2. behandling af budget 2007

Der er indgået et historisk budgetforlig, hvor alle partier og grupper er med, og jeg må nok indrømme, at jeg er lidt overrasket over, at alle føler sig tilstrækkelig imødekommet, men det er jo fint nok.

Borgmesteren nævner, at det skyldes den løbende og åbne dialog siden maj måned, hvor vi startede det hele med en budgetdag, og det har helt sikkert også været stærkt medvirkende.

SF har i flere år presset på, for at få en anden budgetprocedure, og Hvidovre er helt klart på vej når vi ser på det forløb, som vi har haft i år. Nu skal vi bare, efter SF’s opfattelse, have fundet en anden måde at præsentere budgetforslaget for borgerne på.

Vi må indhente nogle erfaringer fra andre kommuner. I Albertslund, hvor jeg arbejder, holder man budgetdag en lørdag formiddag på Bytorvet, hvor der i forvejen er mange mennesker, og så er det ikke de politiske partier, som står med en masse materiale, men de forskellige forvaltninger, der præsenterer de forskellige fagudvalgs budgetter. Borgmesteren kommer med en orientering, og de andre politikere er tilstede. Der er gratis kaffe, kage og underholdning. Desuden var der en sundhedsbod, hvor man kunne få taget sit blodtryk, og blive testet for blodsukker. Jeg var selv tilstede, og der var rigtig mange borgere. Jeg tror, at vi skal prøve noget i den retning.

I SF er vi meget tilfredse med budgetforliget. Det vigtigste for os var at undgå lukning af 2 daginstitutioner, og få tilført nogle flere ressourcer til folkeskolen, men der er mange andre gode elementer i aftalen. Yderligere en million til Sundhedscenteret til sundhedsfremme, en halv million til hjemmeplejen, som bl.a. kan bruges til dem, der har svært ved at bruge Indkøbsordningen, 600.000 til forbedring af arbejdsmiljøet på Rådhuset, en halv million til Skoleboder, en kunststofbane og 2 aflastningsbaner, og så er der tale om meget få besparelser.

Kassebeholdningen er fornuftig, og vi undgår at sætte skatten op.

Det eneste rigtig negative, er den alt for snævre serviceramme, som regeringen påtvinger de fleste kommunerne her i blandt Hvidovre.

Borgmesteren er inde på, hvordan det kommunale selvstyre er under pres, hvordan regeringen lægger rammer for aktiviteterne både på drift og anlæg, skattestoppet, båndlæggelse af likvide midler og en detailstyring af kommunerne, som vi skal tilbage til det gamle Sovjetunionen for at finde lignende eksempler på.

Rundt om i landet har der været et helt forståeligt oprør mod regeringens politik, som medfører store besparelser og forringelser i mange kommuner. Det har ikke kun været en hob af socialistiske oprørere og uromagere, der har protesteret, som en del af pressen og borgerlige politikere har givet udtryk for. Selv statsministeren har ikke holdt sig tilbage, og er kommet med arrogante udtalelser om socialistisk sammenrend. Jeg tror, at mange borgerlige borgmestre med budgetvanskeligheder vil frabede sig den karakteristik

SF har fået lavet en meningsmåling hos Epinion, som viser, at 65 % af danskerne mener, at regeringens økonomiske kurs betyder, at kommunerne må gennemføre uacceptable nedskæringer på børnepasning og ældrepleje. Kun 19 % mener ikke, at det forholder sig sådan. Tankevækkende må man sige. Jeg har undersøgelsen med, hvis nogen skulle tvivle på lødigheden.

Hvidovre undgår den slags nedskæringer i 2007 på grund af det gode politiske håndværk, som budgetforliget er udtryk for, men jeg kan da med rette frygte, om vi kan vedblive med at holde skansen, hvis regeringen bliver siddende, og det er nok ikke sandsynligt, at statsministeren udskriver valg lige nu, med tanke på de seneste meningsmålinger.

Gruppe F skal hermed anbefale budgetforliget.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Budget, Kommunalbestyrelsen, Taler

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • Er demokrati en syltekrukke?
    Hvidovre Avis 19. maj 2021
    I har helt ret. I stillede forslag om, at Hvidovre Kommune skulle tilmelde sig og betale kontingent med mulighed for tilkøb af yderligere konsulentydelser i ”Vild med Vilje”. Det skete kort efter et populært TV-program om vild natur og masser af engagerede borgere.
  • Hvorfor undlod hun at stemme?
    Hvidovre Avis 12. maj 2021
    SF havde et forslag på kommunalbestyrelsesmødet den 27. april. Forslaget handlede om, at Hvidovre Kommune sikrer, "at borgerne ikke modtager indgribende afgørelser fra kommunen med digital post i weekends og helligdage eller umiddelbart op til disse". Alt i alt et forslag der fortjener at blive vedtaget i en ny og mere tidssvarende version.