Storkonflikt!

Vi har en storkonflikt igang i Danmark. Sygeplejersker, Social- og Sundhedsassistenter, Social- og Sundhedshjælpere, Dagplejere og Pædagogmedhjælpere er gået i strejke for at få løn som fortjent og endelig opnå ligeløn. Som Tillidsrepræsentant i FOA vil jeg være med til at kæmpe for at mine kolleger får den løn og anerkendelse, de knokler for på plejehjem og i hjemmeplejen i Hvidovre, et arbejde der til tider kan være både fysisk og psykisk belastende, men også berigende, på andre måder end lønmæssigt!

Det går den forkerte vej med ligelønnen i Danmark. Forskellen på lønnen i de typiske kvindefag og mandefag er vokset på bare et år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Når en svejser i 2005 tjente 100 kroner, var der kun 81 kroner til social- og sundhedsassistenten, selv om de to har nogenlunde lige lang uddannelse. De nyeste tal, som er fra 2006, viser, at løngabet mellem de to vokset.

Svejserens løn er steget med mere end 11 kroner i timen, mens social- og sundhedsassistentens løn blot er steget med 3,50 kroner i timen. Der er derfor nu kun 79 kroner til assistenten, hver gang svejseren tjener 100 kr.

”Tallene her dokumenter nok en gang, at vi har brug for et opgør om løn i Danmark. Det er simpelthen ikke værdigt, at et samfund som det danske prioriterer velfærden så lavt, at de traditionelle kvindefag, der arbejder med mennesker skal tjene markant mindre end de traditionelle mandefag, der arbejder med døde ting”, siger Dennis Kristensen, formand for FOA – Fag og Arbejde.

Retter man blikket mod hele service- og omsorgsarbejdet og sammenligner det med metal – og maskinarbejde, så er løngabet på kvindefagene og mandefagene også her vokset fra 2005 til 2006.

”Det er gået den forkerte vej med ligelønnen. Hvis ikke vi får rettet op på den skævdeling, vi ser her og får slået hul på uligelønnen mellem de typiske mandefag og de typiske kvindefag, så vil vi i fremtiden opleve endnu større rekrutteringsproblemer til omsorgsfagene. Vi risikerer at spille hasard med hele velfærdssamfundet, hvis ikke der bliver gjort noget nu”, siger Dennis Kristensen.

Nina Thøgersen

Alder: 56 år. Medlem af SF siden 1996. Stilling: Social- og Sundhedsassistent på Søvangsgården, Faglige tillidsposter: FOA Tillidsrepræsentant siden 1989, Bestyrelsesmedlem i SF Faglige Gruppe Storkøbenhavn, (FGS) Bestyrelses og udvalgsposter: Kommunalbestyrelsesmedlem Medl. Socialudvalget, Kultur&Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet. Hvidovre Kulturråd ( Presseansvarlig), Kommunal udpeget til: Børneinst. Willers bestyrelse (12 år)indtil 31.3.10 Hvad vil jeg i KB: Jeg vil arbejde aktivt for at få SF politik taget med i de beslutninger, der skal til for at Hvidovre bliver en endnu bedre kommune at bo i. Det er en stor udfordring, der ligger foran os med den nye kommunalreform. Især indenfor det sociale område og arbejdsmarkedsområdet, vil der ske store forandringer og det skal vi sørge for bliver tacklet på en forsvarlig, menneskelig og konstruktiv måde! Jeg vil gøre mit til at borgerne, brugerne, ansatte bliver hørt og får den indflydelse, de har behov for i de konkrete sager. Vi skulle gerne bevare og udbygge den dialog og åbenhed, vi har fået ved konstitueringsaftalen med A og T og C. Jeg vil også i fremtiden arbejde for at SF´s medmenneskelige og retfærdige politik bliver taget med i beslutningsprocesserne bredt i Hvidovre Kommune Det nytter at gøre en indsats for at påvirke beslutninger i en tid, hvor den nuværende regering gerne vil styre alt i kommunerne.

Udgivet i Arbejdsmarked, Økonomi, Ligestilling, Nyhedsbrev

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*