Budgetforlig har styrket likviditeten!

Svar på Arne Bechs indlæg under overskriften: ”Budgetforliset var en bombe under økonomien”.

Normalt anser jeg Arne Bech (AB) for at have god forstand på økonomi, måske nok mest på privatøkonomi, men alligevel. Imidlertid fremkalder overskriften dyb undren af to grunde.

Først det indholdsmæssige:

Forliget mellem A, F og T sikrede netop, at Hvidovre kan overleve selv de værste ”bomber” fra regeringen. Vi styrkede kassebeholdningen med 115 mio. kr. – Lad mig citere Økonomisk Sekretariat: ”Jævnfør budgetforliget forventes en kasseopbygning i år 2008 på i alt 115 mio. kr., hvilket er en væsentlig styrkelse af kommunens likviditet” citat slut. Hvordan AB kan tillade sig at udlægge det som en bombe under økonomien er mig en gåde.

Det var på ingen måde et folketingsvalg, som reddede Hvidovres økonomi, tværtimod. Da vælgerne lod regeringen fortsætte, er kommunerne, og især kommuner som Hvidovre, kommet under endnu større borgerligt ideologisk pres. Nej, det var derimod A, F og T, som har sikret en likviditet, der kan modstå selv de værst tænkelige angreb fra regeringen. Det kedelige er, at regeringen ”stjæler” de mange mio. kr., som Hvidovre kunne bruge til forbedringer.

Den anden grund til undren er AB’s ordvalg ”budgetforlis”. I virkeligheden er det sådan, at skal vi bruge det ord, så passer det meget bedre på det højt besungne budgetforlig 2007, som HvidovreListen var en del af. AB forholder sig ikke til indholdet af de to forlig, men udelukkende til processen.

AB må mene, at processen vedr. budget 2007 var noget nær perfekt, og konkluderer åbenbart, at så er indholdet det også, men den er jo helt gal.

De store problemer, som vi havde med budget 2008, skyldtes først og fremmest regeringens usmagelige politik over for det bærende led i det danske samfund, nemlig kommunerne, men vi slap også alt for nemt igennem budget 2007. Det gjorde vi dels for at kunne gennemføre den gode proces dels fordi vi ikke havde fantasi til at forestille os størrelsen af den regning, som regeringen smed i hovedet på os, som følge af Kommunalreformen. Med andre ord et historisk budgetforlig, hvor alle var med, men som på ingen måde sikrede kommunens likviditet fremover. Det rettede A, F og T op på med næste budgetforlig, og AB, der er jo normalt tale om et forlig, når bare to partier skal blive enige. Her var vi så hele 3 partier og lister, som nåede til enighed.

Processen var måske ikke helt så god, som året før. Det har vi forklaret og beklaget ved flere lejligheder, men indholdet/resultatet er alt andet lige det vigtigste i så alvorlig en situation. Desuden må det være sådan, at selvom en proces bliver forceret, skal vi som politikere kende vores besøgelsestid. Det betyder, at vi skal være parate og tilstede, uanset om det handler om budgettet eller en konstituering. Vi skal af og til kunne rykke ud med meget kort varsel, hvis vi vil have indflydelse. Det er hverken HvidovreListen eller SF, som alene kan styre eller bestemme et procesforløb.

Det er en kendsgerning, som kan læses sort på hvidt, at budgetforliget mellem A, F og T i den grad har styrket likviditeten, og gjort Hvidovre modstandsdygtig mod selv de groveste angreb fra regeringen. Det er derfor fuldstændig meningsløst, at bruge betegnelsen forlis om et forlig, der ikke alene retter op på 2007 forliget, men også sikrer Hvidovres økonomi 3-4 år frem.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Økonomi, Budget, Læserbreve

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*