“Sognerådspolitikere”

Frygt for støj afsporer beslutning om fornuftig placering af vindmøller på Avedøre Holme.

I tirsdags behandlede kommunalbestyrelsen Teknisk Forvaltnings indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstillingen lød således:

At Hvidovre Kommune giver en positiv tilkendegivelse til Dong Energi om, at der arbejdes videre med etablering af tre ca. 150 meter høje vindmøller placeret i vandet umiddelbart syd for diget ud for AV-miljø.

At Teknisk Forvaltning indgår i en planlægningsgruppe med bl.a. Energistyrelsen, som ved den valgte placering er planmyndighed, samt Dong energi og Hvidovre Vindmøllelaug. Som baggrund for beslutningen havde Kommunalbestyrelsen en omfattende projektbeskrivelse fra Dong Energi, der meget grundigt beskriver alle forhold af betydning, som placering, støj, skyggekast, samarbejdsmodel med Hvidovre Kommune og med Hvidovre Vindmøllelaug. Desuden havde vi Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, og måske det vigtigste, vi havde sagsfremstillingen, vurderingen og anbefalingen fra vores Tekniske Forvaltning. Der forelå altså en klar anbefaling af forslaget til placering, og forvaltningens bud på, hvordan de skulle indgå i det videre arbejde. Teknisk Forvaltning skriver blandt andet: Hvidovre Kommune ved Teknisk Forvaltning går ind i planlægningsgruppen med særlig fokus på konsekvenserne for omgivelserne, herunder især støjen fra vindmøllerne. Alle miljømæssige konsekvenser vil desuden fremgå af VVM-redegørelsen. Til trods for disse meget klare meldinger om fuld forsvarlig håndtering af et eventuelt støjproblem og andre miljømæssige problemer, og stor ros til vores Tekniske Forvaltning for deres arbejde med sagen, stemte et stort flertal imod anbefalingen. I sandhed en mærkværdig form for logik.Nogle få kommunalbestyrelsesmedlemmer fik desværre held til at få hele debatten til at handle om støj, og ikke det helt centrale, som efter SF’s opfattelse er: Hvordan reducerer vi CO2 udslippet i Hvidovre, og hvordan skaffer vi den mest miljørigtige energi.

Et flertal blev ved med at talte om støjen fra vindmøllerne, som om det var et problem, der allerede var en kendsgerning, trods det, at alle undersøgelser og målinger siger noget andet. Det kan man så udlægge som en trossag, men Teknisk forvaltning havde jo tydeligt meldt ud, at man ville have særlig fokus på støjen, og VVM-redegørelsen, som alle går ind for, ville jo afdække alle miljømæssige problemer, før der bliver sat noget som helst i gang. Jeg har meget svært ved at se, hvilken risiko vi løber, ved at følge anbefalingen fra Teknisk Forvaltning. Der var jo netop taget højde for alle de problemstillinger, som modstanderne kom frem med. Et flertal har med deres beslutning sat Hvidovre langt tilbage på det energimæssige område. En beslutning, som ville have vist en handlekraftig kommune, der går ind for at reducere CO2 udslippet, og skaffe den mest miljørigtige energi til halvdelen af alle kommunens boliger, blev fejet af bordet. Hovedargumentet var: ”Vi tror, at vindmøllerne støjer for meget”. Kendsgerningerne, som enhver kan gøre sig bekendt med, er den, at når der ingen vind er, står møllerne stille, jo mere vind der er, jo større er vindens susen i forhold til støjen fra møllerne. I Hvidovre vil støjen, på det tidspunkt, hvor den når steder, hvor der er mennesker, maksimalt støje med 44 dB. Det svarer til en hvislende lyd, som raslende blade i skovbrynet.

Til sammenligning støjer børns leg svarende til 60 dB, trafik 65 dB, lastvogne 85 dB, mange arbejdsredskaber 110 dB, en støjsvag vaskemaskine 40 dB, som nok er det vi bedst kan sammenligne med. Det er en kolossal skuffelse for SF-Hvidovre, at socialdemokraterne og Hvidovre Listen, forhindrer den eneste rigtige udvikling på energiområdet i Hvidovre ved at klamre sig til nogle myter om støj fra vindmøller, og som bannerfører for en støjplaget gruppe af borgere, hvis problemer intet har at gøre med opsætning af vindmøller på Avedøre Holme. Et flertal vælger en løsning som koster langt flere penge, langt flere ressourcer, som kan være til fare for havmiljøet, og som kan tage væsentlig længere tid at realisere. Det gør de i en tid, hvor snart sagt alle har erkendt, at hvis vi ikke gør noget alvorligt ved vores CO2 udslip og satser mest mulig på alternativ energi, kan det komme til at gå rigtig galt inden for en relativ kort periode. Hvidovre Listen og Socialdemokraterne har i denne sag desværre opført sig som en flok sognerådspolitikere.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Læserbreve, Miljø
En kommentar til ““Sognerådspolitikere”
 1. Kirsten Nielsen siger:

  a) det er ikke sandt, at der ikke er problemer med lavfrekvent støj fra store vindmøller pt. men det forsøger man at skjule fra offentligheden. Føj!
  b) skulle det vise sig, at støjen kun bliver 40 db så, ja, man vasker jo ikke alle dagens 24 timer! Jeg er da glad når mine køkkenmaskiner er færdige med opgaverne og roen igen sænker sig i hjemmet! Er man døv i SF?

  Langt ud på havet med de store møller, så folk kan holde ud at være i deres huse.
  Vh KN

 2. Niels Ulsing Niels Ulsing siger:

  Eksperter i at måle støj fra vindmøller, fastslår, at store møller ikke udsender mere lavfrekvent støj end små møller. En professor fra Ålborg Universitet, påstår noget andet.
  Vi må så hver især danne os vores egen menig, og finde ud af, hvem vi har mest tiltro til.
  Der er nogle skrappe miljøkrav til vindmøller og støjniveau, og det er ikke på nogen måde rimeligt at sammenholde støjbelastningen med en køkkenmaskine, som er i ens hjem. Vindmøller skal placeres mindst 400 meter fra beboelse. Den aktuelle sag i Hvidovre handler ikke om at stille møllerne op i nærheden af beboelse, men i yderkanten af vores store industriområde og mellem 15 og 40 meter ude i vandet.
  Jeg kan anbefale en tur til Middelgrunden, hvor der er 20 store møller på række. Man skal sejle meget tæt på dem, for overhovedet at høre støj.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Seneste nyt
SF Hvidovre i pressen
 • Ulsing-prisen uddelt for første gang
  Hvidovre Avis 10. november 2021
  SF Hvidovre har indstiftet en ny pris, Ulsing-Prisen, for at hædre Niels Ulsings mangeårige indsats indenfor Kultur- og Fritidsområdet i Hvidovre Kommune. Prisen uddeles til en person som ligeledes har ydet en særlig indsats på området, og ledsages af en donation til en lokal forening, udvalgt af prismodtageren.
 • Tirsdagens valg – hvad står på spil?
  Hvidovre Avis 10. november 2021
  SF har været lidt mere ”ude i kulden”, men kan ved et forventet godt valgresultat, godt tænkes at blive en magtfaktor og stille krav omkring bl.a. børneinstitutionspolitikken og ældreplejen ved en kommende konstituering.