Større trafikinvesteringer er nødvendige

Vi har brug for bedre og billigere offentlig transport, og vi bør overveje en betalingsring om København.

I forrige udgave af Hvidovre Avis skrev den konservative folketingskandidat Rasmus Jarlov (RJ) at der er behov for trafikinvestringer i Københavnsområdet frem for i Jylland.

Jeg vil ikke som RJ gøre mig til dommer over hvem, der har mest behov for investeringer, for efter 6 år med en borgerlig regering halter bl.a. skinnenettet i det meste af Danmark.
Derimod vil jeg anfægte RJ’s snævre syn på trafikinvesteringer: Nemlig at det handler om motorveje og at en betalingsring er en “urimelig” tankegang. RJ får i forbifarten nævnt at han også går ind for generelle investeringer i togskinner. Så længe vi har en borgerlig regering synes det at være symbolsk ønsketænkning uden hold i virkeligheden. Det er den regering, der i stedet for at investere bl.a. har skåret 300 mio. kr. om året fra den offentlige trafik.

Vi må konstatere at tiden og udviklingen er løbet fra at alle i Københavnsomårdet kan tage bilen på arbejde. Det handler både om miljø og at vi er alt for mange.

Vi har brug for at den offentlige trafik bliver meget bedre. Så sent som i sidste mandag kom jeg for sent til undervisning fordi der manglede en togkonduktør til at køre s-toget. Lignende historier kan de fleste pendlere berette om.

For os i Hvidovre betyder det meget at vi kan komme hurtigt og let ind til København og hjem igen. Samtidig skal vores egen kommunes infrastruktur være så optimal som muligt.

For SF handler det om bedre og billigere offentlig transport. Billetprisernes himmelflugt må stoppes, og en bybusbillet skal maksimalt koste 10 kr.

Samtidig må vi ikke af princip afvise tanken om en betalingsring som RJ gør. Naturligvis må den ikke ligge Hvidovre til last, men vi står altså med nogle helt konkrete trafikproblemer, der må løses på den mest praktiske måde. Vi må lære af erfaringerne med betalingsringe i London og Stockholm. I Stockholm er den jo ovenikøbet gennemført med et flertal ved en folkeafstemning.

Vi skal forbedere den offentlige trafik og overveje en betalingsring. Det handler både om billig og let transport, om bymiljø og om at bekæmpe CO2-udledning og partikelforurening.

Anders Wolf Andresen

Medlem af SFU/SF Siden 2000. Valgt til kommunalbestyrelsen i 2009. Statskundskaber. Udviklingskonsulent i Kalundborg Kommune på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Jeg brænder for SF’s folkesocialistiske værdier - og jeg arbejder benhårdt for at føre dem ud i livet som kommunalbestyrelsesmedlem. Jeg håber at kunne fortsætte arbejdet med at gøre Hvidovre til en mere grøn og progressiv velfærdskommune, der tager sig godt af både børn, ældre, socialt udsatte og miljøet.

Udgivet i Læserbreve, Miljø, Trafik

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*