Halvfærdigt arbejde

Mikkel Rytter (MR) skrev i sidste uge under overskriften Vindmøllestøj? om lavfrekvent støj fra vindmøller, og da MR tidligere har skrevet generelt om støj og andet generende fra vindmøller, er det da et fremskridt, hvis vi nu kan koncentrere os om den lavfrekvente støj.

Da vi i kommunalbestyrelsen behandlede indstillingen fra Teknisk Forvaltning om at give en positiv tilbagemelding til DONG Energi, havde vi et detaljeret baggrundsmateriale/redegørelse, hvor der var redegjort for alle tænkelige forhold og problemer, også den lavfrekvente støj. Vi vidste, at Energistyrelsen skulle udarbejde en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet).

Desuden ville forvaltningen indgå i en planlægningsgruppe med Energistyrelsen, som ved den valgte løsning er planmyndighed, samt DONG Energi og Hvidovre Vindmøllelaug. Forvaltningen lagde op til at have særlig fokus på netop støj.

Lad mig citere fra redegørelsen til kommunalbestyrelsen: De dybere toner der fremkommer, som en del af lydbilledet fra vindmøller, har vist sig at blive et tema ved alle projekter, hvor større møller etableres på land. Frygten er primært udsprunget i påstande om, at større møller larmer mere end små. Den seneste forskning har dog vist, at den lavfrekvente støj ikke stiger blot, fordi møllen bliver større – dvs. store og små møller har samme frekvensfordeling af støjen. Miljøstyrelsen har sat en grænseværdi på 20 dB for lavfrekvent støj, og de sager, som har været rejst, har ikke givet anledning til en revurdering af denne værdi. DONG Energi er i øjeblikket med i et større projekt omkring emnet sammen med øvrige parter fra industrien, Ålborg Universitet – læs: Professor i akustik Henrik Møller – og Delta. Den nyeste viden omkring lavfrekvent støj vil inddrages i VVM rapporten for projektet. Citat slut.

HvidovreListens og Mikkel Rytters nye orakel, Professor Henrik Møller, begår en artikel, før arbejdet i ovennævnte projekt er gjort færdigt. Den når ikke at blive dementeret, før den bruges til at skabe tvivl om det rimelige i at opføre vindmøller. Dog er der noget der tyder på, at professoren har målt støjen fra et vindmølle gear, der var i stykker. Desuden har han målt på en anden type og dermed en ældre mølle, men uanset hvem der har ret, så står der jo tydeligt, at den nyeste viden omkring lavfrekvent støj vil blive inddraget i VVM rapporten. Skulle vi så ikke lige vente og se, hvad der kommer til at stå i den fælles rapport, før vi gør os kloge på det problem?

MR er bekymret på vegne af småbørnsforældre, husejere, erhvervslivet, og meget bekymret for Avedøre Holme. Det er da al ære værd, men der ingen grund til at bære rundt på de bekymringer. Havde der været det, ville jeg have sat pris på, at også folk der bor til leje blev omfattet af bekymringen.

Jeg kan oplyse MR om, når nu ikke andre politikere har fortalt det, at man slet ikke opfatter det som et problem på Avedøre Holme.

Økonomiudvalget har holdt møde med Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme, og der har man slet ikke den bekymring. Formanden for grundejerforeningen kunne ikke se, at der skulle blive et støjproblem, og sagde, at det da var et meget naturligt sted at have møllerne, samt at andre firmaer larmede langt mere. Jeg sidder desuden i Erhvervskontaktudvalget og har heller ikke dér hørt, at der skulle være en frygt for møllerne. Jeg havde oven i købet den glæde, sammen med udvalget, at besøge KLS Grafisk Hus på Avedøre Holme, som har sat sig det mål, at blive 100 % CO2 neutrale i 2010 bl.a. ved at gå over til vedvarende energi som solenergi eller vindenergi. Direktøren fortalte, at han meget gerne ville have sin egen vindmølle på grunden. Det er jo et noget andet billede end det, som MR prøver at fremkalde. Jeg kan anbefale at læse forsiden på Hvidovre Erhvervs Avis fra onsdag den 23. januar.

