Vil kommunen have kvalitet på plejehjemmene?

Alle plejehjem i Hvidovre har en ledelse og forskelligt social og sundhedsfagligt personale ansat, der gør deres bedste for at beboerne trives.

Der er stor forskel på, hvordan ledelsen på de forskellige plejehjem, håndterer den opgave, at uddelegere arbejdsopgaver og ansvar til de ansatte, der er nødvendig for at der kan arbejdes med en optimal pleje og omsorg.

På Søvangsgården, hvor jeg sammenlagt har arbejdet i over 21 år og været tillidsrepræsentant i 17 år er der sket en betydelig udvikling i positiv retning både mht. beboernes pleje og personalets kvalifikationer og kompetencer.

Det undrer mig, når jeg som næstformand i Samarbejdsudvalget får at vide, at ved den igangværende forhandling om driftsoverenskomsten, vil kommunen anerkende den høje kvalitetsstandard. Der må ikke stå som minimum foran kvalitet og kvalitetsstandard, men skal være den samme, som på de andre plejehjem. Bestyrelsen må heller ikke høres og komme med indsigelser mod budgettet, inden det vedtages.

Det er uhørt!

Er det sådan at Hvidovre kommune vil standardisere og ensrette alle plejehjem, så der ikke bliver plads til den forskellighed og frihed, der findes på de selvejende institutioner. Jeg tror ikke, det har noget at gøre med økonomi, som flertallet i økonomiudvalget er bange for! Anderledes prioritering behøves ikke at gå ud over budgetrammen.

Beboerne og personalet på Søvangsgården har medbestemmelse og bliver taget med på råd, når der sker ændringer i ” institutionen”. Det er svært, men personalet prøver at gøre det så hjemligt, som overhovedet muligt og det kan vi kun gøre med en fri og fleksibel ledelse og et godt teamarbejde, og en bestyrelse, der bakker os op. Jeg har været med til, med mine kolleger og ledelsen, at udvikle Søvangsgården fra ”rundepleje” til den kvalitet i plejen og omsorgen, vi nu arbejder ud fra, og det er jeg glad for. Vi skaber trygge rammer for både mennesker med og uden demens, i de små grupper og lærer derved beboerne at acceptere hinanden, som de individuelle personligheder de er. Der er ikke nogle, der skal gemmes væk i en enhed, hvis det står til mig.

Jeg synes forvaltningen og flertallet i KB, skal tænke sig om og tage Søvangsgårdens tilføjelser i driftsoverenskomsten alvorlig! Medinddrage og bruge de kompetencer det faglige personalet har i de kommunale institutioner, også ved omlægninger og omstruktureringer. Jeg mener helt bestemt, at min arbejdsplads har et højere kvalitetsniveau end de kommunale plejehjem, uden at det går ud over den budgetterede ramme.

Nina Thøgersen

Alder: 56 år. Medlem af SF siden 1996. Stilling: Social- og Sundhedsassistent på Søvangsgården, Faglige tillidsposter: FOA Tillidsrepræsentant siden 1989, Bestyrelsesmedlem i SF Faglige Gruppe Storkøbenhavn, (FGS) Bestyrelses og udvalgsposter: Kommunalbestyrelsesmedlem Medl. Socialudvalget, Kultur&Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet. Hvidovre Kulturråd ( Presseansvarlig), Kommunal udpeget til: Børneinst. Willers bestyrelse (12 år)indtil 31.3.10 Hvad vil jeg i KB: Jeg vil arbejde aktivt for at få SF politik taget med i de beslutninger, der skal til for at Hvidovre bliver en endnu bedre kommune at bo i. Det er en stor udfordring, der ligger foran os med den nye kommunalreform. Især indenfor det sociale område og arbejdsmarkedsområdet, vil der ske store forandringer og det skal vi sørge for bliver tacklet på en forsvarlig, menneskelig og konstruktiv måde! Jeg vil gøre mit til at borgerne, brugerne, ansatte bliver hørt og får den indflydelse, de har behov for i de konkrete sager. Vi skulle gerne bevare og udbygge den dialog og åbenhed, vi har fået ved konstitueringsaftalen med A og T og C. Jeg vil også i fremtiden arbejde for at SF´s medmenneskelige og retfærdige politik bliver taget med i beslutningsprocesserne bredt i Hvidovre Kommune Det nytter at gøre en indsats for at påvirke beslutninger i en tid, hvor den nuværende regering gerne vil styre alt i kommunerne.

Udgivet i Ældre, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*