Historien skal føres videre

Hvidovre er blevet kulturarvskommune. Selvom Hvidovre ikke er særligt begunstiget med kulturarv, så har Hvidovre alligevel en historie: Hvidovre er fortællingen om det 20. århundredes drømme om det gode liv – det vidner både mellemkrigstidens bungalows og efterkrigstidens Avedøre Stationsby om.

SF i Hvidovre mener, at netop fortællingen om det gode liv, skal føres videre – historien om arbejderbefolkningen fra de københavnske brokvarterer, som cykler ud i forstæderne for at leve det gode liv i det grønne. Den historie skal føres videre.

Men ord er ikke nok til en god historie. Der skal handling til. I hvert fald hvis historien ikke bare skal skue bagud, men også fremad: Hvidovre er en grøn by med mange rekreative områder. Og Hvidovre spænder bredt i social henseende. Det er Hvidovres ressourcer.

For at gøre godt bedre, foreslår SF, at fremtidig kommunal planlægning sammentænker miljøpolitik og boligpolitik og skaber en endnu grønnere kommune og en kommune, som ikke er præget af social og geografisk opsplitning.

Mere konkret foreslår SF:

1. Bebyggelser med byøkologisk indhold, hvor sol- og jordvarme supplerer de traditionelle energikilder.
2. Bebyggelser med anvendelse af regnvand til toiletskyl og tøjvask.
3. Genbrugsbutik med mulighed for sortering og hvor man kan hente/bytte tøj, legetøj, bøger m.m.
4. Fælleshuse i forbindelse med eksisterende og ny bebyggelse, hvor man som beboer kan mødes.
5. Torvepladser med faste torvedage for salg af grøntsager, frugt m.m.
6. Trafiksanering i eksisterende og ny bebyggelse.
7. Havepladser til overskydende planter fra private haver og grønne områder.

Altså en kommune som sikrer naturressourcerne for fremtiden. Og en kommune, hvor den sociale forskellighed ikke bliver til ghettodannelse, men hvor alle bor godt og kan mødes i nogle af kommunens mange fælles byøkologisk rum; haver, fælleshuse, torve m.m.

Det mener SF kan profilere Hvidovre – en kommune som både tænker bagudrettet på bevaring af ældre huse og fremadrettet på bevaring af miljøet – både det økologiske og det sociale.

Udgivet i Kultur, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Seneste nyt
SF Hvidovre i pressen
  • Ulsing-prisen uddelt for første gang
    Hvidovre Avis 10. november 2021
    SF Hvidovre har indstiftet en ny pris, Ulsing-Prisen, for at hædre Niels Ulsings mangeårige indsats indenfor Kultur- og Fritidsområdet i Hvidovre Kommune. Prisen uddeles til en person som ligeledes har ydet en særlig indsats på området, og ledsages af en donation til en lokal forening, udvalgt af prismodtageren.
  • Tirsdagens valg – hvad står på spil?
    Hvidovre Avis 10. november 2021
    SF har været lidt mere ”ude i kulden”, men kan ved et forventet godt valgresultat, godt tænkes at blive en magtfaktor og stille krav omkring bl.a. børneinstitutionspolitikken og ældreplejen ved en kommende konstituering.