Gode politiske visioner med Arnold Nielsens Boulevard

Jeg har aldrig helt forstået Hvidovre Listens voldsomme modstand mod købet af grunden og bygningerne på Arnold Nielsens Boulevard 71. Der bruges et ordvalg, som om det var den værste politiske beslutning, der nogen sinde er truffet i Hvidovre, og i virkeligheden har der været nogle rigtige gode og relevante forslag til brug af grund og bygninger.

Det er nemt at være bagklog, og mene at bygningerne skulle have været meget grundigt undersøgt inden købet, men denne grundighed og forsigtighed kan i nogle tilfælde betyde, at købet glider en af hænde.

Den første beslutning om endelig at kunne skaffe Musikskolen selvstændige lokaler, var både fornuftig og rigtig, og vi havde på det tidspunkt ingen grund til at tro, at bygninger ikke kunne renoveres og indrettes til det brug. Herefter kommer så den meget grundig undersøgelse af bygningerne, der giver os den nye viden, som fører til en ny politisk beslutning om at bruge grund og bygninger til genbrugsplads/-butik.

Et politisk flertal har, i efterhånden mange år, forsøgt at finde en egnet placering til en genbrugsplads. Det har vist sig, at være ret umuligt, men med købet af ANB 71, som alligevel ikke var egnet til Musikskolen, får vi endelig muligheden. Bygningerne vurderes på ny, og Teknisk Forvaltning fremlægger forslag om, hvilke der kan bruges, og hvilke der skal rives ned. Det koster naturligvis nogle millioner, hvilket får alle andre partier og lister end SF til at overgå hinanden med bemærkninger om, hvor dårlige bygningerne er. Jeg får nærmest indtryk af, at nogle af politikerne selv er bygningssagkyndige, og personligt har gennemgået byggeriet.

Vi har endelig, efter mange års søgen, fundet et sted til en genbrugsplads/-butik, hvilket der er et stort behov for, og hvor vi blandt andet kan beskæftige nogle af vores kontanthjælps-modtagere med fornuftigt arbejde. Vi har grunden, som er vurderet til 1,3 mill., og nogle bygninger, som dels skal ændres dels rives ned, og alligevel vælger et stort politisk flertal at sælge, for at styrke en kassebeholdning, som er tilstrækkelig stor i forvejen, eller af frygt for nogle driftsudgifter, som vi overhovedet ikke har regnet på. Vi nåede overhovedet ikke at drøfte indhold, bemanding, salg, bytteordning mv., og dermed få et overblik over driftsudgifterne.

Efter SF’s opfattelse har et politisk flertal, ved udelukkende at tænke i økonomi, jordet en oplagt mulighed for at føre en god politisk vision ud i livet, og dermed udskudt muligheden for at få en genbrugsplads/-butik i Hvidovre i de næste mange år eller for bestandigt. Det er der bestemt ikke megen sund fornuft i.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Kommunalbestyrelsen, Læserbreve, Miljø
En kommentar til “Gode politiske visioner med Arnold Nielsens Boulevard
 1. Morten Terf siger:

  Hej Niels.

  Som journalist på Hvidovre Avis skrev jeg en del artikler om dette emne, blandt med nogle af de politikere, du beskriver som “bygningssagkyndige”.

  Men du glemmer lige at fortælle, at borgmesteren oprindelig fik iværksat købet af bygningen i en fart (og givetvis uden at du blev spurgt) – uofficielt fordi et rygte sagde, at rockere ellers ville overtage bygningen. Dette ville borgmesteren dog ikke vedgå sig, da jeg på et tidspunkt ville citere hende derfor i avisen.

  Købet var ikke ordentlig gennemtænkt, uanset årsag. Og dette faktum er du villig til at se bort fra af hensyn til den miljøpolitik, du her øjner muligheden for at kunne gennemføre.

  Du prioriterer med andre ord – som den dygtige og erfarne politiker, du er – en SF-mærkesag højere end det principielle (politisk fairness).

  Personligt kan jeg ikke se, hvad kommunen skal med den bygning, men selve grunden er måske brugbar.

  Med venlig hilsen

  Morten Terf

 2. Kære Niels Ulsing

  Uanset baggrunden for købet var det en gal disposition, en forkert anvendelse af dine og mine penge.

  Hvis nu det var borgmesterens private midler, der skulle investeres i et ejendomskøb, tror du så ikke at købet var blevet lidt bedre gennemtænkt? Tror du ikke, at hun havde sikret sig en professionel vurdering af bygningerne – eller fået indsat relevante klausuler i købsaftalen?

  Med venlig hilsner fra Niels Torp Steffensen – Venstre i Hvidovre

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*