Thisted Byråds håndtering af vindmøllesag er ikke relevant for Hvidovre.

Hjemvendt fra ferie ser jeg til min store overraskelse en forsideartikel i Hvidovre Avis under overskriften: Usikkerhed i vindmøllebranchen.

Min første tanke var: ”Hvad er nu det, er vindmøllebranchen blevet usikker på deres egne produkter”? Heldigvis viser det sig, at overskriften er lidt Ekstra Blads lignende, og revet ud af en helhed. Ved nærmere undersøgelse handler det om Thisted Byråd, som med en stemmes flertal har udsat en beslutning om opførelse af vindmøller, og eventuelt vil afvente endnu en støjrapport, som måske først er færdig om et år.

Naturligvis kan det give bekymring i vindmøllebranchen, og for den sags skyld i mange andre brancher, når politikere udskyder vigtige og nødvendige beslutninger.

Vindmøllebranchen må sætte sin lid til, at det folketingsflertal, der tidligere har truffet beslutning om at rejse 150 – 200 store møller, er i stand til at føre beslutningen ud i livet. Hvis Danmark skal være med til at skabe klimaforbedringer, og omlægge til en langt mere miljørigtig energi, er det bare med at komme i gang.

Ole Adrians vurdering i forhold til Hvidovre, og jeg citerer: ”Og der er næppe tvivl om, at beslutningen fra Thisted vil give ny vind i sejlene til de af Hvidovres politikere, som mener, at støjen vil blive et problem for virksomhederne på Avedøre Holme”, bør ikke holde stik.

Det kan kun være folk, som helt principielt er imod vindmøller, der kan bruge Thisteds afgørelse til noget. Placeringen af vindmøllerne i Hvidovre og i Thisted, er på ingen måde sammenlignelige.

Vi har her i Hvidovre været igennem en lang proces med mange diskussioner hovedsageligt om støj, mange har besøgt Middelgrunden, hvor der står en lang række store vindmøller, og har der kunnet konstatere, at man skal have en rigtig god hørelse, og være temmelig tæt på, for at opfatte støj fra møllerne. Der har været op til flere orienteringsmøder, hvor modstandere og skeptikere har kunnet stille alle de ”frække” spørgsmål, og fået svar, men vigtigst af alt er, at der nu foreligger en meget omfattende VVM redegørelse.

 Alle tænkelige og utænkelige problemstillinger er undersøgt meget grundigt, og der foreligger et specielt teknisk notat om lavfrekvent støj, og som jeg ser det, skal man nærmest være indædt modstander af vindmøller, for at finde noget, der er problematisk i forhold til beboerne i Hvidovre og firmaerne på Avedøre Holme. Jeg har i øvrigt ikke hørt kritiske røster fra firmaer og Grundejerforeningen på Avedøre Holme, men nogle få borgere har ment, at de skulle tale erhvervsområdets sag.

VVM redegørelsen dokumenterer, at vindmøllerne i Hvidovre kommer til at overholde alle regler og retningslinjer, samt at sandsynligheden for miljøgener og ulykker, er forsvindende lille.

Jeg se således frem til, at et stort flertal i Hvidovre Kommunalbestyrelse snarest får truffet de nødvendige beslutninger til gavn for miljøet, og for alvor er med til at reducere kommunens CO2 udslip.  

   

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Læserbreve, Miljø

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*