Ikke sur, men ret så ærgerlig over fremgangsmåden

Svar til N.T.S, Venstre: Jeg er ærgerlig over at regeringen ikke stoler mere på den kommunale forvaltning, men er så egenrådig og bureaukratisk som den er. Det er ikke for, at jeg vil brokke mig, men jeg tror, at personalet og forvaltningen har masser af argumenter for at Hvidovre skulle have haft de penge at gøre godt med, når nu regeringen på grund af skattestoppet og den pålagte serviceramme på 0,5 %, har været med til at tvinge kommunerne til at omlægge og “effektivisere” flere områder bl.a. ældreplejen.

Det er gået ud over arbejdsmiljøet og øget sygefraværet grundet stress og øget belastning i hjemmeplejen og dermed risiko for et ringere serviceniveau.

Det startede med regeringens påbud om “Fritvalgsordningen”, hvor de også “gav” 100 mill. til ældreområdet i kommunerne. Men pengene blev spist op af administration og omlægninger og udformninger af kvalitetsstandarder med detaljerede priser på alt, fordi regeringen vil have private firmaer til at overtage det offentlige område.

Dengang kunne kommunen allerede været startet med efteruddannelse og opkvalificering af deres medarbejdere. Men de kurser som AMU udbyder, bliver nu skåret ned i antal og flere faglærere er blevet fyret, grundet at tilskuddet fra staten ikke dækker de faktiske omkostninger, der er ved at køre kurserne. Det koster skolerne penge at køre kurserne og derfor drosler de ned. Det sparer staten mange tilskudskroner på.

Så paradoksalt fører tilskudssystemet på den måde til at der på én gang er masser af uforbrugte AMU- midler til statskassen, samtidig med det store underskud på skolerne. Det går igen udover de lavtlønnede og kortuddannede, som ikke kommer på de nødvendige kurser.

Endnu et bevis på regeringens underlige styring og fordeling af pengene. De skal bruges, der hvor der er stort behov for dem og ikke henligge til det passer regeringen at “dele gaver” ud.Hvad nytter det, at jeg opfordrer mine kolleger til at søge kurser, når der ikke er dækning i budgettet, grundet den stramme serviceramme. Vi skal have uddannet personale, så vi har nogle at rekruttere af, og det kan ikke gå hurtigt nok.De skal bruges, der hvor der er stort behov for dem og ikke henligge til det passer regeringen at “dele gaver” ud.Hvad nytter det, at jeg opfordrer mine kolleger til at søge kurser, når der ikke er dækning i budgettet, grundet den stramme serviceramme. Vi skal have uddannet personale, så vi har nogle at rekruttere af, og det kan ikke gå hurtigt nok. Sæt gang i voksen-elevløn for uddannelse til social og sundhedsassistent, det har tillidsrepræsentanterne i Hvidovre kommune ønsket i flere år.

De skal bruges, der hvor der er stort behov for dem og ikke henligge til det passer regeringen at “dele gaver” ud.Hvad nytter det, at jeg opfordrer mine kolleger til at søge kurser, når der ikke er dækning i budgettet, grundet den stramme serviceramme. Vi skal have uddannet personale, så vi har nogle at rekruttere af, og det kan ikke gå hurtigt nok.Sæt gang i voksen-elevløn for uddannelse til social og sundhedsassistent, det har tillidsrepræsentanterne i Hvidovre kommune ønsket i flere år. Venstre og jeg bliver aldrig enige i, at det skulle være logik at fodre hunden med sin egen hale, for det er præcis, hvad regeringen og DF gør hver gang.

Nina Thøgersen

Alder: 56 år. Medlem af SF siden 1996. Stilling: Social- og Sundhedsassistent på Søvangsgården, Faglige tillidsposter: FOA Tillidsrepræsentant siden 1989, Bestyrelsesmedlem i SF Faglige Gruppe Storkøbenhavn, (FGS) Bestyrelses og udvalgsposter: Kommunalbestyrelsesmedlem Medl. Socialudvalget, Kultur&Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet. Hvidovre Kulturråd ( Presseansvarlig), Kommunal udpeget til: Børneinst. Willers bestyrelse (12 år)indtil 31.3.10 Hvad vil jeg i KB: Jeg vil arbejde aktivt for at få SF politik taget med i de beslutninger, der skal til for at Hvidovre bliver en endnu bedre kommune at bo i. Det er en stor udfordring, der ligger foran os med den nye kommunalreform. Især indenfor det sociale område og arbejdsmarkedsområdet, vil der ske store forandringer og det skal vi sørge for bliver tacklet på en forsvarlig, menneskelig og konstruktiv måde! Jeg vil gøre mit til at borgerne, brugerne, ansatte bliver hørt og får den indflydelse, de har behov for i de konkrete sager. Vi skulle gerne bevare og udbygge den dialog og åbenhed, vi har fået ved konstitueringsaftalen med A og T og C. Jeg vil også i fremtiden arbejde for at SF´s medmenneskelige og retfærdige politik bliver taget med i beslutningsprocesserne bredt i Hvidovre Kommune Det nytter at gøre en indsats for at påvirke beslutninger i en tid, hvor den nuværende regering gerne vil styre alt i kommunerne.

Udgivet i Arbejdsmarked, Ældre, Læserbreve
Ingen kommentarer til “Ikke sur, men ret så ærgerlig over fremgangsmåden
  1. Nina Thøgersen -du er mere enig med Venstre, end du er sur og ærgerlig! Venstre ønsker, at kvaliteten af ældreplejen her i Hvidovre skal forbedres. Lad os bruge den enighed til at diskutere hvordan de ældre og deres pårørende får en mere glad og tilfreds dagligdag. Diskutere, hvordan vi kan sikre, at de ældre kan få plads i beskyttet bolig og på plejehjem, når de har behov for det. Diskutere, hvordan vi kan give de ældre en bedre mulighed for at vælge mellem flere tilbud, så de får frihed til at vælge service og kvalitet efter behov og ønske.

    Men måske er du stadig en lille smule sur eller ærgerlig? Du brokker dig jo fortsat spalte op og spalte ned over at pengene til forbedringer for de ældre ikke kommer til veje på den efter hendes mening rigtige måde. Lad os nu i stedet for komme i gang med at forbedre forholdene for de ældre. Lad os enes om at det må ku’ gøres endnu bedre. Lad os sætte fokus på at øge tilfredsheden.

    Niels Torp Steffensen
    Venstre i Hvidovre

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*