Helt nødvendigt med skattestigning

SF-Hvidovre er gået med i et budgetforlig, som betyder moderate skattestigninger. Det er ikke noget vi gør med glæde, men der er ikke andre acceptable muligheder. Regeringens Kommunalreform koster Hvidovre 43,6 mio., selvom der meget tydeligt blev meldt ud, at reformen skulle være udgiftsneutral for kommunerne det første år. Næsten samtidig gennemførte regeringen en ny udligningsreform, som kostede Hvidovre 16 mio.

Vi kan ikke i Hvidovre skaffe næsten 60 mio. uden at sætte skatten op, og sælge nogle af vores ejendomme. Alternativet ville være voldsomme besparelser på alle kerneområder, som daginstitutioner, skoler, ældreområdet, kultur- og idrætsområdet. Det ville igen betyde afskedigelse af flere hundrede ansatte. Det vil SF-Hvidovre under ingen omstændigheder være med til. Derfor skattestigning, og salg af blandt andet 2 kolonier.

Det er helt forfejlet, når Venstres Peter Broholm udtaler, at det er en ”ræverød løsning.”Hvis han sigter til, at det er SF, Liste T og Socialdemokraterne, der har indgået forliget, er det måske en forståelig bemærkning, men hvis det er det indholdsmæssige, som han tænker på, er det langt fra virkeligheden. F-T-A har sikret Hvidovre Kommunes økonomi i årene frem. Vi har fået trukket en del besparelser af bordet, men det vigtigste er, at vi på denne måde, har undgået ”kulsorte” besparelser på alle kerneområder. Der er imidlertid ikke meget ”rødt ”i forliget. Hvis der var det, havde vi blandt andet sikret forbedringer på skole-, ældre-, kultur og fritidsområdet. Nødvendige forbedringer, som regeringens politik over for kommunerne i den grad forhindrer, kan finde sted.

Det har været nævnt, at A-F-T med forliget sætter budgetproceduren ud af funktion, at borgermødet den 15. september nu er uden betydning.Det har, med udsigten til et af værste budgetter i mine 25 år i kommunalpolitik, været vigtigt, at få skabt ro om budgetsituationen så hurtigt som muligt. Det har lige fra første dag, efter at fagudvalgenes sparekataloger var kendt, været frygt for store nedskæringer og personalereduktioner rundt om i Hvidovre. Men de partier og lister, som ikke er med i forliget, skal naturligvis fremlægge deres budgetforslag og argumentere for det. SF har ofte været i en situation, hvor det hele var afgjort på forhånd. Det har aldrig afholdt os fra, at komme med vores synspunkter, holdninger og forsøg på at ændre beslutningerne.På borgermødet den 15. september ser vi frem til, at mange borgere vil komme og høre om hvorfor vi sætter skatten op, hvad det betyder for dem økonomisk, og hvilke konsekvenser regeringens politik har for Hvidovre Kommune.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Økonomi, Budget, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*