Indlæg i Rebæk Søpark Beboerblad

Højhuse er den eneste mulighed for at bygge billige boliger tæt på København

.Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er boliger til alle.  

Den 27. marts 2007, besluttede Socialdemokraterne, SF og Venstre, svarende til 14 mandater, at projektet vedrørende højhuse i Rebæk Søpark kunne videreudvikles med henblik på udarbejdelse af lokalplan, samt at det, på SF’s forslag, skulle undersøges i hvilket omfang, principperne om bæredygtigt byggeri kan indgå. Dansk Folkeparti, Liste T og Konservative, svarende til 5 mandater, stemte imod. Liste H med 2 mandater stemte hverken for eller imod.

Forslaget var fremkommet, fordi ejerne af Rebæk Søpark allerede i 2005 vurderede, at der ikke længere var grundlag for at drive et center som Rebæk Søpark. Den største lejer, ZooZity havde opsagt sit lejemål, og det var ikke muligt at genudleje. Ejerne frygtede derfor, at centret ville stå næsten tomt i 2008, hvis ikke der blev gjort noget.

Hvis der blev opført 2 højhuse, ville der være 8.400 m2, som er en forøgelse med 2.000 m2, til fælles område med direkte adgang for naboejendommene. Der ville blive tale om et stort fælles torveområde. Det resterende butiksareal skulle moderniseres, og fungere som lokalt butikscenter med adgang ud til det fælles torveområde. Kælderetagen kunne bygges om til parkeringsareal til boligerne, og der var planlagt et større og bedre parkeringsareal foran centret.

Udgangspunktet var 2 højhuse på 25 etager med 100 ejerboliger på mellem 80 og 95 m2 i hver bygning. Der kunne blive tale om enkelte større lejligheder på de øverste etager.

Tilsyneladende kan der tages højde for trafikforhold, støjforhold og vindforhold, medens der kan blive problemer med skyggeforholdene.

Med de kendte boligpriser, er det, at bygge i højden, en af de eneste muligheder for at bygge billige boliger tæt på den centrale del af København. Flere andre omegnskommuner overvejer at bygge højhuse.

SF-Hvidovre var overvejende positiv, da vi mener, at det er vigtigt med flere borgere i Hvidovre, også gerne børn og unge. Det skaber udvikling og giver øgede skatteindtægter. Vi ville få et bedre og levedygtigt center. Selve byggeriet virkede spændende, og Rebæk Søpark er nok det eneste sted i Hvidovre, hvor vi kan have højhuse med så mange etager. Der ville ikke blive inddraget noget grønt område, og vi kunne få et stort torveområde med direkte adgang fra naboejendommene.

For SF-Hvidovre så det ud som om, at der var flere fordele end ulemper, men jeg gjorde meget ud af at understrege, at vi naturligvis ikke havde taget stilling, før vi havde set lokalplanforslaget og høringssvarene. Med andre ord var der udelukkende tale om støtte til, at der blev udarbejdet lokalplanforslag, således at modstanden kunne fremkomme som officielle høringssvar, og alle forhold ville blive undersøgt, før der skulle tages en politisk beslutning.

Måske et nyt projekt på vej.

Nu 10 måneder efter beslutningen i Kommunalbestyrelsen, er der stadigvæk ikke fremlagt et konkret lokalplanforslag, og alt tyder på, at vi ikke får det gamle forslag at se igen.

Bygherren og dennes rådgivere har forelagt forslag til et revideret projekt, som består af 2 huse med 16-17 etager i hver. De 2 huse er som to trekanter, der er fremkommet ved at ”skære” et hus, som det eksisterende højhus ved Rebæk Søpark Centret, diagonalt igennem, og lægge dem forskudt af hinanden. Baggrunden for ændringen er blandt andet de mange bemærkninger om skyggeproblematikken.

Dette forslag skal bearbejdes af arkitekterne, og derefter forelægges for Teknisk forvaltning, som så vil forberede det til politisk behandling.

På nuværende tidspunkt er der derfor måske et nyt forslag på vej til kommunen, som politikerne vil få til behandling, hvis bygherren beslutter sig til sende det frem.

Vi ved ikke mere end det jeg har skrevet her, og så findes der nogle foreløbige illustrationer af husene.

Jeg finder det positivt, at der i det nye forslag, tilsyneladende er skåret mange etager af, og der er taget højde for skyggevirkninger, men min og SF-Hvidovres holdning er stadigvæk afhængig af lokalplanforslag og høringssvar. Hvis det bliver til et konkret forslag, er jeg dog ikke i tvivl om, at det er væsentligt mere ”spiseligt” for beboerne i Rebæk Søpark end det kendte forslag.
Niels Ulsing

  

 

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Bolig, Læserbreve
En kommentar til “Indlæg i Rebæk Søpark Beboerblad
 1. John Hansen siger:

  Det er da ikke rigtigt, at Rebæk Søpark er det eneste sted i Hvidovre, hvor der kan bygges højhuse. Der er da masser af steder.
  Et nyt forslag til lavere højhuse ta’r stadig hele udsigten fra Rebæk Søpark mod byen. Placer et evt. nyt højhus på den vestlige side (på lastbils-parkeringspladsen). Der har man i forvejen udsigt til andre højhuse.
  Eller forlæng de pæne bygninger på Immerkær. Disse er vel også mere velegnede til børnefamilier.

 2. Niels Ulsing Niels Ulsing siger:

  Du må kende Hvidovre bedre end mig og andre politikere, når du påstår, at der er masser af steder, hvor vi kan opføre højhuse. Jeg ved ikke om du har overvejet, hvilke restriktioner, og planbestemmelser, der er på de steder, som du har i tankerne. Imidlertid handler forslaget om højhuse i Rebæk Søpark om noget helt andet.
  Det er på ingen måde kommunalbestyrelsen som har foreslået at bygge højhuse, og jeg tror egenlig heller ikke, at vi ville gøre det, hvis der var de muligheder, som du tænker på.
  Det er ejeren af centergrunden, som kommer med et forslag, der af forvaltningen bliver fremlagt for kommunalbestyrelsen, og derfor forholder vi os til det konkrete forslag. Ejeren kommer i høj grad med forslaget for at redde centret, inden det uddør helt. Det er vi som politikere nødt til at tage alvorligt, og kan ikke sige nej med den begrundelse, at vi hellere vil have højhuset placeret et andet sted i kommunen.
  Det vi kender til det nye forslag er, at der skæres mange etager af, og bygges på en måde, så der tages højde for skyggevirkning. Det er da en positiv udvikling. Det er alt for tidligt at bekymre sig om andre problemer, da vi kun har set en meget foreløbig skitse. Kommer der et konkret forslag, skal alle miljømæssige forhold undersøges, og forslaget skal i høring.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*