Høringssvar til Agenda 21-strategi

Skrevet af Lisbeth Nielsen, Anders Wolf Andresen og Katrine Høybye Frederiksen

SF-hvidovre mener, at Hvidovre Kommunes forslag til lokal Agenda 21-strategi 2008-2011 er fornuftigt, og har mange gode og spændende intentioner som vi håber vil blive realiseret. SF-hvidovre mener dog, at der er behov for yderligere CO2-reduktioner og flere gennemgribende miljøtiltag. Derfor foreslår vi de tre nedenstående hovedpunkter tilføjet Agendastrategien.

Dogme 2000
SF-hvidovre finder det nødvendigt, at Hvidovre Kommune, udover at være klimakommune, arbejder frem mod at blive en del af det forpligtende tværkommunale Dogme 2000-samarbejde. Det vil betyde, at Hvidovre bliver en del af et forpligtende kommunalt samarbejde omkring bæredygtighed, miljø og klima på væsentlige områder som fx: Bygge- og anlægsområdet, planarbejde, grøn indkøbspolitik osv.
Det er vigtigt i en tid, hvor alle skal gøre en indsats i kampen mod klimaproblemerne, at Hvidovre tager sin del af ansvaret. Dogme 2000-samarbejdet indeholder mange gode elementer og Hvidovre kommune vil desuden kunne drage nytte af andre kommuners erfaringer og ekspertise, hvorved der ligger et væsentligt økonomisk rationale i samarbejdet. Det er et bredt miljøpolitisk, kommunalt samarbejde med mange erfaringer og konkrete målsætninger og initiativer. Som deltager i dette samarbejde vil Hvidovre markere sig som en kommune med stærkt fokus på klima- og miljøområdet, og vi vil således også kunne tiltrække miljøbevidste virksomheder og børnefamilier.

Agenda 21 center
SF-hvidovre er meget positive overfor Quark-centrets arbejde, men vi mener at Hvidovre kommune bør udbygge dette arbejde. Vi ønsker at Hvidovre Kommune, samt kommunens borgere og virksomheder, får adgang til den nødvendige information, rådgivning og projektaktivitet et Agenda 21 center udbyder. Det kan fx være gennem en udbygning af det eksisterende Quark-center, i samarbejde med det velfungerende Agenda Center i Albertslund eller i et større Agendasamarbejde på Vestegnen.
SF-hvidovre mener, at der i første omgang er behov for, at søge et samarbejde med Agenda Center Albertslund for at indhente ekspertise og om nødvendigt at etablere en satellit af dette i Hvidovre.
Et sådant Agenda Center vil have til formål at fremme arbejdet med Agenda 21 i kommunen, og støtte omstillingen og udviklingen til en bæredygtig by. Ligeledes er vidensdeling og formidling af vigtighed for et sådant Agenda Center, eksempelvis om det lokale energiforbrug i boligområderne.

Både byggerier og renoveringer bør være bæredygtige og energirigtige
SF-hvidovre ønsker en skærpelse af agenda-strategiens projekt om lavenergibyggeri (projekt 3), således at dette også inkluderer renovering. Yderligere ønsker vi på sigt at både al nybyggeri og renovering, hvor kommunen er ejer, bygherre, sælger eller på anden måde har mulighed for at beslutte noget sådant, skal være bæredygtigt og foretages ud fra principper om lavenergibyggeri. Det kræver at kommunen stiller ekspertise og rådgivning til rådighed.
SF-hvidovre foreslår således at Hvidovre Kommune selv implementerer principper om bæredygtighed og lavenergibyggeri i sine kommende byggerier, og på denne måde både opfylder sine miljømæssige forpligtelser og samtidig udvikler byggerier, der kan fungere som udstillingsvindue for bæredygtigt lavenergibyggeri.
Yderligere foreslår SF-hvidovre udvikling af pilotprojekter, der kan anskueliggøre mulighederne i bæredygtig energirenovering for borgere og virksomheder, og kan finansieres eksternt via EU-fonde og andre fonds-midler. Det kan eksempelvis være energirenovering af 2-3 af kommunens skoler. Det vil samtidig betyde uddannelse af medarbejdere i miljøindsatsen og inddragelse af borgerne heri.
Konkret foreslår SF-hvidovre, at kommunen indgår samarbejde med et privat konsulentfirma, der skal udvikle den energirigtige renovering af kommunens bygninger. Virksomheden tilbydes at beholde overskuddet fra energirenoveringen i en årrække mod at udføre denne, og samtidig uddanne kommunens medarbejdere, således at kommunen i fremtiden selv kan forvalte og udbygge den energirigtige renovering.

Venlig hilsen
SF-hvidovre

Se i øvrigt Hvidovre Avis’ artikel om vores høringssvar.

Udgivet i Miljø

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*