“Økonomiske analfabeter” under lavmålet

Jens Lyng (JL) fra Nordre Kystagervej 40 tillader sig at kalde undertegnede og Hvidovres borgmester for økonomiske analfabeter. JL begrunder det med, at vi giver udtryk for, at låntagning styrker kommunens likviditet. Hvis nu JL kunne læse og forstå en tekst, ville det stå lysende klart for ham, at jeg, i mit indlæg, ikke omtaler låntagning med et eneste ord.

Jeg gør tydeligt opmærksom på, at budgetforliget 2008 mellem A, F og T har styrket kommunens likviditet, og de bemærkninger, som jeg citeres for, refererer udelukkende til budgetforliget, hvor der ikke er tale om låntagning.

Er det så noget, som jeg selv har fundet ud af, eller bare tror? Nej, jeg citerer faktisk kommunens økonomiske sekretariat, hvilket enhver, der kan læse og forstå en tekst, selv kan konstatere.

Mener JL, at samtlige af kommunens økonomifolk er økonomiske analfabeter, og kunne drage nytte af at få en 1. års studerende inden for regnskabsvæsen til at undervise sig i begrebet likviditet?

I Hvidovre Avis den 26. marts udtaler jeg mig derimod om kommunens låntagning, og siger at vi låner pengene for at styrke kassebeholdningen. Et synspunkt, som alle partier og lister har tilsluttet sig.

Jeg ved så ikke, om et økonomisk geni som JL, kan acceptere, at et lån på 30 mio. kr., der ikke skal betales tilbage de første mange år, styrker kommunens kassebeholdning her og nu.

Jeg har intet mod saglig kritik og modspil, men en debatform med ordvalg som økonomiske analfabeter er langt under lavmålet, især når kritikeren måske nok har læst, men ikke forstået, hvem der har sagt hvad.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Økonomi, Budget, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Seneste nyt
SF Hvidovre i pressen
  • Ulsing-prisen uddelt for første gang
    Hvidovre Avis 10. november 2021
    SF Hvidovre har indstiftet en ny pris, Ulsing-Prisen, for at hædre Niels Ulsings mangeårige indsats indenfor Kultur- og Fritidsområdet i Hvidovre Kommune. Prisen uddeles til en person som ligeledes har ydet en særlig indsats på området, og ledsages af en donation til en lokal forening, udvalgt af prismodtageren.
  • Tirsdagens valg – hvad står på spil?
    Hvidovre Avis 10. november 2021
    SF har været lidt mere ”ude i kulden”, men kan ved et forventet godt valgresultat, godt tænkes at blive en magtfaktor og stille krav omkring bl.a. børneinstitutionspolitikken og ældreplejen ved en kommende konstituering.