Nødråb fra skolerne skal tages alvorligt

I flere måneder har kommunalpolitikken i Hvidovre været præget af folkeskolernes forhold/økonomi. På kommunalbestyrelsesmødet den 31. maj blev der rettet noget op på de uholdbare økonomiske forhold, men der var desværre ikke politisk vilje til, for alvor at sikre skolerne ordentlige arbejdsvilkår, og dermed den nødvendige kvalitet, som tidligere har kendetegnet vores skoler.

Jeg tror ikke, at der siden socialdemokraternes plan om at nedlægge Sønderkærskolen tilbage i 80,erne, har været så massive tilkendegivelser og henvendelser fra skolebestyrelser, lærere, forældre og elever i et forsøg på at råbe politikerne op.

Den 15. marts 06 sendte kredsformanden i Hvidovre Lærerforening Flemming Ernst en mail/brev til politikerne, der af ham selv blev betegnet som et nødråb, vi var nødt til at tage alvorligt. Han opfattede situationen for skolerne i Hvidovre som nærmest desperat, og bad os, som politisk ansvarlige, om at forholde os til dette. Grunden til bekymringerne var dels udmøntning af besparelserne, der blev vedtaget med budget 2006, dels tilbagevendende problemer med lærernes lønbudget. Udsigten til afskedigelse af et stort antal lærere, og dermed problemer med at kunne overholde timeplanerne, var hovedårsagen til nødråbet.

Siden har vi modtaget breve fra skolerne, der har været mange indlæg i Hvidovre Avis, nedlæggelse af arbejdet på 6 skoler, demonstrationer foran Rådhuset, og der har været stillet spørgsmål til skolernes situation i Kommunalbestyrelsens spørgetid af såvel forældre som lærere. Ingen ansvarlig politiker kan være i tvivl om, hvilke konsekvenser det har/får, at der ikke er tilstrækkelig økonomi på skolerne til at give vores børn en ordentlig skolegang og sikre gode arbejdsvilkår for lærerne.

Som tidligere nævnt blev der gennemført nogle forbedringer på Kommunalbestyrelsesmødet den 31.05.06. Anciennitetsmidlerne på lærernes lønninger tilfalder lærernes lønsum 100 % fremover, hvilket er en rigtig god beslutning, men det havde været på sin plads, som foreslået af SF, at de tidligere års tilbageholdte anciennitetsmidler, ligeledes blev tilført skolerne. Det ville bringe vores skoler ud af den nuværende økonomiske klemme.

På mødet blev der desuden givet et særligt tilskud til Sønderkær på kr. 400.000, og Dansborg bliver ”reddet” via omfordeling fra andre skoler. Det er naturligvis godt og nødvendigt for Dansborg, men ingen andre skoler har penge at give af. Alle skolerne mangler penge, og det er præcis derfor, at det politiske flertal, efter SF’s opfattelse ikke har løst problemerne, men sikret nogle få skoler ordentlige vilkår. På den måde forholder flertallet sig ikke reelt til skolernes samlede økonomiske situation, men gemmer sig bag tal, statistikker og notater.

Det politiske flertal forholder sig ikke til hvilken kvalitet, vi som kommunalbestyrelse ønsker på vores skoler her i Hvidovre, men skubber ansvaret fra sig, ved at henvise til, at der er lønsums- og kontraktstyring på skolerne. Nogle helt uansvarlige politikere går ikke af vejen for at betegne lærerne som forkælede, og for at bruge forældre og elever i deres egen kamp.

Det er i den grad udtryk for manglende indsigt, og manglende respekt for en faggruppe, der forsøger at skabe en velfungerende, og kvalitativ god folkeskole til gavn for Hvidovres børn og unge.

Vi må konstatere, at der ikke er sammenhæng mellem de politisk fastsatte mål og visioner for vores skoler, og de midler, som et flertal er villige til at tildele skolerne.

SF-Hvidovre vil fortsætte kampen for at sikre skolerne tilstrækkelig økonomi til at klare opgaverne og få mulighed for at leve op til de politiske mål og visioner.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Læserbreve, Skoler

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*