2. behandling af budget 2009

Desværre blev det ikke et budgetforløb, hvor vi kunne drøfte kvalitetsforbedringer, men derimod et sparebudget, med kun ganske få lyspunkter. Vi var ellers nogle som havde regnet med, at økonomien var sikret en del år frem, men med færre indtægter, og større udgifter, så det noget anderledes ud. Vi har derfor været nødt til at forholde os til store besparelser, hvor især daginstitutionsområdet skulle holde for, men heller ikke administrationen og biblioteksområdet gik ram forbi.

Fra start af, var der lagt op til at der skulle spares ca. 20 mio. på daginstitutionsområdet, 4,1 mio. på administrationen, og 2 mio. på biblioteksområdet. SF fremsendte 5 ændringsforslag, som skulle reducere besparelserne med ca. 13 mio. Efter flere forhandlinger med den socialdemokratiske gruppe repræsenteret af borgmester Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg og Kenneth Christensen, er der nu kun 4,4 mio. tilbage af de besparelser, hvilket SF kun kan være tilfreds med.

Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi der har været en konstruktiv og fornuftig dialog, som borgmesteren var inde på, men det er ikke hele grunden. Gendannelsen af Foreningen af forældrebestyrelser, en flot underskriftindsamling, og mobilisering af forældre og ansatte, en lang række af breve til Kommunalbestyrelsen, senest fra samtlige daginstitutionsledere har også haft indflydelse på beslutningerne, og sådan skal det også være.

De værste forslag på daginstitutionsområdet er således pillet af, og den samlede besparelse er reduceret væsentligt. Besparelsen på administrationen er reduceret med 1,1 mio., besparelsen på biblioteksområdet er reduceret fra oprindeligt 2 mio. til 600.000, og der afsættes grundbeløb på 750.000 til klubafsnit, men det gør ikke budget 2009 til et godt budget.

Der er stadigvæk lagt op til besparelser, der skaber serviceforringelser, hvor der burde være tale om det modsatte., men med de vilkår, som kommunerne har, er det utrolig svært at strikke et ordentligt budget sammen.

SF’s opgave har været at forsøge, at begrænse skaderne mest muligt, og det er lykkedes i stort omfang. Det er vores indtryk, at borgmesteren og socialdemokraterne har strakt sig langt, for at få SF med, hvilket vi godt vil kvittere for, ved at tilslutte os det endelige resultat. 

Det brede forlig, må tilskrives borgmesterens åbenhed og vilje til at favne bredt. Om bredt så altid er godt kan i høj grad diskuteres. Der er imidlertid ikke pillet ved SF’s krav for at være med, og så er det sådan, at det er endt med at blive, men jeg kunne da lige se, at vi også skulle have haft Konservative med. Så skulle vi have forholdt os til lukning af et par skoler, nogle filialbiblioteker, afskedige hundredvis af ansatte, og en række andre uspiselige forslag.

Jeg har nået at læse Steen Ørskov Larsens kommentarer til budgetforliget, og han udtaler blandt andet, at SF og Liste T fremsendte sådan set bare forslag som øgede udgifterne, og sendte kassebeholdningen i frit fald. Nu har Steen Ørskov Larsen det med at komme med sjove og underlige bemærkninger, i stedet for at forholde sig til det man rent faktisk siger, og det har vi så atter et eksempel på.

SF har fremsendt 5 forslag, der alle skulle reducere, eller fjerne de værste besparelser, og de forslag beløb sig til i alt 13 mio. For det første var det jo ikke forslag, som ville øge vores udgifter, men højest bevare status quo. For det andet ville det betyde en kassebeholdning på minimum 140 mio. Det er fuldt ud tilstrækkeligt, og meget langt fra frit fald, men det kan vi jo vende tilbage til i 2. runde. 

Anlægssiden er reduceret med 21 mio., som borgmesteren har lovet på 2 borgmestermøder med alle landets borgmestre og KL, hvilket har været et nyt indslag i Hvidovres budgetlægning, men jo et sigende udtryk for regeringens stramme styring af kommunerne. 

Der er således reduktioner på anlægssiden, som gør ondt, f.eks. miljøpuljen, hvor der fjernes 2 mio. i 2009. Til gengæld er det meget positivt, at der afsættes yderligere 2,5 mio. til trafiksikring af de såkaldt sorte pletter i Hvidovre. Det er også positivt, at der oprettes en tilgængelighedspulje på foreløbig 1 mio. Det tror jeg, at mange dårligt gående og kørestolsbrugere bliver glade for. Der er desuden afsat penge til en misbrugskonsulent, hvilket er rigtig godt. Således er der heldigvis små lyspunkter i et ellers kedeligt budget, hvor det har været nødvendigt at gennemføre serviceforringelser. 

Kassebeholdningen er absolut acceptabel i 2009, og i 2010 vil den også kunne lande på et rimeligt niveau. Der er f.eks. indregnet et anlægsbudget på næsten 127 mio., og et pris-og lønskøn på næsten 97 mio. Det kan blive nogle helt andre tal, når vi kommer til budget 2010. Desuden kan vi have nogle rimelige forventninger om indtægter som følge af salg af grunde og bygninger f. eks på Byvej.

Jeg ser således optimistisk på det, og jo længere tid der går, jo større chance, er der for, at regeringen er gået af, så vi kan komme ud af den meget tætsiddende spændetrøje, der har været vores vilkår i mange år.

Det skulle så være min forholdsvis moderate budgettale i lyset af det brede forlig. 

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Økonomi, Budget, Taler

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*