1. Maj tale på Sønderkærskolen 2008

Der er mange, som har spurgt mig, om det ikke er skønt at være SF’er i øjeblikket, og det må jeg jo svare ja til. Nu har jeg hele tiden ment, at det er godt at være SF’er, men det er da klart sjovere, når der er fremgang – og fremgang det er der – over 16.000 medlemmer på landsplan, SFU er den største politiske ungdomsorganisation, et folketingsvalg, hvor SF mere end fordoblede antallet af folketingsmedlemmer, en folketingsgruppe med en meget fornuftig sammensætning på køn og alder. I meningsmålingerne efter valget står SF til endnu støre fremgang, og har i enkelte målinger været større end socialdemokraterne. Jeg har en gammel aftale med Hvidovres tidligere borgmester Britta Christensen, som går på, at jeg må grave hende ned i Strandparken, hvis SF blev større end socialdemokraterne i bare en meningsmåling, men nu hvor hun er gået af, vil jeg nok undlade det.

SF har for kort tid siden afholdt vores største landsmøde nogen sinde. Et landsmøde, som i høj grad var præget af enighed, og selvom vi naturligvis ikke er enige i alle beslutninger, var der meget stor opbakning til den linje, der er lagt og til SF’s bestræbelser på, at få del i regeringsmagten efter næste valg, således at vi kan få vendt udviklingen i Danmark. SF vandt folketingsvalget, men Regeringen overlevede desværre, og kan fortsætte en politik, som skaber større ulighed, der giver de største skattelettelser til dem med store indkomster, der ikke gør nok ved miljøproblemerne, og som betyder at Danmark er i krig. Et stort og stærkt SF er nødvendigt, hvis vi skal have fjernet regeringen, og skabt en anden politik.Det skal vi, og det kan ikke gøres uden SF.

På denne 1. Maj, har vi en storkonflikt i gang i Danmark. Sygeplejersker, Social- og Sundhedsassistenter, Social- og Sundhedshjælpere, Dagplejere, Pædagogmedhjælpere, jordmødre og andre er gået i strejke for at få en rimelig løn, og for at kæmpe for ligeløn. Det går den forkerte vej med ligelønnen. Hver gang en privat ansat mand tjener 100 kroner, så tjener den offentligt ansatte kvinde – med samme uddannelseslængde – kun 81 kroner. Det er helt urimeligt. Der er brug for et opgør om løn i Danmark. Jeg har aldrig kunnet forstå, at de traditionelle kvindefag, hvor man arbejder med mennesker, og har et meget stort ansvar, skal lønnes så dårligt, og tjene markant mindre end i traditionelle mandefag, hvor der arbejdes med f.eks. maskiner. Det skal der laves om på, hellere i dag end i morgen.Vi oplever nu store rekrutteringsproblemer. Der mangler allerede et stort antal sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger, lærere og plejepersonale.Inden for 8 år, går hver 4. offentlig ansatte på pension og i ældreplejen er det hver 3. Det er således hele velfærdssamfundet, som står på spil, hvis der ikke snart bliver gjort noget. Det første vigtige skridt, er en ordentlig løn, og nogle ordentlige arbejdsvilkår. SF har fra start af kæmpet for at få et politisk flertal til at tilføre ekstra penge til forhandlingerne, så fagforeninger og arbejdsgivere kan sikre bedre løn til de ansatte, og har desuden nu foreslået nedsat en ligelønskommission. SF har også kæmpet for, at der skal ansættes 5000 flere i ældreomsorgen. Højere løn, en ligelønskommission, og flere ansatte, er en nødvendighed, hvis vi skal bevare vores velfærdssamfund.

