Historien skal føres videre

Hvidovre er blevet kulturarvskommune. Selvom Hvidovre ikke er særligt begunstiget med kulturarv, så har Hvidovre alligevel en historie: Hvidovre er fortællingen om det 20. århundredes drømme om det gode liv – det vidner både mellemkrigstidens bungalows og efterkrigstidens Avedøre Stationsby om.

SF i Hvidovre mener, at netop fortællingen om det gode liv, skal føres videre – historien om arbejderbefolkningen fra de københavnske brokvarterer, som cykler ud i forstæderne for at leve det gode liv i det grønne. Den historie skal føres videre.

Men ord er ikke nok til en god historie. Der skal handling til. I hvert fald hvis historien ikke bare skal skue bagud, men også fremad: Hvidovre er en grøn by med mange rekreative områder. Og Hvidovre spænder bredt i social henseende. Det er Hvidovres ressourcer.

For at gøre godt bedre, foreslår SF, at fremtidig kommunal planlægning sammentænker miljøpolitik og boligpolitik og skaber en endnu grønnere kommune og en kommune, som ikke er præget af social og geografisk opsplitning.

Mere konkret foreslår SF:

1. Bebyggelser med byøkologisk indhold, hvor sol- og jordvarme supplerer de traditionelle energikilder.
2. Bebyggelser med anvendelse af regnvand til toiletskyl og tøjvask.
3. Genbrugsbutik med mulighed for sortering og hvor man kan hente/bytte tøj, legetøj, bøger m.m.
4. Fælleshuse i forbindelse med eksisterende og ny bebyggelse, hvor man som beboer kan mødes.
5. Torvepladser med faste torvedage for salg af grøntsager, frugt m.m.
6. Trafiksanering i eksisterende og ny bebyggelse.
7. Havepladser til overskydende planter fra private haver og grønne områder.

Altså en kommune som sikrer naturressourcerne for fremtiden. Og en kommune, hvor den sociale forskellighed ikke bliver til ghettodannelse, men hvor alle bor godt og kan mødes i nogle af kommunens mange fælles byøkologisk rum; haver, fælleshuse, torve m.m.

Det mener SF kan profilere Hvidovre – en kommune som både tænker bagudrettet på bevaring af ældre huse og fremadrettet på bevaring af miljøet – både det økologiske og det sociale.

Udgivet i Kultur, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • Er demokrati en syltekrukke?
    Hvidovre Avis 19. maj 2021
    I har helt ret. I stillede forslag om, at Hvidovre Kommune skulle tilmelde sig og betale kontingent med mulighed for tilkøb af yderligere konsulentydelser i ”Vild med Vilje”. Det skete kort efter et populært TV-program om vild natur og masser af engagerede borgere.
  • Hvorfor undlod hun at stemme?
    Hvidovre Avis 12. maj 2021
    SF havde et forslag på kommunalbestyrelsesmødet den 27. april. Forslaget handlede om, at Hvidovre Kommune sikrer, "at borgerne ikke modtager indgribende afgørelser fra kommunen med digital post i weekends og helligdage eller umiddelbart op til disse". Alt i alt et forslag der fortjener at blive vedtaget i en ny og mere tidssvarende version.