Hvidovre Avis har stillet de politiske ordførere 2 spørgsmål

“Hvis du ser tilbage på 2008 – hvordan fungerer samarbejdet i kommunalbestyrelsen, , og hvad opfatter du som dit partis tydeligste fodaftryk”? 

Tonen i Kommunalbestyrelsen har generelt været god i 2008. Sagen om vindmøllerne har nok sat sindene mest i kog inkl. mit eget, og jeg mener fortsat at modstanderne er helt på vildspor, og taler på meget få borgeres vegne.

SF har haft direkte samarbejde med A og T, og har bl.a. ved budgetforlig både vedr. 2008 og 2009 sat tydelige fodaftryk. I forhandlingerne om 2009 budgettet, var SF stærkt medvirkende til at få fjernet besparelser på mange mio. kroner fra daginstitutionsområdet, bibliotekerne og på administrationen.

SF har desuden været i front vedr. energi og miljø. Vi har fået sat fokus på bæredygtige og energirigtige byggerier, og udvirket, at der bliver afholdt temadag om hvilke krav, kommunen skal stille, når der skal bygges og renoveres.

Vi har sat fokus på kommunens bilpark, og sørget for, at der bliver søgt om tilskud til investering i el-biler.

SF har vedholdende holdt debatten om forurening fra brændeovne i gang, og nu er der omsider vedtaget forskrifter for brug af fastbrændelsesovne, således at kommunen kan gribe ind til gavn for miljøet, og folks helbred.

 “Hvad bliver den største udfordring for Hvidovre i 2009”?

  Sikre en stabil drift, og dermed fastholde vores serviceniveau. Hvis vi kan få bedre styr på sundhedsudgifterne bl.a. via forebyggelse, kan der måske endda blive plads til visse forbedringer.

Vi skal passe på vores daginstitutioner, således at det faldende børnetal ikke fører til serviceforringelser og urimelige arbejdsvilkår, når der faktisk er lovet kvalitetsforbedringer.  

Vi skal sørge for, at alle 11 folkeskoler kan fungere, har moderne undervisningsmidler og ordentlige fysiske forhold, så skolerne kan give børnene ideelle forhold for deres læring.

Vi skal sikre, at der på ældreområdet er mulighed for at behandle de ældre med værdighed, samtidig med, at der er ordentlige arbejdsvilkår for personalet.      

Niels Ulsing

Jeg er 67 år og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1982. Jeg er nuværende formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 2. Viceborgmester, og medlem af Økonomiudvalget. Desuden sidder jeg i Bevillingsnævnet, er formand for bestyrelsen i Cirkusmuseet, medlem af Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Friheden, sidder i Ungdomsskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Jeg er medlem af Beboerklagenævnet som social sagkyndig, og medlem af Valgbestyrelsen for Hvidovrekredsen og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Jeg genopstiller til kommunalvalget 21. november, og er nummer 2 på SF's liste. Jeg har 3 børn, 6 børnebørn, og 2 bonusbørnebørn. Til daglig arbejder jeg som socialrådgiver i Jobcenter Albertslund, og er Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Albertslund Kommune. Desuden er jeg næstformand i Jobcentrets MED(samarbejds-) udvalg. Jeg har været socialrådgiver siden 1979, og har arbejdet i Hvidovre, Værløse, og som beboerrådgiver i Herlev. Desuden har jeg været Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening. Mine mærkesager er skoleområdet, kommunens økonomi/serviceniveau, arbejdsmarkedspolitik og forenings-/idrætsområdet. Som formand for skoleområdet har jeg arbejdet på at sikre kvaliteten i den nye skolereform, og kvalitetsløftet i Hvidovres skoler med fokus på, fortsat at øge elevernes sociale og faglige færdigheder. Jeg vil desuden arbejde på, at få indført en madordning i skolerne baseret på mest mulig økologi. SF ønsker at sikre alle elever et sundt måltid mad for bl.a. at fremme indlæring, trivsel og ro i klasserne. SF vil, på sigt, renovere skolerne, så de opfylder de nyeste arbejdsmiljøkrav og forbedrer indeklimaet på skolerne for både elevere og lærere.

Udgivet i Pressemeddelelser

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

SF Hvidovre i pressen
  • Budget 2020 skydes i gang på markedsdagen
    Hvidovre Avis 25. juni 2019
    Skal der flere pædagoger i dine børns daginstitution? Skal der udliciteres mere, så vi kan sætte skatten ned? Få svar på disse spørgsmål og meget mere, når SF og Venstre på lørdag den 29. juni kl. 10.30 skyder debatten om kommunens budget for 2020 i gang på Kæmpernes Markedsdag foran Hvidovre Rådhus. Det foregår i SF’s telt og de to debattører er kommunalbestyrelsesmedlemmerne Torben Nowicki Rasmussen fra Venstre og Anders Wolf Andresen fra SF. Kom og stil dit spørgsmål eller fortæl hvad du synes skattekronerne skal bruges på næste år.
  • 21-årige Kira bliver yngste dansker i Bruxelles: ”Det er helt vildt”
    Lorry 27. maj 2019
    - Det bliver vildt, og jeg er lidt i chok. Sådan lyder de første ord, fra SF’eren Kira Peter-Hansen i telefonen mandag aften. For kort tid siden modtog hun nyheden om, at partifællen Karsten Hønge, der er politisk ordfører i Folketinget, har takket nej til plads i EU-Parlamentet - også selv om folketingsvalget først afgøres 5. juni. I stedet går pladsen altså til 21-årige Kira Peter-Hansen, der til daglig er studerende. Dermed bliver hun det yngste danske medlem nogensinde, og måske bliver hun endda det yngste medlem i hele Europa.