I Hvidovre mærker vi også, i høj grad, regeringens politik. Vi har lige haft budgetseminar, hvor næsten hele kommunalbestyrelsen og alle topembedsmænd var samlet, for at tage fat på budget 2009, og drøfte konsekvenserne af et markant faldende børnetal. Hvidovres økonomi er sund, og vi har en solid kassebeholdning takket være budgetforliget 2008 mellem Socialdemokraterne, SF og Liste T. Der burde derfor ikke være problemer, men det er der i høj grad. Regeringen bestemmer efterhånden fuldstændig, ved hjælp af serviceramme, skattestop, anlægsstop, straf og sanktioner, om vi må bruge de penge vi har i kommunen. Formanden for Kommunernes Landsforening, Erik Fabrin, venstremand og borgmester i en meget borgerlig kommune, har gentagne gange sagt om sin egen regering og Dansk folkeparti, at de har lagt kommunerne i dobbelt benlås – et meget passende udtryk, men efter sidste Finanslov kan vi tilføje, og spændetrøje. Som noget helt nyt, er der indlagt straf og sanktioner i en Finanslov, hvis ikke kommunerne opfører sig, som regeringen forventer. Det skal således ikke længere aftales mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Hvad er så grunden til denne drastiske ændring? Jo, kommunerne har ikke overholdt den aftalte budgetramme, men formastet sig til at overskride den med hele 0,3 % svarende til 1 mia. af mere end 330 mia. Hvidovre har her i 2008 overskredet servicerammen med ca. 20 mio. Det bliver vi ikke straffet for direkte, men den nye finanslov betyder, at vi skal udarbejde budget 2009 med et driftsbudget, som er 20 mio. lavere end i 2008, selvom vi har pengene til, ikke alene at opretholde samme serviceniveau som nu, men også til udvidelser i 2009. Vi må bare ikke skabe forbedringer for borgerne i Hvidovre, medmindre vi sparer drastisk på andre områder. En helt vanvittig politik fra regeringens side, og det bliver værre endnu. Regeringen og Dansk folkeparti mener nemlig også, at kommunerne har for store anlægsbudgetter, og har derfor, med Finansloven, frataget kommunerne retten til at rulle uforbrugte midler fra 2007 anlægsbudgettet til 2008 anlægsbudgettet. En ret, som kommunerne har haft i mange år, fordi vi aldrig kan nå at gennemføre alle planlagte anlægsopgaver inden for et budgetår. Hvidovre har et forventet rul på mere end 70 mio., som vi nu ikke må anvende i 2008. Konsekvenserne er, at en hel række anlægsopgaver bliver udskudt eller sat i stå, f.eks. renovering af bygninger, vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove, trafikregulering, IT-løsninger og meget mere. Vælger vi at gøre noget af det alligevel, skal vi betale 100 % ekstra til staten. Det har ikke på noget tidspunkt været forhandlet med Kommunernes Landsforening, og er derfor et eklatant aftalebrud, men regeringen mener åbenbart, at det kun er kommunerne, som skal holde aftaler. Mange kommuner har store økonomiske problemer, og kan ikke selv bestemme, om de vil sætte skatten op for at skaffe indtægter. Resultatet er besparelser og nedskæringer med deraf følgende serviceforringelser.Regeringen har et netto overskud på statsfinanserne på 76 mia., der lige er vokset med yderligere 10 mia., som regeringen ikke anede en dyt om ville komme. Altså et overskud på 86 mia. Det skal være en buffer mod dårligere tider lyder meldingen. Hvis bare kommunerne til sammen fik tilført 6-8 mia. kunne vi undgå serviceforringelser landet over, og endog skabe forbedringer mange steder. Hvis folketinget overførte 5 mia. til lønforhandlingerne, kunne vi stoppe strejken, få arbejdsglæden tilbage hos FOA’s medlemmer og sygeplejerskerne, og igen rekruttere folk til de fundamentalt vigtige omsorgs- og velfærdsområder. Regeringen ville så stå tilbage med en buffer på 70-75 mia. Hvor svært kan det være, hvis der er vilje til at bevare vores velfærdsamfund, skabe rimelige vilkår på det offentlige arbejdsmarked, og sikre kommunerne mulighed for at have et serviceniveau, der gør, at vi kan tage ordentlig hånd om børn, unge, os der ikke er helt unge og frem for alt have en god ældreomsorg.

Vi kan på denne 1. Maj konstatere, at det vil Regeringen og Dansk Folkeparti ikke. De vil fortsætte med skattelettelser først og fremmest til dem med de største indtægter, afvikle velfærdssamfundet, fortsætte med at skabe større ulighed i samfundet, fortsætte med at skubbe folk ud i fattigdom, føre en middelmådig og utilstrækkelig klima- og miljøpolitik, og fastholde Danmark i krig. Vi skal have åbnet øjnene på mange af de vælgere, som endnu ikke har gennemskuet regeringen og Dansk Folkepartis politik, således at vi kan få væltet denne, i nyere tid værste og farligste regering. Det kan kun gå for langsomt, men jeg kan frygte, at de sidder perioden ud. Imidlertid er der valg til kommunalbestyrelserne om 1½ år. Her må og skal SF også gå væsentligt styrket ud af valget, hvilket bestemt er realistisk. Socialdemokraterne skal også helst klare sig godt. Det vil være et vigtigt skridt på vejen til at få væltet regeringen, men et stort og stærkt SF på landsplan, og i kommunerne vil være garanten for et velfærdssamfund med omsorg og kvalitet, der gør op med fattigdom og ulighed, og sikrer alle mulighed for at bidrage til samfundet. Vi vil overalt arbejde for at udvikle en god og velfungerende offentlig sektor, hvor der er respekt for de offentlige ansattes arbejde, og sikre dem ordentlige løn og arbejdsvilkår. Vi vil være helt fremme i kampen mod klimaændringerne, og satse massivt på udviklingen af vedvarende energikilder.

SF Hvidovre vil være godt forberedt til kommunevalget, med en aktiv partiforening, hvor der er kommet rigtig mange nye medlemmer til, en dygtig og arbejdsom kommunalpolitisk gruppe, og flere yngre kandidater på vores kandidatliste. Jo, det er sandelig godt at være SF’er, men helt godt bliver det først, når regeringen er væk, og SF er med til at føre en anden politik.

God 1. Maj.

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i 1. Maj, Taler

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*