Udtalelse fra SF Hvidovres Generalforsamling 2008

SF Hvidovre har afholdt generalforsamling torsdag d. 28. 2 .08 og her blev kasserer Bent Bavnsfelt og bestyrelsesmedlemmerne Anders Wolf Andreasen og Morten Høybye Frederiksen genvalgt med akklamation. Suppleanter til bestyrelsen blev Bille Dam, Jonas Engelhardt og Katrine Høybye Frederiksen.

Ligeledes blev SF Hvidovres lokalpolitiske gruppe udvidet med 2 nye medlemmer. Vi fik valgt et kandidatudvalg, der sammen med bestyrelsen og lokalpolitisk gruppe skal i gang med at planlægge kandidatopstillingen og igangsætte valgkampen til kommunalvalget 2009.

SF Hvidovre har fået øget sit medlemstal til det dobbelte og der vil sandsynligvis være potentiale til at rekruttere nye kandidater til kommunalvalget.

Generalforsamlingen debatterede blandt andet problemerne omkring det faldende børnetal. Det faldende børnetal bliver et væsentligt politisk emne i den kommende budgetbehandling og denne gang bliver forældre og ansatte hørt før politikerne tager en ny drøftelse. Det er en positiv udvikling, som SF Hvidovre hilser meget velkommen.

Det faldende børnetal betyder umiddelbart færre kroner til daginstitutioner og skoler og i en stram økonomisk situation kan politikere godt forfalde til udelukkende, at se det som en mulighed for at styrke økonomien! SF Hvidovre vil opfordre til at gribe den oplagte mulighed, der er for at vurdere og helst gennemføre kvalitetsforbedringer. Der er ingen tvivl om at vi kommer til at drøfte skolelukninger, lukning af daginstitutioner, sammenlægninger m. v…!

På SF Hvidovres generalforsamling var der bred enighed om, at det faldende børnetal ikke må føre til lukning af skoler eller velfungerende daginstitutioner. Vi skal også prøve at undgå sammenlægninger, medmindre det er et højt ønske hos alle berørte parter. Stort er ikke pr. definition bare godt og derfor skal vi nøje overveje, hvor store institutioner, der er ønskelige.


Som nævnt kan vi skabe større kvalitet, bedre fysiske rammer og imødekomme særlige behov. Det vil være SF Hvidovres udgangspunkt, men vi vil naturligvis have den fornødne respekt for den kommende økonomiske situation.

Med venlig hilsen


Nina Thøgersen


Niels Ulsing

Nina Thøgersen

Alder: 56 år. Medlem af SF siden 1996. Stilling: Social- og Sundhedsassistent på Søvangsgården, Faglige tillidsposter: FOA Tillidsrepræsentant siden 1989, Bestyrelsesmedlem i SF Faglige Gruppe Storkøbenhavn, (FGS) Bestyrelses og udvalgsposter: Kommunalbestyrelsesmedlem Medl. Socialudvalget, Kultur&Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet. Hvidovre Kulturråd ( Presseansvarlig), Kommunal udpeget til: Børneinst. Willers bestyrelse (12 år)indtil 31.3.10 Hvad vil jeg i KB: Jeg vil arbejde aktivt for at få SF politik taget med i de beslutninger, der skal til for at Hvidovre bliver en endnu bedre kommune at bo i. Det er en stor udfordring, der ligger foran os med den nye kommunalreform. Især indenfor det sociale område og arbejdsmarkedsområdet, vil der ske store forandringer og det skal vi sørge for bliver tacklet på en forsvarlig, menneskelig og konstruktiv måde! Jeg vil gøre mit til at borgerne, brugerne, ansatte bliver hørt og får den indflydelse, de har behov for i de konkrete sager. Vi skulle gerne bevare og udbygge den dialog og åbenhed, vi har fået ved konstitueringsaftalen med A og T og C. Jeg vil også i fremtiden arbejde for at SF´s medmenneskelige og retfærdige politik bliver taget med i beslutningsprocesserne bredt i Hvidovre Kommune Det nytter at gøre en indsats for at påvirke beslutninger i en tid, hvor den nuværende regering gerne vil styre alt i kommunerne.

Udgivet i Demokrati, Pressemeddelelser, Skoler, Valg

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • Budget 2020 skydes i gang på markedsdagen
    Hvidovre Avis 25. juni 2019
    Skal der flere pædagoger i dine børns daginstitution? Skal der udliciteres mere, så vi kan sætte skatten ned? Få svar på disse spørgsmål og meget mere, når SF og Venstre på lørdag den 29. juni kl. 10.30 skyder debatten om kommunens budget for 2020 i gang på Kæmpernes Markedsdag foran Hvidovre Rådhus. Det foregår i SF’s telt og de to debattører er kommunalbestyrelsesmedlemmerne Torben Nowicki Rasmussen fra Venstre og Anders Wolf Andresen fra SF. Kom og stil dit spørgsmål eller fortæl hvad du synes skattekronerne skal bruges på næste år.
  • 21-årige Kira bliver yngste dansker i Bruxelles: ”Det er helt vildt”
    Lorry 27. maj 2019
    - Det bliver vildt, og jeg er lidt i chok. Sådan lyder de første ord, fra SF’eren Kira Peter-Hansen i telefonen mandag aften. For kort tid siden modtog hun nyheden om, at partifællen Karsten Hønge, der er politisk ordfører i Folketinget, har takket nej til plads i EU-Parlamentet - også selv om folketingsvalget først afgøres 5. juni. I stedet går pladsen altså til 21-årige Kira Peter-Hansen, der til daglig er studerende. Dermed bliver hun det yngste danske medlem nogensinde, og måske bliver hun endda det yngste medlem i hele Europa.