300 timers reglen — en kynisk lovgivning

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 27. marts 2007 Hvidovre Kommunes håndtering af 300 timers reglen på kontanthjælpsområdet.

Liste T havde sat punktet på dagsorden, og Kim Østerberg havde desuden et indlæg i Hvidovre Avis den 28. marts, formentlig inspireret af debatten på landsplan og på Kommunernes Landsforenings delegeretmøde, hvor det kom frem, at enkelte kommuner gjorde alt hvad de kunne, for at undgå at deres kontanthjælpsmodtagere blev ramt af den helt urimelige og kyniske regel, som fører til en halvering af en families forsørgelsesgrundlag.

SF og Enhedslisten havde folk på talerstolen, der tog skarp afstand fra reglerne, og opfordrede kommunerne til at finde på løsninger.

I Hvidovre Avis udtaler Kim Østerberg at ordningen skønnes at ramme 60-80 familier i Hvidovre, og forvaltningen ikke har præcise opgørelser pt. Han opfordrer desuden Beskæftigelsesudvalget til at sikre relevante kurser for de familier, der vil blive ramt af ordningen.

Til sagens behandling i Kommunalbestyrelsen, fik vi tilsendt et notatark fra Arbejdsmarkedsforvaltningen dateret den 25. marts 2007. Oplysningerne i notatet har Liste T tydeligvis ikke kendt, da sagen blev sat på dagsorden og indlægget til Hvidovre Avis blev skrevet. Det fremgår nemlig tydeligt af notatet, at da loven trådte i kraft, var der tale om en bruttoliste på 25-30 familier, der kunne blive ramt den 1. april 2007, hvis vi ikke gjorde noget. Situationen er nu, at 4 familier risikerer at blive ramt den 1. maj 2007, hvis der ikke gøres noget, men der gøres meget, hvilket vi også kan læse i notatet. Umiddelbart virker det således overflødigt at have punktet på dagsorden, og som medlem af Arbejdsmarkedsudvalget, har jeg været, og er rimelig tryg ved at vide, at vores JobCenter gør hvad der er muligt.

Der er imidlertid altid relevant at gøre opmærksom på en af de mest kyniske lovregler vi har på arbejdsmarkedsområdet, og få fokus på den nødvendige indsats, der skal sikre, at de økonomisk svageste familier ikke mister det halve af deres forsørgelsesgrundlag.

Den 28. marts 2007 kårer Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, der er ophavsmand til den brutale lovgivning, 300 timers reglen til en succes. Det viser lidt om den kynisme der præger lovgiverne på arbejdsmarkedsområdet. Trods Hvidovres og mange andre kommuners ihærdige indsats, vil der være en hel del familier der rammes landet over. For andre, er kommunernes indsats muligvis kun en stakket frist. Der er jo tale om mennesker, som ofte, har mange andre problemer end ledighed, og 80% af de familier, som stod til at blive ramt af reglerne, har forsørgelsespligt over et eller flere børn. En familie med 2 børn, vil få en indtægtsnedgang på kr. 7.808 netto pr. måned. Selvom reglen rammer færre end først antaget, rammer den umenneskeligt hårdt. Alligevel kan borgerlige politikere få sig selv til at kalde 300 timers reglen en succes.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Arbejdsmarked, Folketinget
En kommentar til “300 timers reglen — en kynisk lovgivning
  1. Jeg er helt enig!

    Det er skræmmende hvordan man kan få sig selv til at synes, at det er i orden at fjerne grundlaget for familier der i forvejen lever på et eksistensminimum.

    At det så indtil videre er lykkedes for Hvidovre Kommune at undgå problemer er bare glædeligt, og det skal der naturligvis holdes fokus på — ikke mindst for at undgå at problemerne bare bliver udskudt.

  2. Thomas Tuemand Skals siger:

    Jeg er socialrådgiverstuderende ved Den Sociale Højskole i Århus. Jeg har kun én ting at sige om 300-timers reglen: den er asocial…

Skriv et svar til Thomas Tuemand Skals Annuller svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*