Jakob Nørhøj, SF’s Næstformand, er ny folketingskandidat i Hvidovre

SF Hvidovre har valgt partiets næstformand, Jakob Nørhøj, som Hvidovrekredsens nye Folketingskandidat.

Jakob Nørhøj er ung, 30 år og energisk, han har været landsformand for SFU fra 2000 til 2002 og SF’s næstformand siden juni 2005.

Jakob er historiestuderende og søn af Lis Nørhøj, forstander på 3 F’s kursuscenter ved Smålandshavet og Henning Nørhøj, lektor på Haslev Seminarium. Er far til Daniel og bor i Københavns Nord-Vest kvarter.

Hvis Jakob kommer i folketinget, vil han slås for et mere socialt retfærdigt Danmark.

”Uligheden i Danmark vokser dag for dag. Flere og flere mennesker lever i reel fattigdom og det er en skandale for et samfund, der er så rigt. Samtidig oplever borgerne dårligere og dårligere offentlig service, når det gælder f.eks. ældrepleje og folkeskolen” siger Jakob Nørhøj. ”Et nyt flertal i folketinget skal arbejde for et Danmark med frihed og lige muligheder for alle”

En anden af Jakobs mærkesager er en ny udenrigspolitik.

“Fogh har placeret Danmark som USA’s skødehund i udenrigspolitikken”, siger Jakob. “Vi skal lægge en ny kurs, hvor Danmark går forrest for at sikre international retfærdighed og for mindske kløften mellem rige og fattige lande.”

SF Hvidovre ser frem til at få væltet regeringen og sætter gerne alle sejl til at få valgt Jakob Nørhøj ind i Folketinget ved et forhåbentlig snarligt folketingsvalg.

Nina Thøgersen

Alder: 56 år. Medlem af SF siden 1996. Stilling: Social- og Sundhedsassistent på Søvangsgården, Faglige tillidsposter: FOA Tillidsrepræsentant siden 1989, Bestyrelsesmedlem i SF Faglige Gruppe Storkøbenhavn, (FGS) Bestyrelses og udvalgsposter: Kommunalbestyrelsesmedlem Medl. Socialudvalget, Kultur&Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet. Hvidovre Kulturråd ( Presseansvarlig), Kommunal udpeget til: Børneinst. Willers bestyrelse (12 år)indtil 31.3.10 Hvad vil jeg i KB: Jeg vil arbejde aktivt for at få SF politik taget med i de beslutninger, der skal til for at Hvidovre bliver en endnu bedre kommune at bo i. Det er en stor udfordring, der ligger foran os med den nye kommunalreform. Især indenfor det sociale område og arbejdsmarkedsområdet, vil der ske store forandringer og det skal vi sørge for bliver tacklet på en forsvarlig, menneskelig og konstruktiv måde! Jeg vil gøre mit til at borgerne, brugerne, ansatte bliver hørt og får den indflydelse, de har behov for i de konkrete sager. Vi skulle gerne bevare og udbygge den dialog og åbenhed, vi har fået ved konstitueringsaftalen med A og T og C. Jeg vil også i fremtiden arbejde for at SF´s medmenneskelige og retfærdige politik bliver taget med i beslutningsprocesserne bredt i Hvidovre Kommune Det nytter at gøre en indsats for at påvirke beslutninger i en tid, hvor den nuværende regering gerne vil styre alt i kommunerne.

Udgivet i Folketinget, Pressemeddelelser

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • Socialdemokratisk højborg vakler
    Lorry 18. oktober 2021
    SF har tre mandater i kommunalbestyrelsen i dag, og det kan sagtens ske, at partiet går frem til kommunalvalget. Socialdemokratiet vil formentlig søge opbakning hos SF for at skabe et flertal bag Helle Adelborg som borgmester, men det er ikke sikkert, at det er nok for Anders Wolf Andresen. Det er nemlig ikke utænkeligt, at der kan dannes et flertal udenom Socialdemokratiet, hvis der ellers kan opnås enighed mellem partierne.
  • Er demokrati en syltekrukke?
    Hvidovre Avis 19. maj 2021
    I har helt ret. I stillede forslag om, at Hvidovre Kommune skulle tilmelde sig og betale kontingent med mulighed for tilkøb af yderligere konsulentydelser i ”Vild med Vilje”. Det skete kort efter et populært TV-program om vild natur og masser af engagerede borgere.