Hvor grønne er Hvidovre Kommunes indkøb?

Hvidovre Kommune har inddraget miljøhensyn i indkøbspolitikken, det kan man bl.a. læse om på www.hvidovre.dk. Her står der, at det bliver ”undersøgt om produkterne er omfattet af en eller flere af de officielle miljømærkningsordninger” og at leverandørerne skal ”dokumentere miljømæssige forhold ved produktion, anvendelse og bortskaffelse af varerne”.

Men hvad betyder det helt præcist? Bliver miljøforholdene bare undersøgt og dokumenteret uden at der foreligger et reelt krav om at leverandørerne skal leve op til nogle minimumstandarder? Hvilke præcise miljøkriterier er der i den nuværende indkøbsaftale? Og er der planer om at skærpe miljøkravene løbende?

København kommune, Århus kommune og Odense kommune har i samarbejde med Miljøministeriet indgået en fælles aftale som kaldes Partnerskab for offentlige grønne indkøb, og de inviterer andre kommuner til at deltage. Partnerskabets medlemmer forpligter sig til at føre en grøn indkøbspolitik efter nogle nærmere fastlagte miljømæssige mål og derved mindske miljøbelastningen, bl.a ved kun at købe produkter med miljømærkerne Svanen og Blomsten.

At gå med i Partnerskab for offentlige grønne indkøb synes at være det mindste en kommune kan gøre for at vise ansvar og gå forrest i forhold til hensynet til vores miljø. Derfor lyder spørgsmålet til Kommunalbestyrelsen: Skulle vi ikke gå med i partnerskabet? Det kræver måske ændringer af den nuværende indkøbsaftale, men vil det i så fald ikke være umagen værd? (I parentes bemærket har Liste T stillet et forslag om en ”fleksibel indkøbsordning for de kommunale indkøb så kommunens institutioner får mulighed for at købe den ønskede kvalitet billigst muligt”. Forslaget kan måske være en udmærket idé, så længe der sørges for at der fortsat købes miljørigtigt ind.)

Der er selvfølgelig mange andre ting der bør gøres på miljøområdet, men de kommunale indkøb synes at være et oplagt og let område at sætte ind på for kommunen. Jeg håber kommunalbestyrelsen vil være med?

Læserbrev i Hvidovre Avis 24. januar 2007.
af Katrine Høybye-Mortensen
SF Hvidovre

Ekstra information i forbindelse med læserbrevet.

På www.hvidovre.dk kan man bl.a. læse følgende under Indkøb og anlæg:
”I overensstemmelse med kommunens miljøpolitik og kommuneplanens afsnit om Lokal Agenda 21 indgår bæredygtighed ved produktion, anskaffelse og transport, og bortskaffelse som et centralt element i vurderingen af produkterne. Det bliver således undersøgt om produkterne er omfattet af en eller flere af de officielle miljømærkningsordninger.
Firmaer, der ønsker at være leverandører til Hvidovre Kommune, skal dokumentere miljømæssige forhold ved produktion, anvendelse og bortskaffelse af varerne. Det bliver undersøgt, om producenter og leverandører har udført eller påbegyndt miljøstyring efter BS7750, EMAS eller ISO 14000. ”
Se desuden Indkøb og Udbud
samt Kommunens Komplette Miljøpolitik.

