Åbent intro- og medlemsmøde

Der er åbent introduktions- og medlemsmøde hos SF Hvidovre med folketingsmedlem Anne Baastrup og SF’s næstformand Jakob Nørhøj — alle er velkomne.

SF Hvidovre har inviteret SF’s folketingsmedlem Anne Baastrup til Hvidovre for at introducere de mange nye medlemmer til SF’s politik. Har du lyst til at være med til at støtte et åbent, socialt bevidst og fordomsfrit parti med en ligeværdig og menneskelig politik, så kom til intro-møde i SF Hvidovre tirsdag den 17. april kl. 19.00 på Hvidovre Sprogcenter, Hvidovre Enghavevej 2, opgang F 2. sal.

Her vil folketingsmedlem Anne Baastrup bl.a. komme ind på de konsekvenser kommunalreformen har ført med sig for kommunerne, og sammenhængen mellem det landspolitiske og det kommunalpolitiske område.

SF afholder landsmøde i Vejle den 28.-29. april og skal bl.a. debattere kvalitetsreformen og velfærden i Danmark, så der vil blive rig mulighed for at høre Jakob Nørhøjs oplæg, komme med kommentarer og få mere viden om SF’s landspolitik.

SF Hvidovres kommunalbestyrelsesmedlem Niels Ulsing vil også være til stede og fortælle lidt om den lokale politik, og samtidig vil bestyrelsen og den lokalpolitiske gruppe servere kaffe og kage, fortælle om vores aktiviteter og glæde sig til at hilse på de nye medlemmer og andre interesserede borgere i Hvidovre kommune.

Nina Thøgersen

Alder: 56 år. Medlem af SF siden 1996. Stilling: Social- og Sundhedsassistent på Søvangsgården, Faglige tillidsposter: FOA Tillidsrepræsentant siden 1989, Bestyrelsesmedlem i SF Faglige Gruppe Storkøbenhavn, (FGS) Bestyrelses og udvalgsposter: Kommunalbestyrelsesmedlem Medl. Socialudvalget, Kultur&Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet. Hvidovre Kulturråd ( Presseansvarlig), Kommunal udpeget til: Børneinst. Willers bestyrelse (12 år)indtil 31.3.10 Hvad vil jeg i KB: Jeg vil arbejde aktivt for at få SF politik taget med i de beslutninger, der skal til for at Hvidovre bliver en endnu bedre kommune at bo i. Det er en stor udfordring, der ligger foran os med den nye kommunalreform. Især indenfor det sociale område og arbejdsmarkedsområdet, vil der ske store forandringer og det skal vi sørge for bliver tacklet på en forsvarlig, menneskelig og konstruktiv måde! Jeg vil gøre mit til at borgerne, brugerne, ansatte bliver hørt og får den indflydelse, de har behov for i de konkrete sager. Vi skulle gerne bevare og udbygge den dialog og åbenhed, vi har fået ved konstitueringsaftalen med A og T og C. Jeg vil også i fremtiden arbejde for at SF´s medmenneskelige og retfærdige politik bliver taget med i beslutningsprocesserne bredt i Hvidovre Kommune Det nytter at gøre en indsats for at påvirke beslutninger i en tid, hvor den nuværende regering gerne vil styre alt i kommunerne.

Udgivet i Folketinget, Opslag, Pressemeddelelser

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*