Varmen må have ramt Venstres Peter Broholm

Der er naturligvis stor forskel på hvordan en kommunalpolitiker fra SF og en kommunalpolitiker fra Venstre ser på regeringens politik.

SF udgør den mest markante opposition til regeringen, og er da også i konstant fremgang, både medlems- og vælgermæssigt. Det skyldes i høj grad, at SF meget markant tager afstand fra den politik, som regeringen fører over for kommunerne.

I det hele taget er der stor utilfredshed med regeringen i langt de fleste kommuner også fra Venstrefolk Jeg kan godt forstå, hvis Peter Broholm (PB) har behov for at finde nogle lyspunkter, men at juble over, at Hvidovre kommune tilsyneladende får 5 millioner mere end først antaget på grund af kommunalreformen, er mere end naivt, og et meget tyndt halmstrå at klamre sig til, i et forsøg på at forsvare regeringens politik.

I de 5 år regeringen har hærget landet, er kommunerne pålagt store begrænsninger på servicerammen, og en forbedring på, i den sammenhæng, sølle 5 millioner retter langt fra op på dette forhold. Der er indført skattestop, som er den største begrænsning i et kommunalt selvstyre.

Kommunerne er pålagt begrænsninger på anlægsrammen, og der er pålagt deponering af en del af kassebeholdningen, således har Hvidovre Kommune været nødt til at deponere 40,3 millioner frem til januar 2007. Regeringen har således sat det kommunale selvstyre ud af kraft, og det ændres der jo ikke på, fordi der handles anstændigt på et enkelt område.

Det er godt for sundhedsområdet, og bestemt vigtigt. Jeg tror, at der meget bredt i kommunalbestyrelsen, er en vilje til at gøre noget ved sundhedstilstanden i kommunen, og satse på forebyggende sundhedsfremme. Det er også helt nødvendigt. Vi skal medfinansiere

Hospitalsindlæggelser og ambulant behandling. Hvidovre har forholdsmæssigt store udgifter til hospitalsindlæggelser, så det er kun rimeligt, at vi kompenseres, men hvis ikke vi får ændret den udvikling, bliver det meget dyrt for kommunen, og så rækker ekstra 5 millioner ikke langt. Slet ikke i lyset af, at selv samme regering, via Udligningsreformen fjerner 16 millioner fra Hvidovre. Hvad kommer det til at betyde for skoleområdet, som mangler penge, for ældreområdet, hvor vi kunne forbedre serviceniveauet, daginstitutionsområdet, fritidsområdet, bygninger og veje osv? Det kan kun være borgerlige politikere og deres økonomer, som kan få skattestop, meget begrænset serviceramme, deponering af dele af kassebeholdningen, og en udligningsreform, hvor vi mister 16 millioner, til noget positivt, blot fordi der nu er mulighed for at udvide servicerammen med 5 millioner.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Budget, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*