. Er det forkert, at noget tilsvarende gør sig gæld­ende for kommunen?

Havde kommunens samlede økonomi været bedre, hvis den f.eks. ikke havde investeret i Avedøre­lejren? Næppe

Er det sandsynligt, at der er god økonomi i, at skynde sig at sælge de værdier, kommunen har til­ba­ge i det flotte, udviklingsorienterede og fremtidsrettede område, som Avedørelejren udgør? Næppe!

Konklusion

Konklusionen må være, at FL’s analyse bygger på, at han kun forholder sig til halvdelen af de rele­vante forhold

Det har været en meget stor økonomisk fordel for kommunen at investere i fast ejen­dom. Ikke mindst i Avedørelejren, som er ændret fra ”brakland” til et særdeles attraktivt er­hvervs- og bolig­område. Derfor skal Socialdemokraterne ikke klandres for at føre uan­svar­lig økono­misk politik ved at kommunen ejer fast ejen­do.m

Ikke alle alternativer er lige gode!

SF er enig med Hvidovrelisten i, at kommunen kan blive endnu bedre ved at Social­demokraterne mis­ter det absolutte flertal. Men det er bestemt ikke ligegyldigt, hvordan det ny flertal er sam­men­sat!

Når det gælder den økonomiske politik. må vi desværre konstatere at Hvidovrelisten ”hyler” med den borgerlige flok. De arbejder for en politik, som er dybt uansvarlig på grund af de sociale kon­se­kven­ser, det vil få – aktuelt eller i fremtiden. Det vil på sigt ramme os alle i form af dårligere velfærd, mere kriminalitet osv.

En stemme på SF er en stemme for et mere åbent og lydhørt styre. Men det er også en stemme for at fast­holde og udbygge den sociale profil i kommunen. Det er desuden en stemme for at værdistigninger ikke nødvendigvis skal gå i private lommer. De må gerne komme os alle til gode!

Udgivet i Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*