Spareforslag uden politisk opbakning

Det er beklageligt, at fagudvalgenes sparekataloger endnu en gang skaber frygt og frustration, inden politikerne overhovedet har haft mulighed for at drøfte forslagene.

Økonomiudvalget besluttede i juni måned, at fagudvalgene skulle finde besparelser svarende til forslag til udvidelser. Desuden skulle vi have et ”beredskab”, hvis kommunerne under et ikke lever op til aftalen om kommunernes økonomi, og Hvidovre således bliver tvunget til at spare.

Det blev tydeligt præciseret, at hvis vi blev tvunget til at bruge af ”beredskabet”, ville det ske i den sidste fase af budgetarbejdet. Alligevel kommer forslag, der har med ”beredskabet” at gøre til at fremstå som nogle vi skal tage stilling til i den allerførste fase af budgetarbejdet.

Således ser vi igen forslag om at lukke biblioteker, lukke Egnsteatret og andre uhyrligheder, der naturligvis skaber frustrationer, afstedkommer høringssvar og protestskrivelser. En masse mennesker bruger således tid og kræfter på forslag, hvor det er ret åbenlyst, at de ikke kan samle politisk flertal, og derfor ikke bør lanceres, og behandles (høringssvar mv.) som om politikerne seriøst overvejer disse besparelser.

Det gælder endnu mere, hvis det er forslag til det omtalte ”beredskab”, som vi skulle tage fat på i den sidste fase af budgetarbejdet, hvis Hvidovre blev tvunget til det. Det ville vi vide meget mere om, efter et borgmestermøde den 03.09.08, og informationsmøde den 04.09.08. Bliver det nødvendigt at spare ud over de forslag, som skal modsvare forslag til udvidelser, skal politikerne på det tidspunkt i gang med at prioritere blandt en lang række forslag. Her er det så på sin plads at nævne, at der konstant har været et stort politisk flertal mod at lukke biblioteker. Det er derfor lidt uforståeligt, at det bliver ved med at dukke op.    

SF- Hvidovre så gerne, at borgerne og de ansatte kunne bruge deres tid og kræfter på, at forholde sig til de forslag, som politikerne reelt tænker på at gennemføre, og ikke gang på gang sættes i en ”ulven kommer” situation.

Niels Ulsing

SF-Hvidovre

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Økonomi, Budget, Demokrati

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • Socialdemokratisk højborg vakler
    Lorry 18. oktober 2021
    SF har tre mandater i kommunalbestyrelsen i dag, og det kan sagtens ske, at partiet går frem til kommunalvalget. Socialdemokratiet vil formentlig søge opbakning hos SF for at skabe et flertal bag Helle Adelborg som borgmester, men det er ikke sikkert, at det er nok for Anders Wolf Andresen. Det er nemlig ikke utænkeligt, at der kan dannes et flertal udenom Socialdemokratiet, hvis der ellers kan opnås enighed mellem partierne.
  • Er demokrati en syltekrukke?
    Hvidovre Avis 19. maj 2021
    I har helt ret. I stillede forslag om, at Hvidovre Kommune skulle tilmelde sig og betale kontingent med mulighed for tilkøb af yderligere konsulentydelser i ”Vild med Vilje”. Det skete kort efter et populært TV-program om vild natur og masser af engagerede borgere.