Hvad er Partnerskab for offentlige grønne indkøb?
Partnerskab for offentlige grønne indkøb er et initiativ, som ønsker at fremme grønne indkøb i den offentlige sektor. Den offentlige sektor er jo blandt samfundets virkelig store indkøbere og dermed følger et særligt ansvar i forhold til miljøhensyn. Partnerskabets formål er til dels at kommunerne forpligter sig til at føre en grøn indkøbspolitik, at nå nogle nærmere fastlagte miljømæssige mål og derved mindske miljøbelastningen, men også at vise et godt eksempel og opmuntre virksomheder til at producere mere miljøvenligt, samt endelig at skabe debat og formidle erfaringer på området. Nogle af de foreløbige mål der er aftalt drejer sig om udelukkende at købe produkter med miljømærkerne Svanen og Blomsten, fx papir, rengøringsmidler, vaskepulver, bleer, mv., ligesom der stilles miljøkrav til det legetøj og de beskæftigelsesmaterialer børnene benytter i institutionerne (modellervoks, fingerfarver, ansigtsfarver, osv.), således at de ikke indeholder skadelige stoffer. ) Se mere om hvad Partnerskab for offentlige grønne indkøb indebærer.

Se Miljøministeriets Pressemeddelelse.
og læs om partnerskabet på Grønt Ansvar.

Det Økologiske Råd har udarbejdet en brochure: ”Grønne indkøb betaler sig – for miljøet og pengepungen.”

Se desuden SFs beslutningsforslag 21 til folketinget:
Forslag til folketingsbeslutning om skærpede krav om miljø, energieffektivitet, sundhed og arbejdsmiljø ved offentlige indkøb.

Nogle af de andre ting der bør gøres på miljøområdet:

SF Hvidovre ønsker at der vedtages en ambitiøs og gennemgribende grøn politik i kommunen, således at Hvidovre tager sin del af ansvaret for vores miljø og samtidig fungerer som et godt eksempel overfor andre kommuner og overfor kommunens egne virksomheder og borgere. Nogle af de ting der kan gøres er for eksempel at kommunen også kan blive medlem af Dogme 2000 (en aftale som indtil videre 7 kommuner har indgået om at blive frontkæmpere for et bedre miljø og et mere bæredygtigt lokalsamfund), at vedtage strengere miljøkrav til kommunens byggeri og renovering (følge Den Grønne Bygherrevejledning udarbejdet af Det Økologiske Råd), økologisk og bæredygtig mad i skoler, institutioner, mv., miljøpræmier til kommunens grønne virksomheder, miljøcertificering af kommunen (som man fx er i gang med i Albertslund, pilotprojekter indenfor bæredygtige bygninger/renoveringer (Risbjerggaard-projektet synes en oplagt kandidat), information og projekter omkring brændeovne, affaldshåndtering, bæredygtige energiformer, lavenergihuse, osv.

Katrine Høybye Frederiksen

Jeg er 45 år gammel, gift med Morten Høybye Frederiksen og mor til Ester på 10 og Albert på 6 år. Vi flyttede til Hvidovre i 2005. Jeg er oprindeligt uddannet cand.ling.merc i fransk og arbejder i dag i et Jobcenter. Jeg har været aktiv i SF Hvidovres lokalpolitiske gruppe siden 2006 og var valgt ind i Hvidovres kommunalbestyrelse fra 2010-2013. Mine mærkesager er børn&unge, miljø&bæredygtighed samt integration.

Udgivet i Læserbreve, Miljø
En kommentar til “Hvor grønne er Hvidovre Kommunes indkøb?
  1. Skjold H. Elken har skrevet en kommentar til dette læserbrev i Hvidovre Avis den 31. Januar 2007 under titlen Det bliver interessant læsning!

  2. Borgmester Britta Christensen har den 7. februar svaret på ovenstående læserbrev med et indlæg i Hvidovre Avis under titlen “Har lang tradition for grønne indkøb”.

1 Pings/Trackbacks for "Hvor grønne er Hvidovre Kommunes indkøb?"
  1. […] Seneste kommentarer Katrine Høybye-Mortensen til Hvor grønne er Hvidovre Kommunes indkøb? Katrine Høybye-Mortensen til Hvor grønne er Hvidovre Kommunes indkøb? Webmaster til 25 år: Tillykke til Niels UlsingWebmaster til Biblioteksfilm kun for de udvalgte?skjold elken til Palæstina = et nyt Sydafrika […]

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*