Højhuse i Rebæk Søpark?

Den 27. marts besluttede Socialdemokraterne, SF og Venstre, svarende til 14 mandater, at projektet vedrørende højhuse i Rebæk Søpark skal videreudvikles med henblik på udarbejdelse af lokalplan, samt at det, på SF’s forslag, undersøges i hvilket omfang, principperne om bæredygtigt byggeri kan indgå. Dansk Folkeparti, Liste T og Konservative, svarende til 5 mandater, stemte imod. Liste H med 2 mandater stemte hverken for eller imod.

Forslaget er fremkommet, fordi ejerne af Rebæk Søpark allerede i 2005 vurderede, at der ikke længere var grundlag for at drive et center som Rebæk Søpark. Nu har den største lejer, ZooZity opsagt sit lejemål, og det har ikke været muligt at genudleje. Ejerne frygter derfor, at centret vil stå næsten tomt i 2008, hvis ikke der gøres noget.

Hvis der opføres 2 højhuse, vil der være 8.400 m2, som er en forøgelse med 2.000 m2, til fælles område med direkte adgang for naboejendommene. Der vil blive tale om et stort fælles torveområde. Det resterende butiksareal skal moderniseres, og fungere som lokalt butikscenter med adgang ud til det fælles torveområde. Kælderetagen bygges om til parkeringsareal til boligerne og der bliver et større og bedre parkeringsareal foran centret.

Udgangspunktet er 2 højhuse på 25 etager med 100 ejerboliger på mellem 80 og 95 m2 i hver bygning. Der kan blive tale om enkelte større lejligheder på de øverste etager.

Tilsyneladende kan der tages højde for trafikforhold, støjforhold og vindforhold, medens der kan blive problemer med skyggeforholdene.

Det bliver svært at få reduceret antal etager. Der var oprindeligt planlagt 3 højhuse. Vi kan muligvis komme igennem med, at der også skal være andelsboliger, men lejeboliger vil blive alt for dyre. SF er kommet igennem med, at det skal undersøges i hvilket omfang principperne om bæredygtigt byggeri kan indgå, men vi kender naturligvis ikke svaret endnu.

Med de kendte boligpriser, er det, at bygge i højden, en af de eneste muligheder for at bygge billige boliger tæt på den centrale del af København. Flere andre omegnskommuner overvejer at bygge højhuse.

Jeg er overvejende positiv, da jeg mener, at det er vigtigt med flere borgere i Hvidovre, også gerne børn og unge. Det skaber udvikling og giver øgede skatteindtægter. Vi får et bedre og levedygtigt center. Selve byggeriet virker spændende. Det er nok det eneste sted i Hvidovre, hvor vi kan have højhuse med så mange etager. Der inddrages ikke noget grønt område, og der kommer et stort torveområde med direkte adgang fra naboejendommene.

Foreløbig mener jeg, at der er flere fordele end ulemper, men vi skal naturligvis se lokalplanforslaget, høringssvarene, og formentlig selv udarbejde høringssvar, før vi tager endelig stilling.

Det vil imidlertid være fint, hvis nogle af SF Hvidovres medlemmer og gerne andre, vil komme med kommentarer, synspunkter og holdninger til planerne om 2 højhuse i Rebæk Søpark — skriv din mening nedenfor.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Bolig, Miljø
En kommentar til “Højhuse i Rebæk Søpark?
 1. På dette tidlige tidspunkt er det svært at tage endelig stilling, men jeg synes der er nogle aspekter man allerede nu bør tage med i sin vurdering:

  * Det er naturligvis bedre at bygge i eksisterende byer frem for at bygge nye, men er det virkelig nødvendigt med de nye boliger? Det vil give vækst, men er vækst et mål i sig selv?

  * Der bør absolut tages hensyn til behovet for billigere boliger, nogle af lejlighederne bør være mindre, evt. studieboliger, og der bør også udbydes lejeboliger.

  Samlet set er jeg noget skeptisk over for planerne, men indtil videre synes jeg ikke beslutningsgrundlaget er godt nok. Det er dog sikkert, at det er Hvidovre kommune og borgernes interesser der skal varetages i højere grad end nogle centerejere, der ikke længere kan få det til at løbe rundt!

 2. Morten Nilsson siger:

  En Fuld kommen Kold og Ansvarsfuld Måde at se tingene på,Har man Tænkt på der bor Mensker der trives i Området der nyder den Dejlige og fri Udsigt mod Byen,I Rebæk søpark nr 3..Eller tingt på alle de Folk der bor i Huse i Området..Der nyder deres Have og Sollys…Det er jo Nogen der er Sultne for at sjæne Penge i Centret ,Andgående Ombytning..Og ikke nogen der vil Sørge for dem der bor der får det Bedre..Det er en Sindsyg Og Pengegrisg måde at se Tingne på..Med venlig hilsen Morten Alstrup Nilsson ..

 3. I en by som Hvidovre, hvor der fødes flere end der dør, er der behov for at bygge nyt, hvis vores børn og børnebørn ikke skal tvinges ud af kommunen, når de flytter hjemmefra. Det er svært at se andre muligheder for at bygge, end at bygge højere. Og på dette sted har vi et område med højt byggeri i forvejen, så det visuelle indtryk af høje huse på dette sted bliver ikke så markant som det ville blive så mange andre steder.

  Jeg ser frem til en høring, hvor fordelene og ulemperne alle kommer frem på bordet. Og så bliver det op til politikerne at træffe beslutninger på baggrund af helhedsbetragtninger, for Hvidovres borgere, samlet set.

 4. Niels Ulsing siger:

  Niels Torp Steffensens kommentarer viser at SF og Venstre er på linje i denne sag, og har nogle af de samme overvejelser. Jeg er imidlertid blevet noget betænkelig, da DR Kontant afslørede at Nordicom flere steder i landet, har stået for byggesjusk af værste slags, og behandlet køberne af boligerne helt uanstændigt.Det kræver nogle drøftelser i økonomiudvalget, og der skal gives nogle klare garantier fra Nordicom, hvis Kommunalbestyrelsen, efter høring af lokalplanforslag beslutter at gå videre med projektet, ellers er det uden SF’s deltagelse.

 5. John Hansen siger:

  Som trofast SFer har jeg det dårligt med, at en kommune, styret af Soc.+SF, skal redde økonomien for et privat selskab, som har “dummet” sig, ved at købe et center, som alle kunne se, ikke havde nogen værdi længere.
  Vedrørende beregning af evt. nye beboere: Man kan da ikke bare benytte en standard fordeling af mennesker i Danmark/Hvidovre som model. Jeg mener, at antallet af børn må blive meget lavere. Børn hører vel overhovedet ikke hjemme i et højhus.

 6. Claes Pedersen siger:

  Som beboer på 14 sal i Rebæk Søpark 3 vil jeg gerne på vejne af 170 andre beboere med udsigt indover København slå fast at 2 højhuse er en hamrende dårlig ide!
  For det første vil udsigten fuldstændig blive ødelagt og det vil medfører en kraftig reduktion af boligernes værdi!

  Hvis det bliver tilfældet er jeg i hvert fald færdig med at yde mit engagement i SF!

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*