Trafikforlig med stor betydning for Hvidovre

Det netop indgåede trafikforlig på Christiansborg får stor indflydelse på Hvidovre. SF-Hvidovre har arbejdet intenst med at varetage Hvidovres interesser i den forbindelse og Anders Wolf fra SF fortæller: ”Der er tre ting i aftalen, der får stor betydning for Hvidovres borgere: Jernbanen til Ringsted gennem Hvidovre bliver en realitet, der afsættes midler til at undersøge en letbane langs motorring 3 og så gives der mulighed for at indføre trængselsafgifter. I SF støtter vi kollektiv trafik, men det er ekstremt vigtigt, at vi finder de smarteste løsninger med de færreste gener for Hvidovres borgere, men i stedet udnytter mulighederne til gavn for Hvidovres borgere eksempelvis som vi har arbejdet for med en togstation ved Hvidovre Hospital.”

SF’erne vil nu nærlæse den 30 sider lange aftaletekst, og så se på hvordan Hvidovre kan få indflydelse på den konkrete gennemførsel af Ringstedbanen, letbanen og trængselsafgifterne. I den forbindelse siger kommunalbestyrelsesmedlem fra SF, Niels Ulsing: ”Vi vil gøre alt hvad vi kan fore at varetage Hvidovres interesser på trafikområdet. Vi har arbejdet intenst med vores kontakter på Christiansborg for at få indflydelse på trafikforligt.”

Men samtidig har SF’erne også en konstatering: ”Vi må konstatere at Socialdemokraterne i Hvidovre ikke siger nej til vores forslag, og forvaltningen arbejder fint med det vi beder dem om, men samtidig så viser denne sag at det er SF, der trækker arbejdet og bidrager med de nye idéer. Det vil vi selvfølgelig fortsætte med, men vi noterer os bare at vi har førertrøjen på og det ansvar har vi tænkt os at leve op til, siger Niels Ulsing”.

”Thyge Lauritsen har gjort en jætteindsats omkring Ringstedbanen og en station ved Hvidovre Hospital. Det vil vi gerne rose”, siger Anders Wolf.

SF arbejder videre med etableringen af en station i det centrale Hvidovre. Tal viser at der indenfor en radius på 1 km. Af Hvidovre Hospital bor 5000 mennesker og 4150 mennesker hver dag går ud og ind ad Hvidovre Hospital – og så er de planlagte udbygninger ikke regnet med. Derfor har SF taget initiativ til at kommunen på baggrund af Thyge Lauritsens arbejde får lavet en ordentlig projektbeskrivelse og beregninger på en station ved Hvidovre Hospital.

”Vi er dog også interesserede i den mulighed at etablere en station i krydset mellem den eventuelt kommende letbane og Ringstedbanen. Vi har hørt politiske signaler om at det måske er en mere politisk gennemførlig model end stationen ved Hvidovre Hospital. Uanset hvad så arbejder vi seriøst med at få etableret en station så centralt i Hvidovre som muligt til gavn for Hvidovres borgere og klimaet”, siger Anders Wolf.

Niels Ulsing siger videre om trafiksamarbejdet med Hvidovres nabokommuner: ”Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde med vores nabokommuner frem til Kommunalbestyrelsesmødet den 25.11.08. Indstillingen var, at der skulle arbejdes videre med indførsel af trængselsafgifter i henhold til hovedrapporten, som alle kommuner havde tilsluttet sig incl. Hvidovre. Til SF’s store overraskelse stod socialdemokraterne af, og ville nu have undersøgt, hvilke løsningsmuligheder, der ligger i road price princippet.

Jeg håber, at Hvidovre finder ind i det gode samarbejde igen, når Trafikplanen skal udmøntes, og der skal indføres trængselsafgifter. Det er vigtigt, at Hvidovre får optimal indflydelse, da vi risikerer, at få den største mængde trafik ind i Hvidovre.”

Fakta:


Der er afsat 10 mia. kr. til udvidelse af strækningen København-Ringsted. Parterne træffer nærmere beslutning i efteråret 2009.


Parterne er enige om at gennemføre en strategisk analyse af den langsigtede indretning af bane- og vejkapaciteten i hovedstadsområdet. Analysen skal behandle bl.a. følgende overordnede, langsigtede muligheder og problemstillinger. Af betydning for Hvidovre kan nævnes:


• Den fremtidige kollektive trafikbetjening i Ring 3-korridoren


• Samspillet mellem byudvikling og mulige nye stationer


• Et trafikalt sammenhængende banenet


Der aflægges en delrapportering for den samlede strategiske analyse i 2011 med henblik på drøftelse af de foreløbige resultater.

Læs historien i Hvidovre Avis her.

Anders Wolf Andresen

Medlem af SFU/SF Siden 2000. Valgt til kommunalbestyrelsen i 2009. Statskundskaber. Udviklingskonsulent i Kalundborg Kommune på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Jeg brænder for SF’s folkesocialistiske værdier - og jeg arbejder benhårdt for at føre dem ud i livet som kommunalbestyrelsesmedlem. Jeg håber at kunne fortsætte arbejdet med at gøre Hvidovre til en mere grøn og progressiv velfærdskommune, der tager sig godt af både børn, ældre, socialt udsatte og miljøet.

Udgivet i Kollektiv trafik, Ringstedbanen

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*