1. Maj 2007

På Sønderkærskolen og Medborgerhuset

Cirkatider:

8.00 Velkomst ved Nina Thøgersen, Formand SF Hvidovre

8.15 Niels Ulsing, 2. viceborgmester, KB-medlem for SF

8.45 Frederik Dahn, Formand SFU – Vestegnen

9.20 Villy Søvndal, Formand for SF

9.45 Følges vi i samlet trop med vores faglige taler Karen Stæhr, Sektorformand Fag og Arbejde, FOA til Medborgerhuset, hvor vi mødes med Liste T og Socialdemokraterne til et fælles 1. Maj møde.

Vi glæder os til at se rigtig mange af SF´s medlemmer og håber I vil komme og bakke op om vores arrangement på SØNDERKÆRSKOLEN.

Som I kan se af programmet, har vi for første gang aftalt med Socialdemokraterne og Liste T at mødes til en Fælles 1. Maj på Medborgerhuset, efter vores eget arrangement. Hvis i mod forventning ikke kan komme til vores eget møde, er I meget velkomne til at møde op på Medborgerhuset i Medborgersalen kl. 10.00.

Tag børn/kone/kæreste/mand venner og bekendte med og få morgenmaden sammen med lidt musik og gode politiske indspark.

På 1. Maj-gensyn,

Bestyrelsen, SF Hvidovre

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i 1. Maj, Opslag

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*