Ikke velfærd – men dårlig adfærd!

Puljer afsat til ældreområdet, i stedet for reel tilførsel i bloktilskud.

I Hvidovre kunne vi for lang tid siden have brugt de penge, kommunalbestyrelsen nu har godkendt at ansøge om, til det meget trængte ældreområde. Igen er der tale om bureaukrati og centralisme fra regeringen og Dansk Folkeparti’s side.

Det lyder så flot, når regeringen og DF praler af at de giver mange millioner til ældreområdet. Men de fleste penge går til administration og langsommelig beslutningsprocesser, der forlænger tiden, indtil pengene kan bruges i det kommunale ældreområde.

Det er en langsommelig proces, der skal til, når regeringen har lagt penge til side i puljer. I stedet kunne regeringen have givet pengene som bloktilskud, så man i budgettet kunne få udmøntet pengene og derved hurtigere rette op på problemerne med personalemangel og tilbyde ordentlige arbejdsforhold for de mange ansatte i hjemmeplejen, der knokler hver dag for en ussel løn til glæde for de mange, der har behov for hjælp.

Men det er typisk at regeringen med Dansk Folkepartis opbakning vil bestemme og tage styringen af det kommunale system.

Hvornår får folk øjnene op for det bureaukrati og den centralisme regeringen og DF bliver ved med at udbygge til stor gene for kommunalpolitikkerne og os der arbejder inden for ældreområdet.

Det kan da ikke være rigtigt, at der skal bruges oceaner af tid og penge på at skrive ansøgninger, med forslag til forbedringer og holdes møder i flere udvalg for at beslutte at ansøge og derefter bruge endnu mere tid på at afvente svar på ansøgning, før man kan gå i gang med at realisere penge til de trængte områder.

Det er ikke velfærd, men en meget dårlig adfærd.

Nina Thøgersen

Alder: 56 år. Medlem af SF siden 1996. Stilling: Social- og Sundhedsassistent på Søvangsgården, Faglige tillidsposter: FOA Tillidsrepræsentant siden 1989, Bestyrelsesmedlem i SF Faglige Gruppe Storkøbenhavn, (FGS) Bestyrelses og udvalgsposter: Kommunalbestyrelsesmedlem Medl. Socialudvalget, Kultur&Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet. Hvidovre Kulturråd ( Presseansvarlig), Kommunal udpeget til: Børneinst. Willers bestyrelse (12 år)indtil 31.3.10 Hvad vil jeg i KB: Jeg vil arbejde aktivt for at få SF politik taget med i de beslutninger, der skal til for at Hvidovre bliver en endnu bedre kommune at bo i. Det er en stor udfordring, der ligger foran os med den nye kommunalreform. Især indenfor det sociale område og arbejdsmarkedsområdet, vil der ske store forandringer og det skal vi sørge for bliver tacklet på en forsvarlig, menneskelig og konstruktiv måde! Jeg vil gøre mit til at borgerne, brugerne, ansatte bliver hørt og får den indflydelse, de har behov for i de konkrete sager. Vi skulle gerne bevare og udbygge den dialog og åbenhed, vi har fået ved konstitueringsaftalen med A og T og C. Jeg vil også i fremtiden arbejde for at SF´s medmenneskelige og retfærdige politik bliver taget med i beslutningsprocesserne bredt i Hvidovre Kommune Det nytter at gøre en indsats for at påvirke beslutninger i en tid, hvor den nuværende regering gerne vil styre alt i kommunerne.

Udgivet i Arbejdsmarked, Ældre, Folketinget, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*