Jernbanen bør tage hensyn til Hvidovres borgere!

SF Hvidovre ønsker, som de andre partier i kommunalbestyrelsen og formentlig stort set alle Hvidovres borgere, at den måske kommende jernbanelinje gennem Hvidovre (København-Ringsted linjen) graves ned / dækkes over, således at den bliver til mindst mulig gene for Hvidovres borgere. Dette vil begrænse støjgenerne og samtidig give en bedre sammenhængskraft i kommunen, idet banen ellers splitter kommunen op, ikke bare i det beboede område, men også på Avedøresletten. Det vil være oplagt bl.a. at lave rekreative / grønne områder ovenpå store dele af banen. Trafikstyrelsen vurderer at dette vil være for dyrt og derfor formentlig ikke bliver vedtaget, ligesom de til høringsmødet om nybygningsmodellen udtalte at “skal man mindske motorvejen, så skal der være en økonomisk årsag”.

Mange Hvidovre-borgere synes ellers at det er en uhyre interessant idé at benytte motorvejens tredje spor til jernbanen på den inderste del af Holbækmotorvejen, idet dette vil begrænse ødelæggelserne af boliger og samtidig ville man jo så kunne dække motorvejen til og dermed mindske de eksisterende støjgener. Desværre er det, som i så mange andre tilfælde, formentlig økonomien der kommer til at bestemme hvordan banen udformes. Selvfølgelig er det vigtigt at være økonomisk realistisk og ansvarlig, men der er altså mange andre forhold der er mindst ligeså vigtige som økonomien, deriblandt de omkringboende borgeres ve og vel. Trafikstyrelsen er blevet bedt om at komme med billigere løsningsforslag end dem der blev præsenteret i 90’erne, som aldrig blev til noget, og de forsøger derfor at begrænse forslagenes omkostninger, men dette må altså ikke forhindre dem i også at fremlægge de muligheder, som tager mest hensyn til de omkringboende borgeres sundhed og velbefindende for beslutningstagerne!

Gevinst for miljøet?
SF Hvidovre mener desuden at der bør samarbejdes mest muligt med andre aktører indenfor både den kollektive trafik og vejnettet, således at jernbanen f.eks. kan tilpasses planerne om letbanen, ligesom det stigende behov for en bedre lokal trafikbetjening af Hvidovre Hospital kan tilgodeses ved dannelsen af en ny station nær hospitalet.

En ny jernbanelinje er selvfølgelig vigtig fordi den forbedrer den nationale kollektive trafik, men de lokale forhold bør også gøres bedst mulige og vi vil derfor gerne opfordre beslutningstagerne til ikke at lade sig forblænde af økonomien. Hvis man tænker langsigtet, og en jernbanelinje kan formentlig leve i flere århundreder, vil der måske endda kunne spares penge på at lytte til Hvidovre borgernes krav, idet sundere og gladere borgere på den ene side koster mindre for sundhedsvæsnet, og et velgennemtænkt lokalt kollektivt trafiksystem på den anden side vil være en gevinst for både borgerne, hospitalet, erhvervslivet, fremtidens trafikplanlæggere og miljøet.

Bragt i Hvidovre avis den 17. december 2008

Katrine Høybye Frederiksen

Jeg er 45 år gammel, gift med Morten Høybye Frederiksen og mor til Ester på 10 og Albert på 6 år. Vi flyttede til Hvidovre i 2005. Jeg er oprindeligt uddannet cand.ling.merc i fransk og arbejder i dag i et Jobcenter. Jeg har været aktiv i SF Hvidovres lokalpolitiske gruppe siden 2006 og var valgt ind i Hvidovres kommunalbestyrelse fra 2010-2013. Mine mærkesager er børn&unge, miljø&bæredygtighed samt integration.

Udgivet i Læserbreve, Trafik

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*