25 år: Tillykke til Niels Ulsing

Partiforeningen ønsker vores Kommunalbestyrelsesmedlem gennem 25 år — Niels Ulsing — tillykke med jubilæet den 1. Januar 2007.

Som formand for partiforeningen er det mig en stor glæde at kunne lykønske en person, der med stor flid og energi har formået at fremføre SF’s lokale politik på bedste måde i samfulde 25 år. Det er noget af en præstation.

Niels Ulsing har stædigt argumenteret og arbejdet for SF’s politik og holdninger i Hvidovres kommunalbestyrelse og i partiforeningsregi fra 1976, hvor han 1. Maj meldte sig ind i SF. Han blev hurtigt valgt ind i bestyrelsen, og blev derefter formand indtil han blev valgt ind i kommunalbestyrelsen efter valget i 1981.

Niels har været SF Hvidovres spidskandidat 5 valgperioder ud af 7, og er blevet valgt ind sammen med andre SF-kandidater i kommunalbestyrelsen, bl.a. Palle Voigt, Hertel Pedersen, Bente Hansen, Skjold Elken og Claus Sørensen, men har desværre siden valget i 2001 skulle klare skærene alene for SF i kommunalbestyrelsen. Det har krævet hårdt arbejde både dag og nat at holde sig orienteret og sammenholde fordele og ulemper ved alle de dagsordenspunkter, der har skulle gennemgås og argumenteres for eller imod, omend den lokalpolitiske gruppe i partiforeningen har støttet en del.

Niels har en vis portion stædighed og har samtidig formået at skabe respekt om sin person både fra de andre partier og borgere i Hvidovre. Han har med sin sans for retfærdighed og ærlighed i politik altid argumenteret og debatteret i kommunalbestyrelsen og ved andre møder for sine og SF’s sociale, realistiske og menneskelige holdninger, og derved hjulpet mange borgere til en bedre og mere fair behandling.

Det er med stor respekt og ydmyghed, at SF Hvidovre siger tak for det store arbejde Niels Ulsing har udført i kommunalbestyrelsen gennem 25 år, og gennem endnu flere år i partiforeningen, og vi håber at han vil vedblive at holde gejsten oppe i mange år endnu.

På partiforeningens vegne,

Nina Thøgersen
Formand

Der afholdes reception fra kl. 15-17 den 4. januar i Kommunalbestyrelsens mødesal på Hvidovre Rådhus.

Nina Thøgersen

Alder: 56 år. Medlem af SF siden 1996. Stilling: Social- og Sundhedsassistent på Søvangsgården, Faglige tillidsposter: FOA Tillidsrepræsentant siden 1989, Bestyrelsesmedlem i SF Faglige Gruppe Storkøbenhavn, (FGS) Bestyrelses og udvalgsposter: Kommunalbestyrelsesmedlem Medl. Socialudvalget, Kultur&Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet. Hvidovre Kulturråd ( Presseansvarlig), Kommunal udpeget til: Børneinst. Willers bestyrelse (12 år)indtil 31.3.10 Hvad vil jeg i KB: Jeg vil arbejde aktivt for at få SF politik taget med i de beslutninger, der skal til for at Hvidovre bliver en endnu bedre kommune at bo i. Det er en stor udfordring, der ligger foran os med den nye kommunalreform. Især indenfor det sociale område og arbejdsmarkedsområdet, vil der ske store forandringer og det skal vi sørge for bliver tacklet på en forsvarlig, menneskelig og konstruktiv måde! Jeg vil gøre mit til at borgerne, brugerne, ansatte bliver hørt og får den indflydelse, de har behov for i de konkrete sager. Vi skulle gerne bevare og udbygge den dialog og åbenhed, vi har fået ved konstitueringsaftalen med A og T og C. Jeg vil også i fremtiden arbejde for at SF´s medmenneskelige og retfærdige politik bliver taget med i beslutningsprocesserne bredt i Hvidovre Kommune Det nytter at gøre en indsats for at påvirke beslutninger i en tid, hvor den nuværende regering gerne vil styre alt i kommunerne.

Udgivet i Kommunalbestyrelsen, Opslag
Ingen kommentarer til “25 år: Tillykke til Niels Ulsing
  1. Webmaster siger:

    Læs også Hvidovre Avis’ portrætinterview i anledning af Niels Ulsings jubilæum:
    Hvidovre kan blive en endnu bedre kommune

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*