Optaktsmøde til SF’s landsmøde

Forberedelsemøde til SF’s landsmøde ved HB-medlem Leif Pedersen, tirsdag den 1. April 2008 kl. 19.00 i partilokalerne. Hv. Enhgavevej 2. opgang F, 2. sal (Vestegnens Sprogcenter).

SF afholder det landsdækkende landsmøde i weekenden d. 11. – 12. -13. April i Falconercentret og de valgte delegerede: Niels Ulsing, Skjold Elken, Morten Høybye Frederiksen, Anders Wolf Andresen og Nina Thøgersen vil gerne invitere medlemmerne til at komme og være med til at debatere de emner, der står på dagsordenen til landsmødet.

Dagsordenen indeholder bl.a.: Forelæggelse og afstemning om valgprogrammet for Europaparlamentsvalget og HB`s politiske beretning : Nye mål for en styrket opposition og udtalelsen med overskriften: Håb – Forandringer – Resultater.

Desuden er der denne gang valg til Hovedbestyrelsen, så vi tror, det bliver et positivt, debatterende og livligt landsmøde. Birgit Hauer stiller op som Storkredsens kandidat til HB-valget og Leif Pedersen, tidligere opstillet i Storkredsen (virker som sådan indtil afstemning på landsmødet) stiller op til landsmødevalgt HB-medlem.

Håber at I vil møde op og få et indblik i, hvad landsmødet skal dreje sig om og evt. komme med jeres mening. Mød op og støt de delegerede.

Nina Thøgersen

Alder: 56 år. Medlem af SF siden 1996. Stilling: Social- og Sundhedsassistent på Søvangsgården, Faglige tillidsposter: FOA Tillidsrepræsentant siden 1989, Bestyrelsesmedlem i SF Faglige Gruppe Storkøbenhavn, (FGS) Bestyrelses og udvalgsposter: Kommunalbestyrelsesmedlem Medl. Socialudvalget, Kultur&Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet. Hvidovre Kulturråd ( Presseansvarlig), Kommunal udpeget til: Børneinst. Willers bestyrelse (12 år)indtil 31.3.10 Hvad vil jeg i KB: Jeg vil arbejde aktivt for at få SF politik taget med i de beslutninger, der skal til for at Hvidovre bliver en endnu bedre kommune at bo i. Det er en stor udfordring, der ligger foran os med den nye kommunalreform. Især indenfor det sociale område og arbejdsmarkedsområdet, vil der ske store forandringer og det skal vi sørge for bliver tacklet på en forsvarlig, menneskelig og konstruktiv måde! Jeg vil gøre mit til at borgerne, brugerne, ansatte bliver hørt og får den indflydelse, de har behov for i de konkrete sager. Vi skulle gerne bevare og udbygge den dialog og åbenhed, vi har fået ved konstitueringsaftalen med A og T og C. Jeg vil også i fremtiden arbejde for at SF´s medmenneskelige og retfærdige politik bliver taget med i beslutningsprocesserne bredt i Hvidovre Kommune Det nytter at gøre en indsats for at påvirke beslutninger i en tid, hvor den nuværende regering gerne vil styre alt i kommunerne.

Udgivet i Demokrati, Opslag

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*