SF Hvidovres generalforsamling

Ved SF Hvidovres generalforsamling lørdag den 17. februar 2007 blev den fyldige skriftlige beretning fremlagt af formand Nina Thøgersen og debatteret af forsamlingen. Der var enighed om, at det havde været et meget aktivt år for bestyrelsen med både interne og offentlige møder og arrangementer.

SF Hvidovre har fået mange nye medlemmer og er nu oppe på et medlemstal på 84.
Det giver mulighed for at sætte flere aktiviteter i gang med flere ressourcer fra medlemmernes side. Vi vil gerne lave arrangementer, der er interessante og givende for alle vores medlemmer uanset aldersklasse og tage samfundsrelevante emner op til spændende debatmøder for borgerne i Hvidovre og omegn i samarbejde med vores folketingskandidat Jakob Nørhøj, SF’s næstformand.

Der var kampvalg til formandsposten, da bestyrelsesmedlem Mark Loft stillede op mod formand Nina Thøgersen. Nina Thøgersen blev genvalgt til formand med et stort flertal og vil dermed stadig stå i spidsen for et endnu mere aktivt SF Hvidovre med forhåbentlige endnu flere medlemmer de næste 2 år.
Niels Ulsing blev genvalgt som bestyrelsesmedlem og der blev valgt 3 nye suppleanter, henholdsvis Katrine Høybye-Mortensen, Torben Baage og Anders Wolf Andresen.
SF Hvidovres lokalpolitiske gruppe blev også udvidet med 2 nye medlemmer, så vi nu er en gruppe på 8 medlemmer. Møderne er samtidig åbne for alle medlemmer.
Til det årlige kommunalpolitiske landsmøde i SF den 3.-4. Marts valgtes 3 delegerede: Niels Ulsing, Nina Thøgersen og Katrine Høybye-Mortensen.

SF er i fremgang både på landsplan og lokalt. SF Hvidovre har fået en stærk lokalpolitisk gruppe, som arbejder målrettet med alle politikområder. Gruppen har bl.a. hentet inspiration fra borgerne, som på Kultur- og Fritidsmessen, gav SF nogle bud på, hvad de manglede i Hvidovre: En biograf, et rigtigt kulturcenter, en multihal, bæredygtigt byggeri, økologiske daginstitutioner, bedre skoler.
SF Hvidovre vil arbejde videre med såvel de nævnte forslag, som andre, men skal der skabes flertal for forslagene, hvoraf nogle er ret udgiftskrævende, vil det kræve tæt samarbejde med andre partier. I SF Hvidovre mener vi, at der i denne periode er skabt grobund for et fornuftigt samarbejde mellem Socialdemokraterne, SF og Liste T. Konstitueringen, budgetforliget, begyndende drøftelser om fælles 1. maj og evt. Grundlovsmøde. SF Hvidovre ønsker ikke blot at fremsætte markeringsforslag, men arbejder målrettet på at få vores politik gennemført, og er derfor helt bevidst om betydningen af et samarbejde med partier, som trækker samme vej.

Mange nye opgaver indenfor social og sundhedsområdet og miljø og trafik skal fremover løses af Hvidovre Kommune og det vil vi i SF Hvidovre sætte meget fokus på bliver håndteret og udformet med en politik, der er forsvarlig både med hensyn til det enkelte menneske og økonomisk ansvarlighed.

På vores hjemmeside www.sfhvidovre.dk kan borgerne klikke sig ind og følge med i hvad vi laver i SF Hvidovre og få et indblik i SF’s landspolitik samtidig og kommentere vores indlæg direkte.

Nina Thøgersen

Alder: 56 år. Medlem af SF siden 1996. Stilling: Social- og Sundhedsassistent på Søvangsgården, Faglige tillidsposter: FOA Tillidsrepræsentant siden 1989, Bestyrelsesmedlem i SF Faglige Gruppe Storkøbenhavn, (FGS) Bestyrelses og udvalgsposter: Kommunalbestyrelsesmedlem Medl. Socialudvalget, Kultur&Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet. Hvidovre Kulturråd ( Presseansvarlig), Kommunal udpeget til: Børneinst. Willers bestyrelse (12 år)indtil 31.3.10 Hvad vil jeg i KB: Jeg vil arbejde aktivt for at få SF politik taget med i de beslutninger, der skal til for at Hvidovre bliver en endnu bedre kommune at bo i. Det er en stor udfordring, der ligger foran os med den nye kommunalreform. Især indenfor det sociale område og arbejdsmarkedsområdet, vil der ske store forandringer og det skal vi sørge for bliver tacklet på en forsvarlig, menneskelig og konstruktiv måde! Jeg vil gøre mit til at borgerne, brugerne, ansatte bliver hørt og får den indflydelse, de har behov for i de konkrete sager. Vi skulle gerne bevare og udbygge den dialog og åbenhed, vi har fået ved konstitueringsaftalen med A og T og C. Jeg vil også i fremtiden arbejde for at SF´s medmenneskelige og retfærdige politik bliver taget med i beslutningsprocesserne bredt i Hvidovre Kommune Det nytter at gøre en indsats for at påvirke beslutninger i en tid, hvor den nuværende regering gerne vil styre alt i kommunerne.

Udgivet i Opslag, Pressemeddelelser

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*