Et stort antal politikere har nu været på tur til Middelgrunden, hvor der står 20 store vindmøller på række. MR kan jo spørge en af de andre politikere, f.eks. Arne Bech fra Hvidovre Listen, hvor meget støj, vi kunne høre på 500 meters afstand, 200 meter og helt tæt på møllerne?

Du spørger i dit indlæg MR, hvorfor I skulle stole på DONG Energi. Mit svar er, at det behøver I sandelig heller ikke, I kan vælge at stole på Energistyrelsen, Hvidovre Vindmøllelaug, Teknisk Forvaltning eller et af de partier, f.eks. SF, som altid har kæmpet for at undgå forurening af enhver art og trusler mod vores miljø, også støj. SF vil imidlertid ikke være med til at opfinde problemer, hvor der ikke er nogle, men foretrækker så absolut at støtte en udvikling, hvor vi i Danmark og Hvidovre satser på den grønne energi, og reducerer CO2 udslippet.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Læserbreve, Miljø
En kommentar til “Halvfærdigt arbejde
 1. Webmaster siger:

  Læs også artiklen Møllerne opfylder alle miljøkrav fra samme udgave af Hvidovre Avis. Artiklen uddyber bl.a. hvordan der bliver taget højde for alle tænkelige problemstillinger i forbindelse med møllernes miljøpåvirkning, og citerer bl.a. Niels Ulsing for at sige at “vi i SF-Hvidovre er blevet meget overrasket over den modstand mod vindmøllerne, som vi har oplevet, først i økonomiudvalget og siden i kommunalbestyrelsen”.

 2. Kirsten Nielsen siger:

  Et par berigtigelser.

  Det er firmaet DELTA, der har foretaget lydmålinger bl.a. på Høvsøremøllerne.
  Disse målinger viser, at store møller støjer mere end små, men de er naturligvis mere effektive.
  Det er således ikke Ålborg Universitet – Henrik Møller, der har foretaget målingerne.
  Ålborg Universitet har desuden trukket sig ud af undersøgelsen, fordi man fandt DELTAS lydmålinger utilstrækkelige og på visse område direkte misvisende.
  Vi i Kappel på Vestlolland forstår til fulde de bekymringer, der gives udtryk for af flere beboerne.
  Al forsikring om, at møllerne ikke vil genere, fordi Miljøstyrelsen påstår dette, beroliger ingen. Man skal huske, at “Orientering nr. 9 om lavfrekvent støj og vibration i eksternt miljø fra 1997” netop ikke omfatter vindmøller.

  Og hvorfor så ikke? Miljøstyrelsen siger, at det er fordi, møllerne aldrig kommer til at udsende genernede mængder af lavfrekvent støj.
  Men hvis dette er tilfældet – hvorfor skulle der så være noget i vejen for, at også vindmøllerne skulle være omfattet?

  Der er noget, der lugter her!

  Nu realiseres projektet, og de bekymrede borgere kan blot se til.

  Måske kunne det berolige de berørte borgere i Hvidovre lidt, hvis DONG, møllelauget og kommunen gav løfte om, at man løbende ville kontrollere de nye monstermøllers støj. Og derefter ville standse møllerne – eller måske pillede dem ned, hvis det viste sig, at de støjede for meget?

  I Kappel forstår vi til fulde de bekymrede borgere – ikke mindst fordi vi har udsigt til 7 – 9 havmøller – vel at mærke på land!

  http://www.visigernej.dk

  Venlig hilsen
  Kirsten Nielsen
  medlem af Kappelgruppen

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Seneste nyt
SF Hvidovre i pressen
 • Ulsing-prisen uddelt for første gang
  Hvidovre Avis 10. november 2021
  SF Hvidovre har indstiftet en ny pris, Ulsing-Prisen, for at hædre Niels Ulsings mangeårige indsats indenfor Kultur- og Fritidsområdet i Hvidovre Kommune. Prisen uddeles til en person som ligeledes har ydet en særlig indsats på området, og ledsages af en donation til en lokal forening, udvalgt af prismodtageren.
 • Tirsdagens valg – hvad står på spil?
  Hvidovre Avis 10. november 2021
  SF har været lidt mere ”ude i kulden”, men kan ved et forventet godt valgresultat, godt tænkes at blive en magtfaktor og stille krav omkring bl.a. børneinstitutionspolitikken og ældreplejen ved en kommende konstituering.