En fighter fylder 70 år!

Skjold Elken, der har været medlem af SF siden 1. januar 1976, har altid, og er stadig aktiv i det politiske regi. Skjold har siddet i kommunalbestyrelsen sammen med undertegnede i 12 år, hvor han primært tog sig af de tekniske udvalg. Han har været utrolig flittig og sat sig grundigt ind i de områder, som han skulle varetage. Miljøspørgsmål har altid haft Skjolds store interesse, og han kæmpede en hård kamp mod støj og møg, som er en af de vendinger jeg tit har hørt ham komme med. I det hele taget lå det ham meget på sinde, at få forbedret miljøforholdene for Hvidovres borgere. Et andet område, som havde Skjolds opmærksomhed, var de svage trafikanter. Vedholdende fremsatte han forslag om trafikdæmpende foranstaltninger, og det lykkedes ham at få flertal for etablering af bump på en hel del veje i Hvidovre, primært hvor der ligger daginstitutioner og skoler. Jeg har hermed kun nævnt nogle få af hans mærkesager.

Da Skjold desværre ikke blev valgt til kommunalbestyrelsen i 1997, og dette år fyldte 60 kastede han sig over arbejdet for de ældre i Hvidovre. Han stillede op til, og blev valgt ind i ældrerådet i 1998, hvor han blev en ivrig forkæmper for de ældres rettigheder. Han brugte desuden sin uddannelse som typograf til arbejde med at forbedre Ældrerådets blad og var samtidig en flittig debattør både i Ældrerådet og i Hvidovre Avis.

Efter valg til Ældrerådet i 2002, og efterfølgende konstituering blev Skjold næstformand i Ældrerådet. Skjold var igen meget aktiv i arbejdet med at synliggøre Ældrerådet og tale de ældres sag, indtil 2004, hvor Skjold uheldigvis blev ramt af en blodprop i hjernen. Det satte en stopper for arbejdet i Ældrerådet, men ikke en stopper for Skjold. Han har kæmpet bravt, og med stor hjælp og tålmodighed fra sin ægtefælle Nanny samt deres 3 børn fået en stor del af sin førlighed tilbage og ikke mindst, fået sin hjerne til at fungere, så han igen skriver indlæg i avisen og blander sig i debatterne. En af Skjolds styrker er, at han er en ukuelig fighter, og ikke så let lader sig slå ud af modgang, hvilket vi også nydt godt af i SF.

I SF Hvidovre har vi altid kunne regne med opbakning og støtte fra Skjold og Nanny, og vi er glade for at se dem begge til vores møder og andre aktiviteter.

Som formand for SF Hvidovre har jeg kun positivt at sige om Skjold. Han er altid på banen med konstruktiv kritik og positive tilkendegivelser. Han kommer med sine synspunkter og idéer til at gøre vores politiske dagsorden og aktiviteter bedre, og da han havde kræfterne, var han altid med til det praktiske arbejde.

Skjold er et godt eksempel på en loyal, støttende og hårdt arbejdende partikammerat.
Vi håber at Skjold Elken vil blive ved med at fighte, møde frem til medlemsmøderne og blande sig i debatterne mange år frem i tiden.

Der skal lyde et rigtigt stort tillykke med de 70 år den 24. april fra SF Hvidovre.

På hele partiforeningens vegne,

Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Ulsing
Formand for SF Hvidovre Nina Thøgersen

Udgivet i Opslag

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*