Er Milton Graff politisk blind og døv?

Formanden for Kultur og Fritidsudvalget Milton Graffs (MG) analyse af Journalist Morten Terfs (MT) Ugens Kommentar i Hvidovre avis den 26. oktober, er mildest talt besynderlig, og efterlader et indtryk af en partisoldat der i den grad fornægter den politiske virkelighed.

MT’s vurdering kan i høj grad diskuteres, og det er vel meningen, men at udlægge teksten som MG har gjort er helt ude i skoven.
Efter at have gennemgået samtlige borgmesteremner skriver MT: Kun SF’s Niels Ulsing ser ud til at både at have erfaring og pondus nok som evt. samlingsfigur. MT skriver videre, at jeg er den mindst erfarne som borgmester, og hvorfor så vælge den næstbedste. Det er jo ikke nogen skarp analyse, og når MG så griber det halmstrå, bliver det lidt latterligt. Det er jo ikke nogen kvalifikation i sig selv, at have været borgmester i lang tid. Det handler vel meget mere om, hvordan personen håndterer borgmesterposten. Ellers skal vi jo, rundt om i landet, trækkes med de borgmestre der har siddet længst uanset kvalifikationer? Det kan vel hverken MT eller MG mene i fuldt alvor. Det er derfor en lidt for hurtig konklusion, at valget af undertegnede kun skulle være den næstbedste løsning for Hvidovre.
Jeg vil, som borgmester kunne skabe åbenhed, dialog og demokrati i den politiske proces. Jeg vil få skabt borgerindragelse og reel medindflydelse for brugere og ansatte i kommunen. Det vil være det bedste for Hvidovre.

Når MG benytter chancen til at stille spørgsmål ved, hvad vi andre har at byde på, må han jo være politisk både døv og blind. Han har nu senest haft 4 år til at finde ud af, hvilken alternativ politik, der er til socialdemokraternes, og hvis det endnu ikke er inde på lystavlen, må jeg konstatere, at det kniber gevaldigt med opfattelsesevnen. Vi har lige færdigbehandlet budget 2006, hvor SF meget tydeligt markerede de meget store forskelle på Socialdemokraternes og SF’s politik.
Det er naturligvis muligt, at når socialdemokraterne sparer 5 mill. på det administrative personale, over 4 mill. på folkeskoleområdet, blandt andet 11 lærerstillinger, kr. 700.000 på bibliotekerne, som også koster personale, kr. 600.000 på Folkeoplysningsområdet, ødelægger vores værested for psykisk syge, fjerner den åbne anonyme rådgivning på Poppelgården, og ikke vil trafiksanere farlige veje i kommunen, at socialdemokraterne blot betragter det som nogle små politiske nuancer. Der er muligt at den kynisme er tilstede i den socialdemokratiske gruppe, men for SF er det en klar prioritering, og ikke en politik, som vi vil være med til, blot for at have en kassebeholdning på 160 mill. i stedet for 140 – 150 mill.

Lad mig slutte med at citere Berlingske den 4. november: ”Bydronningen Britta Christensen sidder pt. på et absolut S-flertal, men stigende utilfredshed i de øvrige partier kan skabe en fælles alliance mod socialdemokraterne. I givet fald kan SF’s Niels Ulsing blive ny borgmester i Hvidovre.”

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Kommunalbestyrelsen, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*