Generalforsamling i SF Hvidovre

På lørdag d. 17. Februar fra kl. 12.00 til ca. 16.00 afholder SF Hvidovre sin årlige ordinære generalforsamling, der foregår i partilokalerne på Hv. Enghavevej 2, opg. F 2.sal. Generalforsamlingen er med spisning.

Formand Nina Thøgersen er på valg og Niels Ulsing, der som suppleant trådte ind ind i bestyrelsen som ordinært medlem efter at Simone Bruun har trukket sig grundet flytning, er også på valg og genopstiller.

Formand Nina Thøgersen er villig til genvalg og håber selvfølgelig at medlemmerne vil møde talrigt op og give hende deres opbakning.

SF Hvidovre har haft mange aktiviteter i årets løb bl.a. ved uddeling af kampagnemateriale og æbler ved SF’s landsdækkende skolestartskampagne og deltagelse i den stort besøgte Kultur & Fritidsmesse.

Vi har haft offentlige møder med vores folketingskandidat Jakob Nørhøj om Palæstina/Israel konflikten og i samarbejde med Herlev og Rødovre partiforening om Integration “Vild med Dans og andre danskere”, to rigtig gode debatmøder. Desuden fik vi arrangeret møde med Borgmester Britta Christensen og SF’s formand Villy Søvndal, som fik en spændende og interessant snak om det kommunalpolitiske arbejde i Hvidovre.

SF Hvidovre vil meget gerne lave flere spændende aktiviteter både for medlemmerne og andre borgere i Hvidovre — unge som ældre.

Niels Ulsing vil i sin kommunalpolitiske beretning blandt andet komme ind på det historiske budgetforlig, som kom i stand ved et tæt samarbejde mellem Socialdemokraterne, SF og liste T og hvilken betydning, det kan få for det politiske arbejde fremover.

Vi vil med vores dygtige lokalpolitiske gruppe, som vi gerne vil have udvidet med endnu flere medlemmer, også fremover komme med konstruktive forslag i kommunalbestyrelsen og holde fast i den åbenhed og dialog, der nu er tilstede i Hvidovres kommunalbestyrelse.

Forslag til Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning / Kommunalpolitisk beretning og debat
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget
  5. Indkomne forslag: Vedtægtsændringer ift. storkreds/region i stedet for amt, valg af folketingskandidat og navneændring af kommunalgruppe til lokalpolitisk gruppe
  6. Valg: Formand, 1 bestyrelsesmedlem, 3 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer
  7. Valg: Mindst 3 medlemmer til lokalpolitisk gruppe, mindst 3 medlemmer til kandidatudvalget og medlemmer til evt. andre interessegrupper
  8. Valg: 2 “faste” delegerede til Storkredsens repræsentantskabsmøder og delegerede til Kommunalpolitisk Landsmøde 3.-4. Marts
  9. Eventuelt
Nina Thøgersen

Alder: 56 år. Medlem af SF siden 1996. Stilling: Social- og Sundhedsassistent på Søvangsgården, Faglige tillidsposter: FOA Tillidsrepræsentant siden 1989, Bestyrelsesmedlem i SF Faglige Gruppe Storkøbenhavn, (FGS) Bestyrelses og udvalgsposter: Kommunalbestyrelsesmedlem Medl. Socialudvalget, Kultur&Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet. Hvidovre Kulturråd ( Presseansvarlig), Kommunal udpeget til: Børneinst. Willers bestyrelse (12 år)indtil 31.3.10 Hvad vil jeg i KB: Jeg vil arbejde aktivt for at få SF politik taget med i de beslutninger, der skal til for at Hvidovre bliver en endnu bedre kommune at bo i. Det er en stor udfordring, der ligger foran os med den nye kommunalreform. Især indenfor det sociale område og arbejdsmarkedsområdet, vil der ske store forandringer og det skal vi sørge for bliver tacklet på en forsvarlig, menneskelig og konstruktiv måde! Jeg vil gøre mit til at borgerne, brugerne, ansatte bliver hørt og får den indflydelse, de har behov for i de konkrete sager. Vi skulle gerne bevare og udbygge den dialog og åbenhed, vi har fået ved konstitueringsaftalen med A og T og C. Jeg vil også i fremtiden arbejde for at SF´s medmenneskelige og retfærdige politik bliver taget med i beslutningsprocesserne bredt i Hvidovre Kommune Det nytter at gøre en indsats for at påvirke beslutninger i en tid, hvor den nuværende regering gerne vil styre alt i kommunerne.

Udgivet i Opslag, Pressemeddelelser
En kommentar til “Generalforsamling i SF Hvidovre
1 Pings/Trackbacks for "Generalforsamling i SF Hvidovre"
  1. […] Ved SF Hvidovres generalforsamling lørdag den 17. februar 2007 blev den fyldige skriftlige beretning fremlagt af formand Nina Thøgersen og debatteret af forsamlingen. Der var enighed om, at det havde været et meget aktivt år for bestyrelsen med både interne og offentlige møder og arrangementer. […]

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*